Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Sprzedaż zakończona

Wieszak ścienny Dots gold by pt,

od Super Sprzedawcy ExitoExi
109,00 zł
Przesyłka płatna z góry
Przesyłka kurierska
14,00 zł
Przesyłka płatna przy odbiorze
Przesyłka kurierska pobraniowa
19,00 zł
sprawdź szczegóły
Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły.

Parametry

 • Stan:
  Nowy
 • Faktura:
  Wystawiam fakturę VAT
 • Szerokość mebla:
  26.8 cm
 • Wysokość mebla:
  27 cm
 • Głębokość mebla:
  14 cm
 • Rodzaj montażu:
  Wiszące
 • Producent:
  Inny producent
 • Materiał:
  Metal
 • Kolor mebla:
  Inny kolor

Opis

Wieszak ścienny Dots gold by pt,

Kolor: złoty

Wymiary:

wysokość 27 cm

głębokość 14 cm

szerokość 26,8 cm

Materiał: metal

Dostawa i płatność
od 14,00 zł

Lokalizacja: Biała Podlaska, Polska

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Odbiór osobisty po przedpłacie
pierwsza sztuka
0,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
-
czas realizacji
natychmiast
Przesyłka kurierska
pierwsza sztuka
14,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
4
czas realizacji
1-2 dni robocze

Przesyłka płatna przy odbiorze

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Odbiór osobisty
pierwsza sztuka
0,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
-
czas realizacji
natychmiast
Przesyłka kurierska pobraniowa
pierwsza sztuka
19,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
4
czas realizacji
1-2 dni robocze

Płatności

Faktura

Wystawiam fakturę VAT
Gwarancja
24 miesiące

Rodzaj gwarancji

sprzedającego

Okres gwarancji

24 miesiące
12 miesięcy dla przedsiębiorców
Dodatkowe informacje

                                                  Gwarancja jakości Towaru

 

 1. Na  Towary może być udzielona gwarancja jakości. W takim przypadku z  dokumentu gwarancji wynika, kto jest odpowiedzialnym z tytułu gwarancji,  określone są warunki gwarancji, a także jak należy postępować w  przypadku wykrycia wady w Towarze.
 2. Powyższe  nie wyłącza uprawnień Konsumenta określonych w § 7, przy czy Konsument  powinien dokonać wyboru formy usunięcia wady Towaru i z takowej  skorzystać.
 3. Na  podstawie art. 558 § 1 odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za  wady Towarów jest wyłączona w stosunku do Klientów niebędących  Konsumentami.


24 miesiące - Okres Gwarancyjny dla osób prywatnych

12 miesięcy - Okres Gwarancyjny dla przedsiębiorców

Reklamacja
2 lata

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata

Adres do reklamacji

Exito Anna Tomaszuk
ul. Łomaska 92a
21-500 Biała Podlaska
Dodatkowe informacje

Okres reklamacyjny:

-24 miesiące dla osób prywatnych

-12 miesięcy dla przedsiębiorcówRękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje)

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
 3. Reklamacje,  z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można  składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail.
 4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
 • żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
 • żądać usunięcia wady; albo
 • złożyć  oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży,  chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla  Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę  usunie.Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już  wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił  zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o  których mowa w pkt. 1 lub 2.
 1. Uprawnienia określone w ust. 5 pkt 1 lub 2 są pierwotne, a określone w pkt 3 dopiero następcze.
 2. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. W  przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową  sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy  reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
 4. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

14 dni na odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

EXITO Anna Tomaszuk
ul. Łomaska 92a
21-500 Biała Podlaska

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący
Dodatkowe informacje

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

 

 1. Klient  niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest  sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia  zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie  skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń  mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i  wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez  odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
 2. Sprzedawca  przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą  wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i  ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej  utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
 3. Jeżeli Towar ma zostać  przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej  utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania  Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez  Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór  przewoźnika przez Konsumenta.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy  sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając  stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy  czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta  lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w  przypadku umowy, która:
 • obejmuje  wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach -  od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega  na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w  posiadanie pierwszej z rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie  stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.  Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi  załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 2. Jeżeli  Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim  Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Konsumenta

 1. Konsument  ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie  upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie  później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba  że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu  wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być  zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
 3. Konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem  korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca  ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia  otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,  zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszty dostarczenia Towarów.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu  płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył  Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób  zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli  Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły  sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest  zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych  kosztów.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może  wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili  otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu  jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.                  

              (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Data: ……………………………………………………


Adresat:

Dane teleadresowe: 

Exito Anna Tomaszuk

ul. Łomaska 92 A

21-500 Biała Podlaska 

Tel.: 885 520 521; 785 187 510; 83 344 31 17

e-mail: sklep@exitodesign.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………


Data zawarcia odbioru Towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………..…......................

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….…................

Adres konsumenta:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………............

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

O sprzedającym
ExitoExi
ExitoExi
100,0%
kupujących poleca tego sprzedającego

1429

 

0

 z ostatnich 12 miesięcy

Zgodność z opisem

5,0

Czas wysyłki

5,0

Koszt wysyłki

4,9

Obsługa kupującego

5,0

Dane firmy

Anna Tomaszuk
Exito Anna Tomaszuk
Łomaska 92 A
21-500 Biała Podlaska
REGON: 060098647
NIP: 545-153-33-33

Kontakt

 • + 4* *** *** *** (pokaż)
 • + 4* ** *** ** ** (pokaż)
poniedziałek - sobota
08:00 - 16:00
niedziela
zamknięte

Pozostałe informacje

 Exito Anna Tomaszuk, ul. Janowska 66B/23 21-500 Biała Podlaska NIP: 545-153-33-33 Regon: 060098647, wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość   


Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):   

Dane teleadresowe:  

Exito Anna Tomaszuk 

ul. Łomaska 92 A 

21-500 Biała Podlaska  

NIP: 545-153-33-33  

Regon: 060098647      

Tel.: 885 520 521; 785 187 510; 83 344 31 17 

e-mail: sklep@exitodesign.pl   


Nr rachunku bankowego:  BZ WBK S.A. 77 1500 1331 1213 3003 2144 0000            


                                                                     § 1

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru) 


1. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki. 

2. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru). 

3. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta. 

4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która: 

• obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, 

• polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. 6. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 


                                                    Obowiązki Konsumenta 

1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. 

2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania). 

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 


                                                     Obowiązki Sprzedawcy 

1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. 

2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

5. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu. 


                                                                     § 2

                               Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje) 

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru. 

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży. 

3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail. 

4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może: 

• żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo 

• żądać usunięcia wady; albo 

• złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2. 

5. Uprawnienia określone w ust. 5 pkt 1 lub 2 są pierwotne, a określone w pkt 3 dopiero następcze. 

6. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności. 

8. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego. 

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru. 

10. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 

                                                                       

                                                                       § 3

                                                 Gwarancja jakości Towaru 

1. Na Towary może być udzielona gwarancja jakości. W takim przypadku z dokumentu gwarancji wynika, kto jest odpowiedzialnym z tytułu gwarancji, określone są warunki gwarancji, a także jak należy postępować w przypadku wykrycia wady w Towarze. 

2. Powyższe nie wyłącza uprawnień Konsumenta określonych w § 7, przy czy Konsument powinien dokonać wyboru formy usunięcia wady Towaru i z takowej skorzystać. 

3. Na podstawie art. 558 § 1 odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towarów jest wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami. 
Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)   


Data: ……………………………………………………   

Adresat: 

Dane teleadresowe:  

Exito Anna Tomaszuk 

ul. Łomaska 92 A 

21-500 Biała Podlaska    

Tel.: 885 520 521; 785 187 510; 83 344 31 17 

e-mail: sklep@exitodesign.pl     


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:   ………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Data zawarcia odbioru Towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………..….............

Imię i nazwisko konsumenta: 

………………………………………………………………………………………………………………………….…......

Adres konsumenta:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…


                                                                                                     …………………………………. 

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)       

Wyświetlenia:86
Numer oferty:7214641693
Zgłoś naruszenie zasad

Szukana oferta jest nieaktualna - może podobny przedmiot?

Do góry