Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

25 stycznia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical break

26 stycznia między godziną 1:30 a 5:00 zaplanowaliśmy prace modernizacyjne. Usługa Allegro WebAPI nie będzie w tym czasie dostępna.We would like to inform that on January 26, Allegro WebAPI will be unavailable from 1:30AM to 5:00AM due to technical break.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

24 stycznia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Oferta do wyczerpania przedmiotów dla wszystkich sprzedających/ Offers of “until all items are sold out” type available to all sellers

Od dziś (24.01.2017r.) w ofertach typu "kup teraz" użytkownicy mogą ustawić nowy czas trwania – do wyczerpania przedmiotów.

W procesie wystawiania ofert przez API nie trzeba wykonywać żadnych zmian. Wszystkie oferty wystawiane z opcją Po zakończeniu wystaw ponownie ofertę tylko z przedmiotami niesprzedanymi będziemy automatycznie konwertować na oferty do wyczerpania przedmiotów.

Dokładniej - wartość FID 30 = 2 wysłana przy wystawianiu zostanie zapisana jako FID 4 = 99.

Dodatkowo dla formatu sprzedaży "kup teraz" (FID 29 = 0) udostępnimy czas trwania oferty do wyczerpania przedmiotów (FID 4 = 99).

Zalecamy by korzystać przede wszystkim z nowego czasu trwania (wysyłając wartość FID 4 = 99) zamiast opcji automatycznego wznawiania.

Więcej informacji na temat nowej opcji znajdziesz w Pomocy Allegro.

---

Offers of “until all items are sold out” type available to all sellers

As of today, you can set new duration option – until all items are sold out – in the Buy it Now offers.

No changes are required in the case of listing offers via API. All offers listed with the Relist with unsold items option will be automatically updated into offers of Until all items are sold out type.

It means that FID 30 = 2, which is set when listing an offer, will be changed to FID 4 = 99.

Moreover, an additional duration option, i.e. Until all items are sold out (FID 4 = 99) will be available for Buy it Now offers (FID 29 = 0).

We invite you to use the new duration option (FID 4 = 99) instead of automatic relisting.

More information on this topic can be found in Allegro Help.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

24 stycznia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Licytacje – poprawki w opcjach wznowienia/ Auction-style offers – changes in relisting option

Dziś (24.01.2017r.) wprowadziliśmy zmiany w opcjach wznawiania licytacji. Zostawiliśmy tylko jedną opcję wznawiania – wznawiaj z niesprzedanymi.

Nie musisz wprowadzać żadnych zmian, jeżeli - dla Licytacji - w FID 30 prześlesz wartość 1 (Wznów z pełnym zestawem przedmiotów) automatycznie zapiszemy ją jako 2 (Wznów tylko z przedmiotami niesprzedanymi).  

---

Auction-style offers – changes in relisting option

Today we have introduced changes in a relisting option concerning auction-style offers. From now on, only one option is available, i.e. Relist with unsold items.

You do not have to update anything – if you send, in the case of auction-style offers, 1 in FID 30 (Relist with all items), we will automatically save it as 2 (Relist with unsold items).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

19 stycznia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical break

25 stycznia między godziną 1:30 a 5:00 zaplanowaliśmy prace modernizacyjne. Usługa Allegro WebAPI nie będzie w tym czasie dostępna.We would like to inform that on January 25, Allegro WebAPI will be unavailable from 1:30AM to 5:00AM due to technical break.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

17 stycznia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Wyłączamy możliwość dodania notatki pod opisem w ofercie

Zmiany zaczniemy wdrażać od 23.01.2017. Dotyczą dwóch metod:
  • DoAddDescToItems - usuwamy ją z WSDLa. Próba jej wywołania zakończy się komunikatem błędu.
  • DoChangeItemFields – wszelkie wartości wysyłane w FID 25 będą ignorowane. Dane z pozostałych FIDów zostaną poprawnie przetworzone.
Zmiany będą wprowadzane stopniowo dla kolejnych użytkowników, proces ich wdrażania powinniśmy zakończyć 27.01.2017 r.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

16 stycznia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Zmiany w systemie komentarzy / Changes in the feedback system

Zmiany w systemie komentarzy

Zgodnie z informacją zamieszczoną w Aktualnościach oraz na Facebooku Allegro Pomoc, 25 stycznia wprowadzimy zmiany w systemie komentarzy na Allegro.pl, m.in. Sprzedający nie będzie mógł wystawiać komentarzy i komentarz neutralny nie będzie już dostępny

W związku z tym zmienimy działanie niektórych metod:

doGetWaitingFeedbacks - zwróci informacje tylko o możliwych do wystawienia komentarzach do ofert, w których zalogowany jest kupującym. doGetWaitingFeedbacksCount - zwróci informacje tylko o ilości możliwych do wystawienia komentarzy do ofert, w których zalogowany jest kupującym. doFeedback oraz doFeedbackMany - metody będą umożliwiały wystawienie przez kupującego jedynie komentarzy pozytywnych lub negatywnych. Sprzedający nie będzie mógł w ogóle wystawić komentarza.

Ponadto do metod doFeedback oraz doFeedbackMany dodamy nowe komunikaty błędu:

ERR_SELLER_FEEDBACK_NOT_ALLOWED - W jednej z transakcji byłeś sprzedającym, nie możesz wystawić komentarza. ERR_NEUTRAL_FEEDBACKS_ARE_DISABLED - Przepraszamy, wystawienie komentarza neutralnego nie jest już możliwe.
Changes in the feedback system

According to our previous announcement, and a post published on Allegro Help FB page, Allegro will introduce changes to its feedback system on 25 January. After that date, the Sellers will not be able to leave feedback, and neutral feedback will be no longer available.

Therefore, the following methods will be modified as well:

doGetWaitingFeedbacks – only buyers will receive information on transactions waiting for feedback. doGetWaitingFeedbacksCount – only buyers will receive information about the number of transactions waiting for feedback. doFeedback and doFeedbackMany – buyers can leave positive or negative feedback only. Sellers will not be able to leave feedback at all.

Besides, the methods doFeedback and doFeedbackMany will receive new error messages:

ERR_SELLER_FEEDBACK_NOT_ALLOWED – You cannot leave feedback, as you acted a seller in one of the transactions. ERR_NEUTRAL_FEEDBACKS_ARE_DISABLED – We are sorry, but it is no longer possible to leave neutral feedback.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

16 stycznia 2017 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical break

Informujemy, że we wtorek, 17 stycznia, w związku z planowaną przerwą technicznąktóra będzie miała miejsce od godziny 05:00 do 6:00, usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.We would like to inform that on January 17 (Tuesday), Allegro WebAPI will be unavailable from 5:00AM to 6:00AM due to technical break.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

21 grudnia 2016 r.

Komunikaty techniczne

Już wkrótce dwustopniowe uwierzytelnianie w Allegro! / Allegro close to introducing two-step verification!

Aktualnie w Allegro prowadzimy prace nad usługą dwustopniowego uwierzytelniania. Jest to zmiana, która już od dłuższego czasu była mocno oczekiwana przez wielu użytkowników. Wprowadzenie dwustopniowego uwierzytelniania wzmocni zabezpieczenie konta Allegro oraz podniesie poziom bezpieczeństwa przy korzystaniu z aplikacji zewnętrznych. Dlatego zmiany te obejmą również WebAPI. O ich szczegółach poinformujemy na początku I kwartału 2017 r. w osobnym komunikacie.Our work on the two-step verification process at Allegro have been well underway. The change will certainly receive a warm welcome among platform users, who have been waited long to benefit from the service. The two-step verification will strengthen security of the Allegro account and of using third-party apps. Consequently, the change will be extended to cover WebAPI, too. All the details will be communicated in early Q1 2017 in a separate message.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

27 października 2016 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical break

Informujemy, że w niedzielę, 30 października, w związku z planowaną przerwą techniczną która będzie miała miejsce od godziny 01:50 (czasu letniego) do 03:30 (czasu zimowego), usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.

--------------------------------------

We would like to inform you that on October 30 (Sunday), Allegro WebAPI will be unavailable from 1.50 a.m. (summer time) to 3.30 a.m. (winter time) due to technical break.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

21 października 2016 r.

Komunikaty techniczne

Zmiana dotycząca punktów startowych w dziennikach deali / Change in start points of deals journals


Wdrożyliśmy niewielką zmianę w mechanizmie dostarczającym dane do dzienników doGetSiteJournalDeals oraz doGetSiteJournalDealsInfo, aby wyeliminować potencjalne opóźnienia i zminimalizować ryzyko ich wystąpienia. Wiąże się to jednak ze zmianą wartości punktów startowych.

Przy pierwszym, najbliższym wywołaniu sugerujemy użyć journalStart o wartości 2721091053 i na jego podstawie (oraz kolejnych punktów startowych pobieranych z kolejnych wywołań) pobierać dane z dzienników. Wtedy dane będą zwracane prawidłowo.We have launched a minor change in the mechanism serving data to the doGetSiteJournalDeals and doGetSiteJournalDealsInfo journals. This is to eliminate potential delays and mitigate the risk of their occurrence. The change requires an additional change in the values of start points.

Upon the next call, we suggest that you use the journalStart value: 2721091053. Use the value (and subsequent start points obtained from the following calls) to retrieve journal data. This will ensure the returned data is correct.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi