Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

14 lutego 2012 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna


Informujemy, że w czwartek 16 lutego, w związku z planowaną przerwą techniczną która będzie miała miejsce od godziny 02:00 do 04:00, usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

9 lutego 2012 r.

Changelog

Typy identyfikatorów ofert wkrótce tylko w longach

Data wdrożenia: 14 lutego 2012 r.
W najbliższym czasie przekroczony zostanie zakres 32-bitowego inta (ze znakiem) dla identyfikatorów ofert (itemów). W związku z powyższym zalecamy (w terminie możliwie najszybszym) weryfikację Państwa aplikacji, baz danych oraz wszelkich innych miejsc w których przetwarzane są identyfikatory ofert, pod kątem typu danych w jakim wspomniany identyfikator jest przechowywany. We wszystkich tych miejscach, identyfikator oferty przechowywany być powinien wyłącznie w ramach typu long.

Zignorowanie tego zalecenia spowodować może poważne problemy w działaniu aplikacji. Przykładowo - po stronie kodu PHP, wartość 2854564000 rzutowana na inta da wartość ujemną -1440403296 (przy 32-bitowym rozmiarze typu int, przy 64-bitowym rozmiarze ten problem nie występuje), a po stronie bazy danych (zakładając, że pole w bazie nie przyjmuje wartości większych niż 32 bity), próba wstawienia do niej takiej wartości może zdestabilizować aplikację lub - co gorsza - zwrócić użytkownikom dane inne od oczekiwanych (jeżeli baza zamieni wartość spoza zakresu na wartość ujemną).

Ogromna większość metod WebAPI operuje na identyfikatorach ofert w ramach typu long, istnieją jednak jeszcze takie, które - z uwagi na pewną zaszłość historyczną - zwracają te identyfikatory w intach. Jako konsekwencję opisywanej wyżej sytuacji, w najbliższy wtorek zmieniony zostanie typ danych (z int na long) niżej wymienionych pól - bardzo prosimy o weryfikację, czy Państwa aplikacje są na tego typu zmianę przygotowane:
 • doFeedback, parametr wejściowy: fe-item-id,
 • doFeedbackMany, parametr wejściowy: fe-item-id, przekazywany w ramach struktury feedbacks-list (FeedbackManyStruct) oraz pole: fe-item-id, zwracane w ramach struktury fe-results (FeedbackResultStruct),
 • doGetFeedback, pole: f-item-id, zwracane w ramach struktury feedback-list (FeedbackList),
 • doGetWaitingFeedbacks, pole: fe-item-id, zwracane w ramach struktury fe-wait-list (WaitFeedbackStruct),
 • doMyBillingItem, parametr wejściowy: item-id,
 • Tablica ArrayOfAuctionID zmienia się z int[] na long[], co będzie miało wpływ na wejście następujących metod:
  • doGetPostBuyData, pole: items-array,
  • doMyFeedback2, pole: items-array,
  • doMyFeedback2Limit, pole: items-array,
  • doMyAccount2, pole: items-array,
  • doMyAccountItemsCount, pole: items-array,
  • doMyContact, pole: auction-id-list.

Mamy nadzieję, że mimo konieczności dokonania przez nas wymaganych zmian w WSDL-u usługi oraz mimo potrzeby poświęcenia czasu przez Państwa na weryfikację aplikacji pod kątem tych zmian, całość uda się przeprowadzić sprawnie i relatywnie bezproblemowo. Wartym zaznaczenia jest też fakt, że tego typu sytuacje nie powinny się raczej zbyt często powtarzać w przyszłości.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

3 lutego 2012 r.

Organizacyjne

Miej wpływ na kierunek rozwoju usługi!


Oddajemy dzisiaj w Państwa ręce miejsce, które wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom dot. możliwości posiadania większego wpływu na kierunek rozwoju usługi Allegro WebAPI.

Brakuje Ci jakiejś metody? Nowy parametr ułatwiłby Ci znacznie życie? Na stronie WebAPI lub w dokumentacji warto by coś poprawić? A może masz inny pomysł na rozwój usługi? Zapraszamy do zamieszczania swoich propozycji zmian i usprawnień! Zapewniamy, że każdy pomysł będzie przez nas przeanalizowany i w miarę możliwości - zrealizowany. Na kolejność realizacji (rozumianą jako istotność potrzeb naszych użytkowników), wpływać będzie argumentacja wskazana przez zgłaszającego przy dodawaniu pomysłu, wnioski z toczącej się w komentarzach dyskusji, a także (a może przede wszystkim) - liczba głosów oddanych na dany pomysł.

Zachęcamy do dodawania własnych pomysłów oraz komentowania i oddawania głosów na te dodane przez innych użytkowników. Im większe zainteresowanie wśród użytkowników danym tematem, tym większa szansa na jego realizację!

http://allegrowebapi.userecho.com/ - zachęcamy do odwiedzania i współtworzenia strony!

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

1 lutego 2012 r.

Changelog

Nowy formularz sprzedaży i szablony ofert

Data wdrożenia: 14 lutego 2012 r.
Za dwa tygodnie, w momencie gdy nowy formularz sprzedaży stanie się jedynym obowiązującym, wdrożymy kilka zmian po stronie WebAPI - głównie związanych z kompleksową obsługą szablonów ofert w usłudze.

Przede wszystkim, udostępnione zostaną trzy nowe metody pozwalające na pobieranietworzenie oraz usuwanie szablonów ofert użytkownika.

Oprócz tego, rozbudujemy także wejście metody doNewAuctionExt, pozwalając tym samym na tworzenie nowego i korzystanie z wcześniej utworzonego szablonu jeszcze na etapie wystawiania oferty:

 • Dodana zostanie nowa struktura:

 • 5. item-template-create | ItemTemplateCreateStruct | niewymagany
      Struktura zawierająca informacje o ofercie zapisywanej jako szablon.
         1. item-template-option | int | niewymagany
            Informacja o tym czy oferta ma być zapisana jako szablon (0 - nie, 1 - tak; domyślną wartością jest 0).
         2. item-template-name | string | niewymagany
            Nazwa szablonu oferty (maks. 50 znaków; jeżeli nazwa nie zostanie podana, a item-template-option zostanie ustawione na 1, za nazwę szablonu podstawiona zostanie wartość przekazana w fid=1, czyli Nazwa przedmiotu).


 • Nieużywany parametr private, podmieniony zostanie na:

 • 3. item-template-id | int | niewymagany
      Identyfikator szablonu oferty (w przypadku podania prawidłowego identyfikatora, wypełnienie struktury fields stanie się niewymagane; przekazanie w takim przypadku pojedynczych pól w strukturze fields, nadpisze jednorazowo wartości ustawione w szablonie, nie zmieniając jednak przy tym samego szablonu; jeżeli item-template-option zostanie dodatkowo ustawiony na 1, możliwe stanie się utworzenie nowego szablonu na podstawie szablonu już istniejącego oraz pól przekazanych w strukturze fields).


 • Do listy błędów zwracanych przez metodę dodane zostaną trzy nowe:

  ERR_INCORRECT_ITEM_TEMPLATE_ID
  Niepoprawny (nieistniejący w kontekście zalogowanego użytkownika) identyfikator szablonu oferty.

  ERR_INCORRECT_ITEM_TEMPLATE_NAME
  Niepoprawna (zbyt długa, zawierająca niedozwolone znaki) nazwa szablonu oferty.

  ERR_ITEM_TEMPLATES_LIMIT_EXCEEDED
  Przekroczono maksymalną liczbę (10) możliwych do zapisania szablonów oferty. Aby zapisać nowy szablon, nalezy uprzednio usunąć któryś z istniejących.


Dodatkowo, dane zwracane przez metodę doGetServiceTemplates zaktualizowane zostaną o nowe tła graficzne opisów ofert, a nazwy pól i wartości w kilku fidach zostaną uspójnione z tymi dostępnymi w nowym formularzu sprzedaży na WWW:
 • fid=1: zmiana nazwy pola z Tytuł na Nazwa przedmiotu,
 • fid=12: zmiana nazwy pola z Transport na Koszt przesyłki pokrywa + zmiana nazw dostępnych do wyboru wartości ze Sprzedający pokrywa koszty transportu|Kupujący pokrywa koszty transportu na Sprzedający|Kupujący,
 • fid=14: zmiana nazwy dla wartości 1 z Wpłata na konto bankowe (płatność z góry), na Zwykły przelew,
 • fid=24: zmiana nazwy pola z Opis na Dodatkowe informacje o przedmiocie.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

25 stycznia 2012 r.

Changelog

Dostęp do usługi wkrótce tylko po HTTPS

Data wdrożenia: 28 marca 2012 r.

Za dwa miesiące wyłączona zostanie możliwość korzystania z usługi po "czystym" HTTP - pozostawiona zostanie jedynie opcja dostępu do niej poprzez kanał szyfrowany SSL-em (HTTPS). Zmiana ta wynika z konieczności zwiększenia poziomu bezpieczeństwa danych - wysyłanych do i odbieranych z - Allegro, szczególnie tych, które zdecydowanie nie powinny być przesyłane przez sieć w postaci jawnej (dane autoryzacyjne i osobowe). Mamy nadzieję, że rozumieją i podzielają Państwo nasz punkt widzenia, dlatego liczymy na przejście na kanał szyfrowany w swoich aplikacjach w terminie możliwie najszybszym (pozostawiając jednak, dla Państwa wygody, czas do 28 marca b.r. na dokonanie wymaganych zmian).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

25 stycznia 2012 r.

Changelog

Obowiązkowy parametr 'Stan'

Data wdrożenia: 3 kwietnia 2012 r.
Za kilka tygodni nowy uniwersalny parametr 'Stan' stanie się obligatoryjny do wypełnienia we wszystkich ofertach, w kategoriach w których uprzednio jego wypełnienie nie było wymagane. Wtedy też zmienią się fidy odpowiadającemu temu parametrowi w poszczególnych kategoriach, a pole sell-form-opt wskazywało będzie na ich obligatoryjność, zwracając dla tych fidów od tej pory wartość 1.

Listę parametrów 'Stan' w istniejących kategoriach wraz z ich aktualnymi fidami oraz nowymi wartościami, które będą im odpowiadały od połowy marca podejrzeć można w kilku formatach: CSV, XLS, XML.

Dodatkowo udostępnione zostało narzędzie dostępne w ramach Mojego Allegro, pozwalające na grupowe lub pojedyncze dla poszczególnych ofert, dodawanie parametru 'Stan' w trwających ofertach zalogowanego użytkownika.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

9 stycznia 2012 r.

Changelog

Zmiany w sposobie informowania o części zdarzeń

Data wdrożenia: 17 stycznia 2012 r.
W przyszłym tygodniu poprawiona zostanie kwestia spływania do dziennika zdarzeń (doGetSiteJournalDeals) transakcji dot. zakupów użytkowników niezarejestrowanych oraz użytkowników bez pełnej aktywacji konta,  robiących pierwsze zakupy powyżej 500 zł lub kolejne zakupy za dowolną kwotę (dot. ofert w których sprzedający ustawił ograniczenia dla użytkowników bez pełnej aktywacji konta). Do tej pory w przypadku zakupów takich użytkowników, informacja o nich wpadała do dziennika transakcji od razu, co mogło wprowadzać w błąd i powodować nieporozumienia. Od przyszłego wtorku, zdarzenia o zakupach oraz wypełnieniu formularza pozakupowego przez wspomnianych użytkowników, odnotowane będą w dziennikach dopiero po tym gdy dokonają oni płatności za pośrednictwem PayU, a status dokonanej przez nich płatności zmieni się na Zakończona. Wtedy też dopiero dane z formularzy takich użytkowników możliwe będą do pobrania za pomocą metody doGetPostBuyFormsDataForSellers.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

9 stycznia 2012 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna


Informujemy, że w środę 11 stycznia, w związku z planowaną przerwą techniczną która będzie miała miejsce od godziny 00:00 do 02:00, usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

5 grudnia 2011 r.

Changelog

Zmiany związane z Katalogiem Produktów

Data wdrożenia: 8 grudnia 2011 r.
Za kilka dni wdrożonych zostanie kilka zmian związanych z Katalogiem Produktów i jego powiązaniem z ofertami Allegro:

 • W metodach doShowItemInfoExt/doGetItemsInfo - na wejściu dodany zostanie nowy parametr get-product-info (int, 0/1), który pozwoli kontrolować czy - także nowa - struktura item-product-info, zwracana przez te metody ma być wypełniana danymi (oczywiście tylko wtedy, gdy dana oferta została powiązana z produktem). Kształ nowej produktowej struktury wyjściowej będzie tożsamy ze strukturą ProductStruct, wykorzystywaną obecnie na wyjściu metod doFindProductByCode/ByName.

 • Przy wystawianiu nowych ofert (doNewAuctionExt) zmieni się odrobinę logika przy dołączaniu zdjęć katalogowych do oferty. Jeżeli do oferty (która ma być powiązana z Katalogiem Produktów), zgłoszona zostanie także chęć użycia zdjęć katalogowych przypisanych do danego produktu - domyślnie pierwsze z przekazanych zdjęć wykorzystane zostanie jako miniaturka (chyba, że dołączone do oferty zostaną też własne zdjęcia - wtedy to domyślnie pierwsze z nich użyte zostanie jako miniaturka). Sam kształt metody nie ulegnie zmianie.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

24 listopada 2011 r.

Organizacyjne

Rezygnujemy z pakietów dostępowych!


Z nieskłamaną przyjemnością informujemy, że podjęliśmy decyzję o rezygnacji z pakietów dostępowych do Allegro WebAPI. Od dnia 1 grudnia b.r. zniknie podział na pakiety (obecnie: Podstawowy i Profesjonalny, w przeszłości także Osobisty i Pełny), a tym samym usługa stanie się darmowa i w pełni otwarta dla każdego programisty chętnego do tworzenia nowych lub integracji istniejących rozwiązań z mechanizmami oraz danymi udostępnianymi przez Allegro (oraz zagraniczne odpowiedniki naszego serwisu). Innymi słowy - 17 metod dostępnych obecnie jedynie w pakiecie Profesjonalnym, statystyki oraz mechanizm licencjonowania - dostępne będą dla każdego użytkownika z aktywnym kluczem WebAPI.

Obecni użytkownicy pakietu Profesjonalnego, którzy opłacili je na 6 miesięcy z góry, otrzymają proporcjonalny do czasu pozostałego do końca aktywności klucza, zwrot poniesionych nakładów. W związku z tą zmianą, zmodyfikowane zostaną także Regulaminy (Allegro oraz WebAPI).

Mamy nadzieję, że decyzja o całkowitym otwarciu usługi spotka się z pozytywnym odzewem wśród naszych użytkowników. Wartym zaznaczenia jest fakt, że zmiana ta jest pierwszym krokiem w szeregu zmian, jakie planujemy w usłudze na przyszły rok - zmian prowadzących do zwiększenia profesjonalizacji usługi oraz polepszenia jej użyteczności.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi