Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

5 kwietnia 2013 r.

Changelog

Zmiany w opcjach promowania

Data wdrożenia: 11 kwietnia 2013 r.
Informujemy, że z uwagi na zmiany zachodzące w serwisie Allegro.pl, również w WebAPI (dla kraju 1) modyfikacji ulegnie dostępność i zakres możliwych opcji promowania ofert. Od przyszłego czwartku wyłączona zostanie możliwość wystawiania nowych ofert z opcją promowania w kategorii (wartość 16 w fidzie 15), zamiast tego w tym samym fidzie (15), w wartości obecnie nieużywanej dla Polski (32), możliwe stanie się ustawienie promowania oferty na stronie działu.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

20 marca 2013 r.

Changelog

Usunięcie trzech starych metod

Data wdrożenia: 18 kwietnia 2013 r.
Za niecały miesiąc usuniemy z usługi trzy stare metodydoNewAuction, doCheckNewAuction oraz doShowItemInfo. Po usunięciu przestaną działać oparte na nich narzędzia.

Wszystkich korzystających z tych metod zachęcamy do jak najszybszego przełączenia się na ich nowsze wersje – odpowiednio doNewAuctionExt, doCheckNewAuctionExt oraz doShowItemInfoExt.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

27 lutego 2013 r.

Changelog

Usunięcie obsługi Katalogu Produktów

Data wdrożenia: 7 marca 2013 r.
W związku z zamknięciem Katalogu Produktów, usuwamy jego obsługę także z WebAPI. Wiąże się to z kilkoma zmianami w niektórych metodach:

 1. Usuniemy komplet metod do obsługi Katalogu Produktów.

 2. W danych zwracanych przez dziewięć nowych metod do obsługi zakładek Mojego Allegro zostanie zdezaktywowane pole item-product-info (będzie zwracało zawsze 0).

 3. W danych zwracanych przez metody doShowItemInfoExt oraz doGetItemsInfo zostanie zdezaktywowana struktura item-product-info (wszystkie pola w tej strukturze będą zawsze zwracały 0).

 4. W danych zwracanych przez metody doGetCatsData oraz doGetCatsDataLimit zostanie zdezaktywowane pole cat-is-product-catalogue-enabled (będzie zwracało zawsze 0).

 5. W danych wejściowych metod doShowItemInfoExt oraz doGetItemsInfo zostanie zdezaktywowany parametr get-product-info (przekazanie w nim dowolnej wartości nie bedzie miało wpływu na dane zwracane).

 6. Usuniemy dla wszystkich krajów fidy: 338 - ID produktu z katalogu produktów oraz 339 - Adres URL zdjęcia z katalogu produktów (do ustawienia jako miniaturka).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

12 lutego 2013 r.

Organizacyjne

Nowe, szybsze i lepsze WebAPI!


Z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym oddajemy w Wasze ręce nowe, szybsze i lepsze WebAPI! Nowe rozwiązanie charakteryzuje się wieloma udogodnieniami i usprawnieniami, spośród których wymienić należy przede wszystkim:

 1. Pełną zgodność z obecnie obowiązującymi standardami SOAP: zmianę stylu kodowania WSDLa z RPC/Encoded na Document/Literal (Wrapped) - zgodnego ze standardem WS-I oraz rezygnację z nazewnictwa-myślnikowego pól na rzecz notacji lowerCamelCase. Skutkiem tych zmian będzie zwiększenie kompatybilności usługi i możliwość bezproblemowego korzystania z niej w większej niż dotychczas liczbie języków programowania i bibliotek do obsługi SOAP (jak Java/Axis2, Perl czy Object Pascal).
 2. Zmniejszenie czasu wykonania metod i tym samym zwiększenie szybkości odpowiedzi na żądania klientów usługi. Poprawa szybkości, w zależności od metody, wynosić powinna od kilkunastu do nawet 50%! Przełożyć powinno się to bezpośrednio na szybsze działanie aplikacji klienckich i poprawę user experience użytkowników z nich korzystających.
 3. Zmniejszenie o 30% rozmiaru generowanych XMLi zwrotnych wysyłanych przez WebAPI, co skutkować będzie zmniejszeniem ilości danych, które muszą być przesyłane pomiędzy usługą a aplikacjami klienckimi.
 4. Rezygnację z obligatoryjności przesyłania wartości we wszystkich polach składających się na wejście danej metody. W niedługim czasie wartości przekazać należało będzie wyłącznie w tych parametrach, których ustawienie jest obowiązkowe lub tych dla których domyślną wartość chcemy nadpisać - w pozostałych przypadkach ustawiona zostanie ustalona wartość domyślna (każdorazowo wskazana w dokumentacji danej metody).

Nowe rozwiązanie wypróbować można już teraz, przełączając się z obecnego WSDLa (uploader.php?wsdl) na nowy (service.php?wsdl). Przez najbliższe miesiące oba rozwiązania będą udostępniane równocześnie, jednak z czasem stopniowo wygaszać będziemy wsparcie dla starszego rozwiązania (o czym oczywiście na bieżąco będziemy Was informować).

Aby jeszcze bardziej zachęcić Was do wypróbowania "nowego WebAPI", przygotowaliśmy tutorial prezentujący opis korzystania z nowego WSDLa usługi z poziomu PHP (dla bibliotek: NuSOAP i SoapClient). Dodatkowo w dokumentacji WebAPI, przy każdej z metod dodany został przełącznik który pozwoli na podgląd jej kształtu (i przełączanie się pomiędzy dostępnymi notacjami), w zależności od tego z którego rozwiązania w danej chwili zdecydujecie się korzystać:


Zapraszamy (i zachęcamy) do korzystania z nowego rozwiązania i zgłaszania wszelkich uwag z nim związanych na forum WebAPI. Mamy nadzieję, że dzięki standaryzacji, optymalizacji i zwiększeniu dostępności - korzystanie z WebAPI platformy Allegro będzie doświadczeniem (jeszcze) przyjemniejszym niż do tej pory :).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

7 lutego 2013 r.

Changelog

Informacja o ratach PayU w metodach doSearch i doShowCat

Data wdrożenia: 7 lutego 2013 r.
W dniu dzisiejszym udostępniliśmy nowe pole w strukturze SearchResponseType w danych zwracanych przez dwie metody - doSearch oraz doShowCat. Będzie ono informowało o tym, czy dla danej oferty jest możliwa płatność poprzez raty PayU. Poniżej opis wspomnianego pola:

24. s-it-installments-available | int
      Informacja o tym czy w ofercie jest możliwość płatności poprzez raty PayU (1 - jest, 0 - nie ma).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

5 lutego 2013 r.

Changelog

Kolejne opcje dostawy w Aukro.cz

Data wdrożenia: 5 lutego 2013 r.
Tuż po zeszłotygodniowym udostępnieniu "Przesyłki biznesowej" w WebAPI, przygotowaliśmy kolejne opcje dostawy. Tym razem są to "Balík Na poštu" oraz "Osobní převzetí po platbě předem", dostępne od dzisiaj w serwisie Aukro.cz. Można je znaleźć w fidach:

Balík Na poštu:
 • 49 - Balík Na poštu (první položka)
 • 149 - Balík Na poštu (další položka)
 • 249 - Balík Na poštu (množství v jednom balení)

Osobní převzetí po platbě předem:
 • 50 - Osobní převzetí po platbě předem (první položka)
 • 150 - Osobní převzetí po platbě předem (další položka)
 • 250 - Osobní převzetí po platbě předem (množství v jednom balení)

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

31 stycznia 2013 r.

Changelog

Nowa opcja dostawy: Przesyłka biznesowa

Data wdrożenia: 31 stycznia 2013 r.
W związku z pojawieniem się dzisiaj w serwisie Allegro.pl opcji dostawy "Przesyłka biznesowa" oraz "Przesyłka biznesowa pobraniowa", udostępniliśmy te opcje również w WebAPI. Są one dostępne w następujących fidach:

Przesyłka biznesowa:
 • 53 - Przesyłka biznesowa (pierwsza sztuka)
 • 153 - Przesyłka biznesowa (kolejna sztuka)
 • 253 - Przesyłka biznesowa (ilość w paczce)

Przesyłka biznesowa pobraniowa:
 • 54 - Przesyłka biznesowa pobraniowa (pierwsza sztuka)
 • 154 - Przesyłka biznesowa pobraniowa (kolejna sztuka)
 • 254 - Przesyłka biznesowa pobraniowa (ilość w paczce)

Przypominamy, że listę dostępnych fidów można pobrać wywołując jedną z metod: doGetSellFormFieldsExt, doGetSellFormFieldsExtLimit lub doGetSellFormFieldsForCategory.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

16 stycznia 2013 r.

Komunikaty techniczne

Problem ze zwracaniem zdarzeń przez doGetSiteJournalDeals


W dniu dzisiejszym, w wyniku błędu, od około godziny 7:30 metoda doGetSiteJournalDeals nie zwracała zdarzeń innych niż 1 (utworzenie aktu zakupowego - deala).

Obecnie źródło problemu jest już usunięte. Brakujące dane spływają i wkrótce wszelkie zaległości zostaną nadrobione. Po ich zniknięciu aktualne dane będą dostępne na bieżąco.

Przepraszamy za wszelkie problemy tym spowodowane. Czynimy starania, aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

11 stycznia 2013 r.

Komunikaty techniczne

Braki w danych zwracanych przez doGetSiteJournalDeals [AKTUALIZACJA #2]


W tym tygodniu w wyniku awarii, przez kilka dni w metodzie doGetSiteJournalDeals nie były zwracane informacje o transakcjach dla zakupów wykonanych przez użytkowników niezarejestrowanych.

Awaria występowała od 8 stycznia od godziny 11:19 do 11 stycznia do godziny 9:24. Transakcje, które wystąpiły po tym czasie są już na bieżąco zwracane. Dane z okresu występowania awarii będą uzupełnione w przyszłym tygodniu. Gdy będziemy mieć dokładniejsze informacje na ten temat, zaktualizujemy niniejszego newsa.

Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności i zapewniamy, że robimy wszystko aby tego typu problemy nie powtarzały się w przyszłości.

[AKTUALIZACJA #1 - 18 stycznia]

Niestety, w wyniku błędu, od 11 stycznia metoda doGetSiteJournalDeals zwracała wszystkie typy zdarzeń za wyjątkiem zdarzenia typu 1 (utworzenie aktu zakupowego - deala) dla transakcji dokonanych przez użytkowników niezarejestrowanych. W dniu wczorajszym ta usterka została wyeliminowana.

Obecnie zwracane są już wszystkie wszystkie typy zdarzeń dla tych transakcji. W ciagu najbliższych dni zostaną uzupełnione brakujące do tej pory zdarzenia. Poinformujemy o tym Państwa w kolejnej aktualizacji komunikatu.

[AKTUALIZACJA #2 - 31 stycznia]

Informujemy, że zaległe zdarzenia zostały już uzupełnione. Z racji specyfiki problemu, zdecydowaliśmy się na ponowne udostępnienie wszystkich zdarzeń z transakcji dla zakupów wykonanych przez użytkowników niezarejestrowanych w okresie występowania problemu.

Jeszcze raz przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane tym problemem.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

11 stycznia 2013 r.

Changelog

Zmiany w obsłudze serwisów zagranicznych

Data wdrożenia: 15 stycznia 2013 r.

W przyszłym tygodniu zostanie usunięta możliwość wystawiania ofert w serwisach Allegro.by (kod kraju 22), Allegro.kz (kod kraju 107) oraz Aukro.sk (kod kraju 181). W związku z tym zniknie ona również z naszej usługi.

Jednocześnie zostanie zamknięta ukraińskojęzyczna część serwisu Aukro.ua, czyli ua.Aukro.ua (kod kraju 232) - logowanie i wystawianie za pośrednictwem WWW oraz WebAPI będzie możliwe tylko w rosyjskojęzycznej wersji Aukro.ua (kod kraju 209).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi