Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

1 października 2013 r.

Changelog

Wyłączenie możliwości wykorzystywania trybu 'unqualified'

Data wdrożenia: 10 października 2013 r.
W przyszłym tygodniu planujemy usunąć możliwość wykorzystywania trybu 'unqualified' (attributeFormDefault="unqualified") przy generowaniu zapytań do Allegro WebAPI. WSDL usługi dostępny był z początku wyłącznie w tym trybie, z uwagi jednak na problem jaki sprawiał on niektórym klientom WebAPI, kilka tygodni temu zdecydowaliśmy się na dodanie obok obsługi trybu 'qualified' (elementFormDefault="qualified"). Obecnie oba tryby działają równolegle, jednak od przyszłego tygodnia dostępny będzie wyłącznie tryb 'qualified'.

Do wszystkich, którzy generowali zapytania w trybie z którego obsługi rezygnujemy została już jakiś czas temu wysłana osobna komunikacja. Jednak jeżeli podejrzewasz że problem może dotyczyć także Ciebie - zalecamy odświeżenie/przeładowanie używanego WSDLa (przegenerowanie stubów), tak aby po dokonaniu przez nas opisywanej zmiany nie miała ona wpływu na ciągłość działania aplikacji.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

23 września 2013 r.

Changelog

Mała zmiana w metodzie doSendRefundForms

Data wdrożenia: 26 września 2013 r.
W najbliższy czwartek wdrożymy małą zmianę (związaną z wprowadzeniem zmian w procesie zwrotów prowizji) w metodzie doSendRefundForms. Tego dnia dodany zostanie nowy kod błędu: ERR_NEW_REFUND_PROCESS_ACTIVE, który występował będzie w sytuacji w której niemożliwe będzie wysłania formularza zwrotu prowizji z uwagi na to, że do co najmniej jednej z transakcji w ramach oferty wystąpiono już wcześniej o zwrot w nowym procesie. Nie jest możliwe mieszanie procesów zwrotów w ramach jednej oferty.

Zmiany związane z wprowadzeniem nowego procesu zwrotu prowizji w WebAPI ogłoszone zostaną w późniejszym okresie.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

12 sierpnia 2013 r.

Changelog

Zmiany w kluczach wersji

Data wdrożenia: 13 sierpnia 2013 r.
W dniu jutrzejszym dokonamy kilku zmian dotyczących kluczy wersji:

 1. Do tej pory klucze wersji były unikalne dla każdego klucza WebAPI. Od jutra kwestia ta ulegnie zmianie - klucz wersji będzie unikalny tylko w obrębie danego kraju (jego wartość będzie się pokrywała u wszystkich użytkowników w obrębie danego kraju).

 2. Zmieniamy również format zapisu klucza. Staje się on timestampem - jego wartość będzie wskazywała na termin ostatniej zmiany któregoś z wersjonowanych komponentów w danym kraju (np. wersji drzewa kategorii lub pól formularza sprzedaży).

Dodatkowo z zakładki WebAPI w Moim Allegro usunięta zostanie możliwość edycji wartości wersji poszczególnych komponentów dla każdego z krajów.

Zmiany mają na celu uproszczenie funkcjonowania obszaru związanego z kluczami. W najbliższych tygodniach planujemy kilka dalszych zmian, o których informować będziemy w kolejnych komunikatach.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

26 lipca 2013 r.

Changelog

Zmiany w parametrach dotyczących stanu przedmiotu w Aukro.cz [AKTUALIZACJA 08.08]

Data wdrożenia: 25 lipca 2013 r.
W dniu wczorajszym wykonaliśmy małą zmianę w parametrach opisujących stan przedmiotu. Dotyczy ona tylko serwisu Aukro.cz (56).

Do tej pory w kategorii: Knihy a Časopisy > Učebnice (8464) oraz Knihy a Časopisy > Knihy (8466), występował parametr Stav, który przyjmował trzy wartości: Nová (1), Použitá nepoškozená (2) oraz Použitá poškozená (3). Od wczoraj parametr ten przyjmuje tylko dwie wartości: Nové (1) oraz Použité (2). Trzecia wartość znajdująca się do tej pory w tym parametrze została przeniesiona do nowego opcjonalnego parametru Opotřebení, który od tej pory akceptuje dwie wartości: Nepoškozená (1) oraz Poškozená (2).

Tym samym zmieniły się również fidy dla tych parametrów. Stary parametr Stav dla wspomnianych kategorii znajdował się w fidach (odpowiednio): 2091 i 2092. Od wczoraj można go przekazać korzystając z fidów: 3593 i 3517. Natomiast nowy parametr: Opotřebení dla tych kategorii dostępny jest w fidach (odpowiednio): 3629 oraz 3630.

Stare fidy będą nadal możliwe do wykorzystania do końca sierpnia bieżącego roku. Przez cały ten czas, w przypadku ich wykorzystania, będą one mapowane na nowe. Wyłączenie starych fidów planujemy na początek września. O dokładnej dacie poinformujemy w osobnym komunikacie.

[AKTUALIZACJA 01.08]

Z powodów technicznych musieliśmy wycofać powyższe rozwiązanie. Wkrótce poinformujemy o nowej dacie wdrożenia tej zmiany.

[AKTUALIZACJA 08.08]

Wspomniana wcześniej zmiana jest już ponownie dostępna. Jej zakres nie uległ zmianie. O dokładnej dacie wyłączenia wsparcia starych fidów poinformujemy w osobnym komunikacie.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

22 maja 2013 r.

Changelog

Usunięcie możliwości licytacji z kategorii ogłoszeniowych [AKTUALIZACJA 18.06]

Data wdrożenia: 20 czerwca 2013 r.
Za trzy tygodnie z kategorii ogłoszeniowych zostanie usunięta możliwość licytacji. Będzie to miało wpływ również na naszą usługę.

Jeśli w nowej/wznawianej/edytowanej ofercie lub w szablonie zostanie wybrana kategoria ogłoszeniowa oraz format sprzedaży Licytacja, zwrócony zostanie nowy kod błędu: ERR_ANNOUNCEMENT_STARTING_PRICE_ERROR - Oferta z kategorią ogłoszeniową nie może mieć ustawionej ceny wywoławczej. Będą go zwracały metody doCheckNewAuctionExt, doChangeItemFields, doChangePriceItem, doNewAuctionExt, doSellSomeAgain oraz doCreateItemTemplate.

Więcej informacji na temat tej zmiany znaleźć można w tym komunikacie. Zmiana dotyczy tylko Allegro.pl.

[AKTUALIZACJA 06.06]

Usunięcie możliwości licytacji z kategorii ogłoszeniowych zostało przesunięte na czwartek, 13 czerwca.

[AKTUALIZACJA 12.06]

Niestety, ponownie musimy przesunąć wdrożenie tej zmiany - tym razem na wtorek, 18 czerwca.

[AKTUALIZACJA 18.06]

Z powodów technicznych po raz kolejny jesteśmy zmuszeni przełożyć wdrożenie tej zmiany. Nowy termin to czwartek, 20 czerwca.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

10 maja 2013 r.

Changelog

Nowe metody do obsługi cenników dostawy [AKTUALIZACJA]

Data wdrożenia: 16 maja 2013 r.
W związku z wdrożeniem w najbliższy wtorek nowej wersji cenników dostawy, udostępnimy trzy nowe metody do ich obsługi:


Jednocześnie informujemy, że nowy cennik dostawy pozostanie oparty na liczbie sztuk. Podobnie jak na WWW, również w WebAPI wymagana będzie obecność wartości wszystkich trzech składowych cennika: Pierwsza sztuka, Dopłata za sztukę i Liczba w paczce. Jeśli w momencie wystawiania nowej oferty będzie wypełnione tylko pole 'Pierwsza sztuka', automatycznie uzupełnimy pozostałe pola odpowiednio wartościami 0 oraz 1. Natomiast w ofertach trwających, wznawianych oraz zaplanowanych do wystawienia, w których cenniki nie mają wypełnionych wszystkich składowych, w polu 'Dopłata za sztukę' pojawi się taka sama wartość jak w polu 'Pierwsza sztuka' a w polu 'Liczba w paczce' pojawi się domyślna wartość 1.

[AKTUALIZACJA 14.05]

Wdrożenie metod do obsługi nowych cenników dostawy zostało przesunięte na czwartek, 16 maja.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

17 kwietnia 2013 r.

Changelog

Kilka zmian oraz dwie nowe metody

Data wdrożenia: 25 kwietnia 2013 r.
Wkrótce dokonamy kilku zmian w usłudze oraz udostępnimy dwie nowe metody:

 1. W doGetPaymentMethods na wejściu zostanie dodany nowy parametr umożliwiający podanie identyfikatorów ofert dla których metoda ma zwracać wymagane dane:

         2. item-id | long[] | niewymagany
         Tablica identyfikatorów ofert, dla których lista metod płatności ma zostać zwrócona (minimum: 1, maksimum: 25).

 2. Do struktury post-buy-form-data na wyjściu metody doGetPostBuyFormsDataForSellers zostaną dodane dwa pola:

       23. post-buy-form-buyer-login | string
             Nazwa kupującego.
       24. post-buy-form-buyer-email | string
             Adres e-mail kupującego.

 3. Pojawi się metoda doCancelTransaction umożliwiająca anulowanie przez kupującego rozpoczętej płatności za pośrednictwem PayU oraz metoda doGetPostBuyItemInfo, która pozwala na sprawdzenie czy dla wskazanych ofert jest możliwe wypełnienie fomularza pozakupowego.

 4. Metody, które do tej pory zwracały dane również dla ofert archiwalnych, nie będą miały już takiej możliwości. Dotyczy to danych zwracanych przez doGetPostBuyData i doMyContact.

 5. Zmienimy również jeden z kodów błędu zwracany przez doGetShipmentDataForRelatedItems - dla sytuacji w której wszystkie podane oferty są opłacone lub w trakcie opłacania, będzie zwracany błąd ERR_ALL_ITEMS_PAID. Do tej pory taka sytuacja była sygnalizowana kodem błędu ERR_INCORRECT_ITEM_ID.

 6. Pole it-options, które zwraca dodatkowe informacje o opcjach dla oferty (co jest szerzej opisane w naszym FAQ), w miejscu wartości 512 (obecnie zdezaktualizowanej), zwracało będzie informację o tym że dana oferta jest promowana na stronie działu.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

12 kwietnia 2013 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna


Informujemy, że w środę, 17 kwietnia, w związku z planowaną przerwą techniczną która będzie miała miejsce od godziny 02:00 do 04:00, usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

5 kwietnia 2013 r.

Changelog

Zmiany w opcjach promowania

Data wdrożenia: 11 kwietnia 2013 r.
Informujemy, że z uwagi na zmiany zachodzące w serwisie Allegro.pl, również w WebAPI (dla kraju 1) modyfikacji ulegnie dostępność i zakres możliwych opcji promowania ofert. Od przyszłego czwartku wyłączona zostanie możliwość wystawiania nowych ofert z opcją promowania w kategorii (wartość 16 w fidzie 15), zamiast tego w tym samym fidzie (15), w wartości obecnie nieużywanej dla Polski (32), możliwe stanie się ustawienie promowania oferty na stronie działu.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

20 marca 2013 r.

Changelog

Usunięcie trzech starych metod

Data wdrożenia: 18 kwietnia 2013 r.
Za niecały miesiąc usuniemy z usługi trzy stare metodydoNewAuction, doCheckNewAuction oraz doShowItemInfo. Po usunięciu przestaną działać oparte na nich narzędzia.

Wszystkich korzystających z tych metod zachęcamy do jak najszybszego przełączenia się na ich nowsze wersje – odpowiednio doNewAuctionExt, doCheckNewAuctionExt oraz doShowItemInfoExt.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi