Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

ZWROTNICA PRZEDNIA PRAWA PEUGEOT 206+ 1,4 BENZYNA

50,00 zł
Przesyłka płatna z góry
 • Pocztex Kurier24 25,00 zł
Przesyłka płatna przy odbiorze
 • Pocztex Kurier24 pobraniowy 30,00 zł
sprawdź szczegóły
Liczba sztuk
z 1 sztuki
Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły.

Parametry

 • Stan:
  Używany
 • Faktura:
  Wystawiam fakturę VAT
 • Producent części:
  Citroen (oryginalne OEM)

Opis

Witamy w naszym sklepie internetowym allegro!

Dane kontaktowe znajdują się na dole aukcji w zakładce O Sprzedającym.

Zapraszamy do zakupów!

 • NAZWA: ZWTORNICA PRZEDNIA PRAWA
 • MARKA: PEUGEOT
 • MODEL: 206+
 • SILNIK: 1,4 BENZYNA

Towary oferowane na naszych aukcjach są ładne, sprawne i objęte gwarancją jednakże prosimy pamiętać iż są to towary używane, nie nowe i mogą posiadać ślady użytkowania.

Tekst niniejszej aukcji stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. Nr 24 poz. 93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.2016r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (Dz. U. nr 47 poz. 211).

Dostawa i płatność
od 25,00 zł

Lokalizacja: KAWICE, Polska

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Pocztex Kurier24
pierwsza sztuka
25,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
2
czas realizacji
3-4 dni robocze

Przesyłka płatna przy odbiorze

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Pocztex Kurier24 pobraniowy
pierwsza sztuka
30,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
2
czas realizacji
3-4 dni robocze
Odbiór osobisty
pierwsza sztuka
0,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
-
czas realizacji
2 dni robocze

Punkty odbioru

AUTO PLUS
KAWICE 15A
59-230 PROCHOWICE
woj. dolnośląskie

 • poniedziałek - sobota 07:00 - 20:00

płatność kartą i gotówką
prosimy umówić się na odbiór

Płatności

Faktura

Wystawiam fakturę VAT
Gwarancja
1 miesiąc

Rodzaj gwarancji

sprzedającego

Okres gwarancji

1 miesiąc
Dodatkowe informacje

  Szanowny Kliencie

Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca (ZAKUP Z FAKTURĄ VAT) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.

Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Regulamin w skrócie:

( NIE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ WIADOMOŚCI MOŻE SKUTKOWAĆ UTRATĄ GWARANCJI)

  1.Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie na terenie Polski po przekroczeniu granicy kraju automatycznie wygasa. 

2. Roszczenia odnośnie uszkodzeń towaru w trakcie transportu uznawane bedą tylko i wyłącznie jeżeli:

- towar zostanie rozpakowany w obecności pracownika firmy kurierskiej.

- zostanie sporządzony protokół szkody.

3. Reklamować towar może tylko i wyłącznie osoba widniejąca na liście przewozowym. 

4. W przypadku zwrotu towaru (reklamacja/odstąpienie od umowy) powinien zostać doręczony wraz z kompletem dokumentów w siedzibie firmy AUTO-PLUS najpóźniej 14 dnia kalendarzowego od dnia odebrania paczki NIE MA MOŻLIWOŚCI WYDŁUŻENIA TEGO TERMINU. 

5. Nie ma możliwości odstapienia od umowy zakupu jeżeli: - minął termin 14 dni - do zakupu została dołączona Faktura. - towar był montowany w pojeździe - zostały naruszone plomby gwarancyjne 

6. W przypadku części mechanicznych oraz elektronicznych gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie jeżeli towar został zamontowany w warsztacie lub serwisie i została wypełniona przez owy zakład karta gwarancyjna wraz z pieczątką firmy i podpisem w przypadku montażu towaru na własną rękę lub jeżeli karta nie zostanie wypełniona gwarancja automatycznie wygasa. 

7. Reklamacje wysyłane bez kompletu dokumentów będą automatycznie odrzucane. 

8. NIE ODBIERAMY PACZEK WYSŁANYCH ZA POBRANIEM. 

9. PROSZĘ RÓWNIEŻ ZAPOZNAĆ SIE Z INFORMACJAMI W DOŁĄCZONYCH DOKUMENTACH


Regulamin


Zgodnie z Ustawą z dn. 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący (osoba fizyczna) będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo wraz z towarem powinno zostać przesłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu. 

W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły, w stanie niezmienionym. Konsument wysyła towar na własny koszt.Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.  Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów montowania lub uszkodzeń, musi być kompletny i odesłany wraz z dowodem zakupu. 

Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty zwrotu towaru do siedziby firmy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany przez Zamawiającego. 

Zwrotowi nie podlegają koszty odesłania towaru do sklepu przez Zamawiającego. 

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: 

Auto-Plus Katarzyna Kalus Kawice 15A 59-230 Prochowice.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe – nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.

W związku z zawarciem umowy sprzedaży na podstawie szczegółowych przepisów prawa  

cywilnego pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa gwarancji.

Umowa gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta które mu

przysługują na podstawie powszechnie obowiązujacych przepisów prawa.

Umowa gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, które mu

przysługują na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

1. Gwarancja udzielona przez sprzedającego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej.

2. Gwarancja udzielona została wyłącznie Kupującemu w związku z zawartą między stronami

umową sprzedaży.

3. Okres udzielonej przez Sprzedającego gwarancji wynosi 14 dni. Okres gwarancyjny rozpoczyna

swój bieg z dniem dostarczenia towaru przez firmę kurierską.

4. W ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się do wymiany towaru na inny wolny od

wad w terminie 7 dni od daty otrzymania uszkodzonego produktu. Termin realizacji świadczenia

rozpoczyna bieg z chwilą dostarczenia sprzętu do siedziby Gwaranta.

5. Gdyby Kupujący stwierdził niekompletność zakupionego towaru, winien, pod rygorem utraty

uprawnienia, pisemnie zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w terminie 7 dni od daty otrzymania

towaru, zaś Gwarant zobowiązuje się do nadania w polskiej placówce pocztowej lub za pośrednictwem

specjalistycznej firmy kurierskiej brakujących elementów na swój koszt w terminie 72h od otrzymania

stosownego, pisemnego oświadczenia ( pisma bez własnoręcznego podpisu nie będą brane pod  

uwagę)

6. Gwarant nie jest zobowiązany do usunięcia wad i wymiany wadliwego towaru jeżeli sprzedany

towar zostanie przedłożony przez inną niż nabywca osobę.

7. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu do siedziby firmy Sprzedającego. Do chwili

dostarczenia towaru do siedziby Gwaranta Kupujący ponosi ryzyko jego przypadkowej utraty lub  

uszkodzenia. Towar uważany jest za dostarczony od momentu pisemnego pokwitowania przez  

upoważnionego pracownika Gwaranta.

8. Jeżeli przedmiot umowy używany by niezgodnie z jego przeznaczeniem Gwarant zastrzega sobie

prawo do jednostronnego uchylenia się od obowiązków wynikających z umowy gwarancji.

9. Uszkodzenia mechaniczne towaru uwzględniane będą wyłącznie jeżeli towar zostanie rozpakowany

przy pracowniku firmy kurierskiej oraz zostanie sporządzony protokół szkody.

10. Wymiana wadliwego towaru zostanie zrealizowana w przeciągu 2 dni roboczych od dostarczenia towaru

do siedziby Sprzedającego. Nie wysyłamy towaru przed zwrotem wadliwej rzeczy.

11. Ponadto Kupujący traci prawo do wymiany również jeżeli:

a) dokonano naprawy, przeróbki lub rozebrania towaru przez osoby nieuprawnione.

b) towar nosi ślad uszkodzeń mechanicznych lub wywołanych nimi wad

c) uszkodzenia powstały na skutek nieprzestrzegania przez Kupującego zasad eksploatacji

i konserwacji towaru oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy

Kupującego.

d) uszkodzeń wynikających z wadliwego i niefachowego montażu oraz uszkodzeń spowodo-

wanych niewłaściwym zasilaniem poszczególnych podzespołów towaru.

12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący może zostać obciążony przez Sprzedającego

kosztami transportu.

13. W przypadku uznania zasadności świadczenia koszy transportu zwrotnego do Kupującego pokrywa

Sprzedający.  

14. Wada rzeczy uzasadniająca odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości dotyczy tylko cech

użytkowych rzeczy, w szczególności nie dotyczy wartości rynkowej towaru lub jego estetyki.

15. Gwarancja nie obejmuje problemów wynikających z niewłaściwego współdziałania przedmiotu

umowy sprzedaży z urządzeniami, podzespołami oraz innymi elementami pochodzących od

podmiotów trzecich.  

16. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne i elementy podlegające zużyciu w związku z

normalnym użytkowaniem przedmiotu sprzedaży, w szczególności żarówki, żarniki, klocki

hamulcowe, tarcze hamulcowe, opony.

17. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z montażem/ demontażem wadliwego towaru.

18. W przypadku odstąpienia od umowy nie pokrywamy oraz nie zwracamy kosztów wysyłek.  

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne  

oświadczenie.

19. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

20. Gwarancja na towary mechaniczne oraz elektroniczne ważna będzie tylko jeżeli towar zostanie

zamontowany w specjalistycznej firmie a karta zostanie wypełniona oraz podbita pieczątką przez

owy zakład.

 Sprzedawca nie uwzględnia reklamacji towaru w oparciu o różnice w parametrach technicznych (kolorach, rozdzielczości itp.) towarów, wynikające z różnych ustawień monitora komputerowego. Sprzedawca nie dokonuje wymiany zakupionego towaru.  

W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy (Auto-Plus Katarzyna Kalus) z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia. Produkty nieodebrane lub nieopłacone zwroty podlegają utylizacji w terminie 7 dni od powrotu do magazynów kuriera lub poczty  

Reklamacja
1 rok

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

1 rok
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

AUTO PLUS
KAWICE 15A
59-230 PROCHOWICE
Dodatkowe informacje

 REKLAMACJE/GWARANCJE NA OKRES 1 ROKU UDZIELAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE NA TOWARY FABRYCZNIE NOWE.


NA CZĘŚCI UŻYWANE UDZIELAMY GWARANCJI/REKLAMACJE OD 14 DO 30 DNI W ZALEŻNOŚCI OD TOWARU. 


W związku z zawarciem umowy sprzedaży na podstawie szczegółowych przepisów prawa  

cywilnego pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa gwarancji.

Umowa gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta które mu

przysługują na podstawie powszechnie obowiązujacych przepisów prawa.

Umowa gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, które mu

przysługują na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

1. Gwarancja udzielona przez sprzedającego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej.

2. Gwarancja udzielona została wyłącznie Kupującemu w związku z zawartą między stronami

umową sprzedaży.

3. Okres udzielonej przez Sprzedającego gwarancji wynosi 14 dni. Okres gwarancyjny rozpoczyna

swój bieg z dniem dostarczenia towaru przez firmę kurierską.

4. W ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się do wymiany towaru na inny wolny od

wad w terminie 7 dni od daty otrzymania uszkodzonego produktu. Termin realizacji świadczenia

rozpoczyna bieg z chwilą dostarczenia sprzętu do siedziby Gwaranta.

5. Gdyby Kupujący stwierdził niekompletność zakupionego towaru, winien, pod rygorem utraty

uprawnienia, pisemnie zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w terminie 7 dni od daty otrzymania

towaru, zaś Gwarant zobowiązuje się do nadania w polskiej placówce pocztowej lub za pośrednictwem

specjalistycznej firmy kurierskiej brakujących elementów na swój koszt w terminie 72h od otrzymania

stosownego, pisemnego oświadczenia ( pisma bez własnoręcznego podpisu nie będą brane pod  

uwagę)

6. Gwarant nie jest zobowiązany do usunięcia wad i wymiany wadliwego towaru jeżeli sprzedany

towar zostanie przedłożony przez inną niż nabywca osobę.

7. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu do siedziby firmy Sprzedającego. Do chwili

dostarczenia towaru do siedziby Gwaranta Kupujący ponosi ryzyko jego przypadkowej utraty lub  

uszkodzenia. Towar uważany jest za dostarczony od momentu pisemnego pokwitowania przez  

upoważnionego pracownika Gwaranta.

8. Jeżeli przedmiot umowy używany by niezgodnie z jego przeznaczeniem Gwarant zastrzega sobie

prawo do jednostronnego uchylenia się od obowiązków wynikających z umowy gwarancji.

9. Uszkodzenia mechaniczne towaru uwzględniane będą wyłącznie jeżeli towar zostanie rozpakowany

przy pracowniku firmy kurierskiej oraz zostanie sporządzony protokół szkody.

10. Wymiana wadliwego towaru zostanie zrealizowana w przeciągu 2 dni roboczych od dostarczenia towaru

do siedziby Sprzedającego. Nie wysyłamy towaru przed zwrotem wadliwej rzeczy.

11. Ponadto Kupujący traci prawo do wymiany również jeżeli:

a) dokonano naprawy, przeróbki lub rozebrania towaru przez osoby nieuprawnione.

b) towar nosi ślad uszkodzeń mechanicznych lub wywołanych nimi wad

c) uszkodzenia powstały na skutek nieprzestrzegania przez Kupującego zasad eksploatacji

i konserwacji towaru oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy

Kupującego.

d) uszkodzeń wynikających z wadliwego i niefachowego montażu oraz uszkodzeń spowodo-

wanych niewłaściwym zasilaniem poszczególnych podzespołów towaru.

12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący może zostać obciążony przez Sprzedającego

kosztami transportu.

13. W przypadku uznania zasadności świadczenia koszy transportu zwrotnego do Kupującego pokrywa

Sprzedający.  

14. Wada rzeczy uzasadniająca odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości dotyczy tylko cech

użytkowych rzeczy, w szczególności nie dotyczy wartości rynkowej towaru lub jego estetyki.

15. Gwarancja nie obejmuje problemów wynikających z niewłaściwego współdziałania przedmiotu

umowy sprzedaży z urządzeniami, podzespołami oraz innymi elementami pochodzących od

podmiotów trzecich.  

16. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne i elementy podlegające zużyciu w związku z

normalnym użytkowaniem przedmiotu sprzedaży, w szczególności żarówki, żarniki, klocki

hamulcowe, tarcze hamulcowe, opony.

17. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z montażem/ demontażem wadliwego towaru.

18. W przypadku odstąpienia od umowy nie pokrywamy oraz nie zwracamy kosztów wysyłek.  

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne  

oświadczenie.

19. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

20. Gwarancja na towary mechaniczne oraz elektroniczne ważna będzie tylko jeżeli towar zostanie

zamontowany w specjalistycznej firmie a karta zostanie wypełniona oraz podbita pieczątką przez

owy zakład. 

Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.

Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zgodnie z Ustawą z dn. 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący (osoba fizyczna) będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy.
Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu.  

W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły, w stanie niezmienionym. Konsument wysyła towar na własny koszt.
Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Konsument wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 10 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów montowania lub uszkodzeń, musi być kompletny i odesłany wraz z dowodem zakupu.  

Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany przez Zamawiającego. Zwrotowi nie podlegają koszty odesłania towaru do sklepu przez  

Zamawiającego.  

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.  

Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres:  

Auto-Plus Katarzyna Kalus Kawice 15A 59-230 Prochowice.  

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe – nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.
Sprzedawca nie uwzględnia reklamacji towaru w oparciu o różnice w parametrach technicznych (kolorach, rozdzielczości itp.) towarów, wynikające z różnych ustawień monitora komputerowego. Sprzedawca nie dokonuje wymiany zakupionego towaru.  

W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy (Auto-Plus Katarzyna Kalus) z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia. Produkty nieodebrane lub nieopłacone zwroty podlegają utylizacji w terminie 7 dni od powrotu do magazynów kuriera lub poczty  

14 dni na odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

Auto Plus
Kawice 15A
59-230 Prochowice

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący
Dodatkowe informacje

 

Regulamin zwrotu  


  Szanowny Kliencie Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca (ZAKUP Z FAKTURĄ VAT) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 


Zgodnie z Ustawą z dn. 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu.  

W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły, w stanie niezmienionym. Konsument wysyła towar na własny koszt. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Konsument wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów montowania lub uszkodzeń, musi być kompletny i odesłany wraz z dowodem zakupu.  

Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany przez Zamawiającego. Zwrotowi nie podlegają koszty odesłania towaru do sklepu przez  

Zamawiającego.  

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.  

Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres:  

Auto-Plus Kawice 15A 59-230 Prochowice.  

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe – nastąpi zwrot zapłaconej kwoty. Sprzedawca nie uwzględnia reklamacji towaru w oparciu o różnice w parametrach technicznych (kolorach, rozdzielczości itp.) towarów, wynikające z różnych ustawień monitora komputerowego. Sprzedawca nie dokonuje wymiany zakupionego towaru.  

W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy (Auto-Plus Katarzyna Kalus) z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia. Produkty nieodebrane lub nieopłacone zwroty podlegają utylizacji w terminie 7 dni od powrotu do magazynów kuriera lub poczty  

O sprzedającym
AutoPlusKawice
AutoPlusKawice
100,0%
kupujących poleca tego sprzedającego

942

 

0

 z ostatnich 12 miesięcy

Zgodność z opisem

4,9

Czas wysyłki

5,0

Koszt wysyłki

4,8

Obsługa kupującego

5,0

Dane firmy

Katarzyna Kalus
Auto Plus
Lisowice 60A
59-230 Prochowice
REGON: 391043934
NIP: 692-144-20-61

Kontakt

 • 570****** (pokaż)
 • 570****** (pokaż)
poniedziałek - piątek
08:00 - 16:00
sobota
09:00 - 12:00
niedziela
zamknięte

Informacje o sprzedającym

Dział sprzedaży: 570-503-375 

Kontakt telefoniczny jest możliwy od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 20.


Dział reklamacji: 570-505-575 wew. 2

Kontakt telefoniczny jest możliwy od poniedziałku do piatku w godzinach od 8 do 16.


Adres odbioru towaru (magazyn):

Auto-Plus

Kawice 15A

59-230 Prochowice 


Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym istnieje możliwość odbioru towaru w godzinach wcześniejszych lub późniejszych.


Gwarancja satysfakcji i zadowolenia to współpraca z firmą AUTO-PLUS. 

Potrzebujesz używanych części do auta? Zadzwoń do nas i poznaj szczegóły oferty. 

Oferujemy oryginalne, używane części do aut różnych marek. 

Głównie: PEUGEOT, CITROEN, RENAULT, VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT, OPEL, SMART 

Posiadając bogate doświadczenie, zgromadzone podczas współpracy z wieloma klientami, na przestrzeni lat daje nam możliwość zaoferować Państwu usługi na jak najwyższym poziomie. Satysfakcja klienta to dla nas rzecz najważniejsza. Nasz asortyment stale jest powiększany. 

Każdy sprzedawany przez nas towar objęty jest pisemną gwarancją. 

Jesteśmy partnerami programu Rzetelna Firma.

Pozostałe informacje

Regulamin w skrócie: ( NIE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ WIADOMOŚCI MOŻE SKUTKOWAĆ UTRATĄ GWARANCJI) 

1.Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie na terenie Polski po przekroczeniu granicy kraju automatycznie wygasa. 

2. Roszczenia odnośnie uszkodzeń towaru w trakcie transportu uznawane bedą tylko i wyłącznie jeżeli:

- towar zostanie rozpakowany w obecności pracownika firmy kurierskiej.

- zostanie sporządzony protokół szkody.

3. Reklamować towar może tylko i wyłącznie osoba widniejąca na liście przewozowym. 

4. W przypadku zwrotu towaru (reklamacja/odstąpienie od umowy) powinien zostać doręczony wraz z kompletem dokumentów w siedzibie firmy AUTO-PLUS najpóźniej 14 dnia kalendarzowego od dnia odebrania paczki NIE MA MOŻLIWOŚCI WYDŁUŻENIA TEGO TERMINU. 

5. Nie ma możliwości odstapienia od umowy zakupu jeżeli: - minął termin 14 dni - do zakupu została dołączona Faktura. - towar był montowany w pojeździe - zostały naruszone plomby gwarancyjne 

6. W przypadku części mechanicznych oraz elektronicznych gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie jeżeli towar został zamontowany w warsztacie lub serwisie i została wypełniona przez owy zakład karta gwarancyjna wraz z pieczątką firmy i podpisem w przypadku montażu towaru na własną rękę lub jeżeli karta nie zostanie wypełniona gwarancja automatycznie wygasa. 

7. Reklamacje wysyłane bez kompletu dokumentów będą automatycznie odrzucane. 

8. NIE ODBIERAMY PACZEK WYSŁANYCH ZA POBRANIEM. 

9. PROSZĘ RÓWNIEŻ ZAPOZNAĆ SIE Z INFORMACJAMI W DOŁĄCZONYCH DOKUMENTACH

  Szanowny Kliencie Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca (ZAKUP Z FAKTURĄ ) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


     Tekst nieniejszej umowy stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. Nr 24 poz. 93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.2016r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (Dz. U. nr 47 poz. 211)

Wyświetlenia:22
Numer oferty:6910619040
Zgłoś naruszenie zasad

Sponsorowane oferty z tej kategorii

Do góry