Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

23 października 2014 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa serwisowa środowiska WebAPI Sandbox [AKTUALIZACJA: 23.10]


W dniu dzisiejszym około godz. 12 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox, która potrwa ok. 2-3 godzin.

Przypominam, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska oraz permanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna). Szczegóły na ten temat znajdują się na dedykowanej stronie usługi.

AKTUALIZACJA 23.10:

Z powodów technicznych musimy przełożyć przerwę serwisową Sandboxa. Odbędzie się ona w poniedziałek, 27 października o godz. 11.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

22 października 2014 r.

Komunikaty techniczne

Nowy rodzaj oferty w Allegro.pl

Z przyjemnością informujemy, że pracujemy nad wprowadzeniem w Allegro nowego rodzaju oferty - "Oferta trwająca do wyczerpania przedmiotów". Będzie ona dostępna w ramach Sklepów Allegro, zarówno przez WWW, jak i przez WebAPI. Jej główna, charakterystyczna cecha jest już ujęta w nazwie - oferta będzie trwać dopóki nie zostaną wyprzedane wszystkie przedmioty oferowane w niej lub sprzedający jej ręcznie nie zakończy.

W związku z tym rozpoczynamy wdrażanie zmian w WebAPI, które docelowo pozwolą na korzystanie z tego typu oferty. Pierwszą z nich jest pojawienie się (w momencie opublikowania tego komunikatu) w fidzie 4 ("Czas trwania") nowej wartości - 99 oznaczającej "Do wyczerpania". Na chwilę obecną, z powodów technicznych, przy przekazaniu tego fida podczas wystawiania oferty za pomocą doNewAuctionExt będzie zwracany komunikat błędu ERR_INFINITE_DURATION_NOT_AVAILABLE_FOR_SELLER - Nie możesz wystawić oferty trwającej do wyczerpania przedmiotów. O "uwolnieniu" tej możliwości poinformujemy w późniejszym terminie, ale na osłodę możemy poinformować, że z tej funkcjonalności będzie można korzystać na Sandboxie już od najbliższej przerwy serwisowej, planowanej na najbliższy czwartek.

Kolejnymi zmianami, które za pewien czas się pojawią (o czym też poinformujemy w osobnym komunikacie) są informacje o czasie zakończenia oferty zwracane przez niektóre metody. I tak, zmiany dotkną pola:
  • itemEndTime w metodach doGetMySellItems, doGetMyWatchItems oraz doGetMyWonItems - dla ofert trwających do wyczerpania przedmiotów będzie zwracane 0.
  • sItEndingTime w metodzie doSearch - dla ofert trwających do wyczerpania przedmiotów będzie zwracane 0.
  • itemEndTime w metodach doGetMyNotSoldItems oraz doGetMyWatchedItems - dla ofert trwających do wyczerpania przedmiotów będzie zwracany czas zakończenia oferty.
  • itemEndTime w metodzie doGetMySoldItems - dla ofert trwających do wyczerpania przedmiotów będzie zwracane 0, jeśli dana oferta jest nadal wystawiona, a jeśli jest już zakończona to będzie zwracany czas zakończenia oferty.
  • itEndingTime w metodzach doGetSpecialItems, doGetItemsInfo oraz doShowItemInfoExt- dla ofert trwających do wyczerpania przedmiotów będzie zwracane 0. Jednocześnie w doGetSpecialItems zostanie usunięte domyślne zerowanie tego pola dla listingu "1000 najnowszych ofert".
  • w ósmym polu (czas zakończenia) w metodzie doMyAccount2 dla ofert trwających do wyczerpania przedmiotów będzie zwracane 0.

To tylko część zmian jakie są planowane w ramach udostępnienia przedstawianej funkcjonalności. O kolejnych będziemy informować w następnych komunikatach.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

21 października 2014 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna


Informujemy, że w niedzielę, 26 października, w związku z planowaną przerwą techniczną która będzie miała miejsce od godziny 02:30 (czasu letniego) do 03:30 (czasu zimowego), usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

14 października 2014 r.

Changelog

Nowe pole zwracane przez doGetItemInfo oraz doShowItemInfoExt

Data wdrożenia: 21 października 2014 r.
W najbliższy wtorek do danych zwracanych przez metody doGetItemsInfo (na pozycji 36 w strukturze ItemInfo) oraz doShowItemInfoExt (na pozycji 40 w strukturze ItemInfoExt) dodamy nowe pole informujące o tym, czy dana oferta została wystawiona w ramach Strefy Marek Strefy Marek:

      itIsBrandZone | int
      Informacja o tym, czy oferta została wystawiona w ramach Strefy Marek (1 - jest, 0 - nie jest).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

9 października 2014 r.

Changelog

Nowe pole zwracane przez doGetRelatedItems

Data wdrożenia: 14 października 2014 r.

W najbliższy wtorek do struktury relatedItemsInfo w danych zwracanych metody doGetRelatedItems dodamy nowe pole:

    11. itemCategoryId | int
          Identyfikator kategorii.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

7 października 2014 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa serwisowa środowiska WebAPI Sandbox


W dniu jutrzejszym około godz. 9 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox, która potrwa ok. 2 godzin.

Przypominam, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska oraz permanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna). Szczegóły na ten temat znajdują się na dedykowanej stronie usługi.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

30 września 2014 r.

Changelog

Oferty wielowariantowe w WebAPI - edycja oferty

Data wdrożenia: 9 października 2014 r.

Za tydzień do metody doChangeItemFields dodamy obsługę ofert wielowariantowych. Oznacza to, że możliwe będzie również edytowanie ilości sztuk w takich ofertach. Tak jak w przypadku doNewAuctionExt, tutaj też w danych wejściowych dodamy nową tablicę struktur:

  9. itemVariants | ItemVariantStruct[]
      Tablica struktur zawierająca informacje o wariantach przedmiotu dostępnych w sprawdzanej ofercie.
          1. id | string
              Identyfikator wariantu.
          2. quantity | int
              Ilość sztuk przedmiotu dostępnych w danym wariancie.
          3. attributes | ItemVariantAttributeStruct[]
              Tablica struktur zawierająca informacje o atrybutach danego wariantu przedmiotu.
                1. name | string
                    Nazwa atrybutu.
                2. value | string
                    Wartość atrybutu.

Analogicznie do doNewAuctionExt, również w doChangeItemFields przekazanie tej struktury będzie wymagane dla sytuacji, w których oferta jest w wystawiana w kategorii obsługującej wiele wariantów (ich lista znajduje się w FAQ-u).

Do metody dodamy również trzy kody błędu:

ERR_MISSING_VARIANTS - W ofercie z wieloma wariantami musisz podać liczbę sztuk do każdego z wariantów.
ERR_VARIANTS_CORRELATION_FAILED_ATTRIBUTE_NOT_FOUND - Podana maska (wariant) nie odpowiada przekazywanemu parametrowi.
ERR_VARIANTS_CORRELATION_FAILED_INCORRECT_VARIANT_VALUES - Dla przekazanego parametru podano nieprawidłową maskę (wariant) lub liczbę sztuk.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

23 września 2014 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa serwisowa środowiska WebAPI Sandbox


W dniu dzisiejszym około godz. 11 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox, która potrwa ok. 2 godzin.

Przypominam, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska oraz permanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna). Szczegóły na ten temat znajdują się na dedykowanej stronie usługi.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

15 września 2014 r.

Changelog

Kolejne zmiany dotyczące obsługi ofert wielowariantowych

Data wdrożenia: 16 września 2014 r.
W dniu jutrzejszym zmienimy obligatoryjność struktury variants w metodzie doNewAuctionExt. Od tej pory jej przekazanie będzie wymagane dla sytuacji, w których oferta jest w wystawiana w kategorii obsługującej wiele wariantów (ich lista znajduje się w FAQ-u). Dodamy również nowy kod błędu. Komunikat ERR_MISSING_VARIANTS - W ofercie z wieloma wariantami musisz podać liczbę sztuk do każdego z wariantów będzie zwracany, jeśli podczas wystawiania oferty wielowariantowej nie zostanie uzupełniona struktura variants.

Jednocześnie, wzorem zmiany z poprzedniego komunikatu, dodamy kod błędu ERR_CHANGING_QUANTITY_FOR_MULTI_OFFER_DISABLED - W ofertach z wieloma wariantami nie możesz zmienić liczby przedmiotów do metody doChangeItemFields. Pojawi się on przy próbie edycji ilości sztuk w ofercie wielowariantowej. Przypominam, że zmiana jest tymczasowa. Wkrótce zostanie udostępniona możliwość zmiany ilości przedmiotów w ofertach wieloprzedmiotowych. O terminie i szczegółach poinformujemy w osobnym komunikacie.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

11 września 2014 r.

Changelog

Drobna zmiana logiki działania metody doChangeQuantityItem

Data wdrożenia: 11 września 2014 r.
W dniu dzisiejszym wykonaliśmy drobną zmianę w logice działania metody doChangeQuantityItem. Od teraz nie będzie możliwa edycja ilości sztuk w ofertach wielowariantowych. W przypadku próby wykonania takiej zmiany zostanie zwrócony kod błędu ERR_CHANGING_QUANTITY_FOR_MULTI_OFFER_DISABLED - W ofertach z wieloma wariantami nie możesz zmienić liczby przedmiotów.

Zaznaczamy, że zmiana jest tymczasowa. Wkrótce zostanie udostępniona możliwość zmiany ilości przedmiotów w ofertach wieloprzedmiotowych. O terminie i szczegółach poinformujemy w osobnym komunikacie.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi