Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę
  1. 1248x300 safety pledge
  1. 600x300 safety pledge

Allegro.pl jest sygnatariuszem zobowiązania Product Safety Pledge

Product Safety Pledge to inicjatywa Komisji Europejskiej, wspierająca współpracę organów nadzoru rynku, w Polsce UOKiK, oraz największych europejskich platform e-commerce. Naszym wspólnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów oraz edukacja zarówno kupujących, jak i sprzedających w zakresie potencjalnych zagrożeń związanych z produktami uznanymi za niebezpieczne i stwarzającymi poważne zagrożenie.   

Dowiedz się więcej:

Wystawiony w tej ofercie produkt:

  • znajduje się na liście niebezpiecznych towarów nieżywnościowych działającej w ramach unijnego systemu Safety Gate, którego celem funkcjonowania jest ochrona europejskiego konsumenta przed nabyciem produktów niebezpiecznych,
  • został zgłoszony jako niebezpieczny towar nieżywnościowy przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), krajowy punkt kontaktowy w systemie Safety Gate.

System Safety Gate posiada swoją stronę internetową, która umożliwia dostęp do aktualizowanych cotygodniowo ostrzeżeń zgłaszanych przez uczestniczące w nim państwa członkowskie. Zgłoszenia dokonywane są przez stosowne urzędy reprezentujące poszczególne państwa (tzw. krajowe punkty kontaktowe). W naszym przypadku jest to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Podstawą prawną funkcjonowania systemu jest Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. 

System gwarantuje, że informacje o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych wycofanych z rynku lub od użytkowników gdziekolwiek w Europie są szybko przekazywane wszystkim państwom członkowskim i Komisji Europejskiej. Informacje te są ogólnodostępne. 

Nasze działania podjęliśmy w następstwie otrzymania urzędowego zawiadomienia w rozumieniu art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Na stronie internetowej systemu Safety Gate, oprócz możliwości szybkiego dotarcia do najnowszych alertów (ostrzeżeń), każdy konsument ma możliwość przeszukania bazy niebezpiecznych produktów według szeregu kryteriów, na przykład nazwy, marki, czy kategorii produktu. W przypadku polskich konsumentów, istnieje możliwość wyszukiwania ostrzeżeń na stronie UOKiK.

Zamieszczone w bazie ostrzeżenia zawierają informacje o rodzaju wykrytych produktów, zagrożeniach, jakie one stwarzają, oraz środkach podjętych na poziomie krajowym w celu uniemożliwienia lub ograniczenia wprowadzania danych produktów do obrotu.


System Safety Gate utworzono w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów na obszarze Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Głównym i bezpośrednim celem funkcjonowania systemu jest zapewnienie szybkiej wymiany informacji między państwami członkowskimi i Komisją Europejską na temat produktów stwarzających zagrożenie oraz środków podjętych w danym kraju, by wykluczyć lub ograniczyć ich wprowadzanie na rynek, a także ewentualnie użytkowanie. System obejmuje wszystkie produkty nieżywnościowe przeznaczone dla konsumentów oraz takie, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że mogą być przez nich użyte.


Zgłoszenia produktów niebezpiecznych dokonywane są przez stosowne organy reprezentujące poszczególne państwa (tzw. krajowe punkty kontaktowe). W naszym kraju jest to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Każdego dnia Komisja Europejska otrzymuje od organów krajowych zgłoszenia o niebezpiecznych produktach wykrytych na ich rynkach. 

Konsument ma możliwość złożenia doniesienia o wyrobie niebezpiecznym do UOKiK -  korzystając z dostępnego na stronach urzędu formularza.

 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro