Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

17 sierpnia 2016 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna środowiska WebAPI Sandbox / WebAPI Sandbox - technical break

W dniu jutrzejszym, 17 sierpnia, około godz. 8 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox, która potrwa do końca dnia.

Przypominam, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska orazpermanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna). Szczegóły na ten temat znajdują się na dedykowanej stronie usługi.Tomorrow, on August 17 at 8 WebAPI Sandbox will be unavailable to the end of the day due to maitenance. 

Remember that during the break, apart from no access to the test environment, all created data is permanently removed (e.g. additional users or purchase transactions). Please visit the service information page for more details.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

9 sierpnia 2016 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna środowiska WebAPI Sandbox / WebAPI Sandbox - technical break

W dniu jutrzejszym, 10 sierpnia, około godz. 8 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox, która potrwa do końca dnia.

Przypominam, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska orazpermanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna). Szczegóły na ten temat znajdują się na dedykowanej stronie usługi.Tomorrow, on August 10 at 8 WebAPI Sandbox will be unavailable to the end of the day due to maitenance. 

Remember that during the break, apart from no access to the test environment, all created data is permanently removed (e.g. additional users or purchase transactions). Please visit the service information page for more details.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

9 sierpnia 2016 r.

Komunikaty techniczne

REST API Allegro - możliwość zmiany ceny

Udostępniliśmy dziś nowy interfejs programistyczny oparty o architekturę REST.

Pierwszy zasób, z którego możecie korzystać w ramach nowego interfejsu to: Change the Buy Now price, który pozwala na zmianę ceny w trwających ofertach - niezależnie od tego czy pojawiła się w nich sprzedaż.

Z czasem będziemy publikować kolejne zasoby REST API, rozszerzając zasięg funkcjonalności nowego interfejsu. O nowych zasobach i możliwościach będziemy informować na bieżąco.
WebAPI w dalszym ciągu jest utrzymywane i pozostaje głównym interfejsem, pozwalającym na integrację z platformą Allegro.

W artykule Jak jednocześnie korzystać z REST API i WebAPI przeczytasz jak łączyć działanie obu udostępnionych interfejsów.

Zachęcamy do korzystania i testowania. Za pomocą REST API można łączyć się zarówno z środowiskiem produkcyjnym jak i testowym.

 


 

Today we have introduced a new application programing interface that adheres to the REST principles.

The first resource available through REST API is “Change the Buy Now price” that allows you to edit price in ongoing offers, irrespective of their transaction history.

We plan to introduce more REST API resources, thus extending the list of functionalities of the new application programming interface. We will keep you posted on new resources and options. Nonetheless, WebAPI is still supported and remains the main interface to integrate with Allegro.

The “How can I use REST API and WebAPI simultaneously?” article describes how to use both interfaces to benefit from their advantages.

Be sure to test the new REST API on live and test environments.

Full english version of Allegro REST API website is coming soon.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

4 lipca 2016 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna środowiska WebAPI Sandbox / WebAPI Sandbox - technical break


W dniu jutrzejszym, 5 lipca, około godz. 8 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox, która potrwa do końca dnia.

Przypominam, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska oraz permanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna). Szczegóły na ten temat znajdują się na dedykowanej stronie usługi.Tomorrow, on July 5 at 8 WebAPI Sandbox will be unavailable to the end of the day due to maitenance.

Remember that during the break, apart from no access to the test environment, all created data is permanently removed (e.g. additional users or purchase transactions). Please visit the service information page for more details.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

22 czerwca 2016 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical break

Informujemy, że we wtorek, 5 lipca, w związku z planowaną przerwą technicznąktóra będzie miała miejsce od godziny 00:00 do 6:00, usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.We would like to inform that on July 5 (Tuesday), Allegro WebAPI will be unavailable from 0:00AM to 6:00AM due to technical break.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

14 czerwca 2016 r.

Changelog

Zmiana w doShowItemInfoExt oraz doGetItemsInfo / Modification of doShowItemInfoExt and doGetItemsInfo

Data wdrożenia: 4 lipca 2016 r.
Za trzy tygodnie zmienimy logikę działania pola itOrderFulfillmentTime w metodach doShowItemInfoExt oraz doGetItemsInfo. Będzie ono informowało o "Wysyłce w ciągu"uwzględniając wartość 1 (natychmiast)

Do tej pory w tym polu zwracaliśmy informację o czasie realizacji zamówienia. Było ono sumą wartości pola "Wysyłka w ciągu" zadeklarowanego przez sprzedającego oraz przybliżonego minimalnego czasu dostawy dla wybranej opcji wysyłki.

Wartość czasu realizacji zamówienia nadal będzie można otrzymać. Wystarczy do wartości zwróconej w itOrderFulfillmentTododać jedną (najniższą) z wartości zwróconych w fulfillmentTimeTo, (poza Odbiorem osobistym oraz wysyłką e-mailem).We will modify the logic behind the itOrderFulfillmentTime field in methods doShowItemInfoExt and doGetItemsInfo. The field will inform about the "Sent within" parameter and include the value 1 ("immediately"), instead of returning information about the order delivery time. At present, the field returns a sum of a value provided by a seller in the "Sent within" field and estimated minimum delivery time for a selected shipping option.

To receive the order delivery time after the modification, add the lowest value returned in itOrderFulfillmentToone (lower) value returned in fulfillmentTimeTo, (except for Personal pickup and email).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

7 czerwca 2016 r.

Organizacyjne

Nowy tutorial dla początkujących! / New tutorial for beginners!


Właśnie opublikowaliśmy nowy tutorial dla początkujących użytkowników Allegro WebAPI. W materiale opisujemy m.in od czego zacząć przygodę z API oraz w jaki sposób np. wystawiać oferty, monitorować sprzedaż czy wykonywać obsługę posprzedażową za pomocą API. Tutorial jest dostępny także w wersji angielskiej.We have published a new tutorial for Allegro WebAPI beginners. It will help you start your adventure with API and provide you with information on how to list offers, monitor your sales or manage the after-sales processes using API. The document is also available in English.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

10 maja 2016 r.

Changelog

Zmiany w filtrowaniu w doGetMyIncomingPayments oraz doGetMyPayments

Data wdrożenia: 16 maja 2016 r.
Do metod doGetMyPayments oraz doGetMyIncomingPayments dodamy nowe pole, które będzie pozwalało na wybór sposobu filtrowania danych po czasie:

8. strictedSearch | int | niewymagany
Wyszukiwanie z dokładnością do przekazanych sekund w
transRecvDateFrom/paymentTimeFrom i transRecvDateTo/paymentTimeTo (0 - nie, 1 - tak).

Przy przekazaniu w polu strictedSearch wartości 1, filtrowanie w podanych metodach będzie działało następująco:

W przypadku gdy za datę początkową zakresu czasu
(transRecvDateFrom/paymentTimeFrom) podstawiona zostanie konkretna wartość, a dla daty końcowej zakresu czasu (transRecvDateTo/paymentTimeTo) przekazane zostanie 0, zwrócona zostanie lista wpłat od daty podanej do daty podanej + 7 dni. W przypadku odwrotnym (gdy dla daty początkowej zakresu czasu przekazane zostanie 0, a dla daty końcowej zakresu czasu podstawiona zostanie konkretna wartość), zwrócona zostanie lista wpłat od daty podanej - 7 dni do daty podanej. Przy podaniu konkretnych wartości zakresu czasu zarówno dla daty początkowej, jak i dla daty końcowej, zwrócona zostanie lista wpłat zrealizowanych w podanym zakresie. Poszczególne filtry można ze sobą łączyć. W przypadku przekazania identyfikatora użytkownika, który nie istnieje - zwracana jest pusta struktura.

Jeśli w polu strictedSearch zostanie przekazana wartość 0 lub pole nie zostanie przekazane, dane będą filtrowane w dotychczasowy sposób. Obydwa sposoby filtrowania zostaną omówione w opisie w dokumentacji wspomnianych metod.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

25 kwietnia 2016 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa serwisowa środowiska WebAPI Sandbox

W dniu dzisiejszym, 25 kwietnia, około godz. 13 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox, która potrwa do końca dnia.

Przypominam, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska oraz permanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna). Szczegóły na ten temat znajdują się na dedykowanej stronie usługi.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

22 kwietnia 2016 r.

Changelog

Poprawki w doGetMyIncomingPayments oraz doGetMyPayments

Data wdrożenia: 5 maja 2016 r.
Za dwa tygodnie wykonamy drobne poprawki błędów i odchyleń w logice działania pól transRecvDateFrom i transRecvDateTo w doGetMyIncomingPayments oraz paymentTimeFrom i paymentTimeTo w doGetMyPayments. Po wdrożeniu tej zmiany wspomniane pola będą ponownie działały zgodnie z opisem z dokumentacji tych metod.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi