Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

15 września 2014 r.

Changelog

Kolejne zmiany dotyczące obsługi ofert wielowariantowych

Data wdrożenia: 16 września 2014 r.
W dniu jutrzejszym zmienimy obligatoryjność struktury variants w metodzie doNewAuctionExt. Od tej pory jej przekazanie będzie wymagane dla sytuacji, w których oferta jest w wystawiana w kategorii obsługującej wiele wariantów (ich lista znajduje się w FAQ-u). Dodamy również nowy kod błędu. Komunikat ERR_MISSING_VARIANTS - W ofercie z wieloma wariantami musisz podać liczbę sztuk do każdego z wariantów będzie zwracany, jeśli podczas wystawiania oferty wielowariantowej nie zostanie uzupełniona struktura variants.

Jednocześnie, wzorem zmiany z poprzedniego komunikatu, dodamy kod błędu ERR_CHANGING_QUANTITY_FOR_MULTI_OFFER_DISABLED - W ofertach z wieloma wariantami nie możesz zmienić liczby przedmiotów do metody doChangeItemFields. Pojawi się on przy próbie edycji ilości sztuk w ofercie wielowariantowej. Przypominam, że zmiana jest tymczasowa. Wkrótce zostanie udostępniona możliwość zmiany ilości przedmiotów w ofertach wieloprzedmiotowych. O terminie i szczegółach poinformujemy w osobnym komunikacie.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

11 września 2014 r.

Changelog

Drobna zmiana logiki działania metody doChangeQuantityItem

Data wdrożenia: 11 września 2014 r.
W dniu dzisiejszym wykonaliśmy drobną zmianę w logice działania metody doChangeQuantityItem. Od teraz nie będzie możliwa edycja ilości sztuk w ofertach wielowariantowych. W przypadku próby wykonania takiej zmiany zostanie zwrócony kod błędu ERR_CHANGING_QUANTITY_FOR_MULTI_OFFER_DISABLED - W ofertach z wieloma wariantami nie możesz zmienić liczby przedmiotów.

Zaznaczamy, że zmiana jest tymczasowa. Wkrótce zostanie udostępniona możliwość zmiany ilości przedmiotów w ofertach wieloprzedmiotowych. O terminie i szczegółach poinformujemy w osobnym komunikacie.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

2 września 2014 r.

Changelog

Usunięcie możliwości wystawiania licytacji wieloprzedmiotowych

Data wdrożenia: 28 sierpnia 2014 r.
W zeszły czwartek, na platformie Allegro (PL, UA, RU) wprowadzona została zmiana, która skutkowała usunięciem możliwości wystawiania licytacji wieloprzedmiotowych. To samo ograniczenie zostało też oczywiście nałożone na WebAPI. Od tej pory próba wystawienia licytacji wieloprzedmiotowej za pomocą do(Check)NewAuctionExt lub doSellSomeAgain skutkuje zwracaniem błędu ERR_AUCTION_TYPE_NOT_EXISTS.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

20 sierpnia 2014 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa serwisowa środowiska WebAPI Sandbox


W dniu jutrzejszym około godz. 12 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox, która potrwa ok. 2-3 godzin.

Przypominam, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska oraz permanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna). Szczegóły na ten temat znajdują się na dedykowanej stronie usługi.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

24 lipca 2014 r.

Changelog

Mała zmiana logiki działania w metodach doSellSomeAgain(InShop)

Data wdrożenia: 31 lipca 2014 r.
Za tydzień zmienimy trochę logikę działania dwóch metod służących do wznawiania ofert na platformie Allegro - doSellSomeAgain oraz doSellSomeAgainInShop.

Do tej pory, pomimo tego że wskazane metody służyły do wznawiania ofert odpowiednio standardowych oraz sklepowych, w przypadku przekazania w nich identyfikatora oferty drugiego rodzaju (np. ofertę sklepową w metodzie doSellSomeAgain), była ona prawidłowo wznawiana. Po naszej zmianie dana metoda będzie wznawiała tylko te oferty, dla których jest ona dedykowana.

Jednocześnie dodamy dwa kody błędów do tych metod:
  • w doSellSomeAgain pojawi się kod błędu ERR_INCORRECT_CONVERSION_TO_CORE - To jest oferta ze sklepu Allegro. Tutaj wystawisz tylko oferty niesklepowe.
  • w doSellSomeAgainInShop pojawi się kod błędu ERR_INCORRECT_CONVERSION_TO_SHOP - To nie jest oferta ze sklepu Allegro. Tutaj wystawisz tylko oferty sklepowe.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

22 lipca 2014 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa serwisowa środowiska WebAPI Sandbox


W dniu dzisiejszym o godz. 13 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox, która potrwa ok. 2-3 godzin.

Przypominam, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska oraz permanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna). Szczegóły na ten temat znajdują się na dedykowanej stronie usługi.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

11 lipca 2014 r.

Changelog

Oferty wielowariantowe w WebAPI - informacja o ofercie oraz kupowanie

Data wdrożenia: 17 lipca 2014 r.

W przyszłym tygodniu dostosujemy dwie kolejne metody (po niedawnej zmianie w doNewAuctionExt) do obsługi ofert wielowariantowych. Tym razem będą to doShowItemInfoExt oraz doBidItem.

W danych zwracanych przez doShowItemInfoExt dodamy nową tablicę struktur:

  9. itemVariants | ItemVariantStruct[]
      Tablica struktur zawierająca informacje o wariantach przedmiotu dostępnych w sprawdzanej ofercie.
          1. id | string
              Identyfikator wariantu.
          2. quantity | int
              Ilość sztuk przedmiotu dostępnych w danym wariancie.
          3. attributes | ItemVariantAttributeStruct[]
              Tablica struktur zawierająca informacje o atrybutach danego wariantu przedmiotu.
                1. name | string
                    Nazwa atrybutu.
                2. value | string
                    Wartość atrybutu.

Natomiast w doBidItem na wejściu zostanie dodane nowe pole:

  7. variantId | string | niewymagany 
      Identyfikator kupowanego wariantu, uzyskany za pomocą metody doShowItemInfoExt.

oraz nowe kody błędu

ERR_CANNOT_BID_VARIANT_NOT_PROVIDED - Aby dokonać zakupu w ofercie wielowariantowej konieczne jest wybranie wariantu przedmiotu..
ERR_INVALID_QUANTITY - Ilość sztuk przedmiotu w danym wariancie deklarowana do zakupu jest nieprawidłowa (większa niż ilość dostępnych sztuk w danym wariancie lub mniejsza niż 1).

W niedalekiej przyszłości zmodyfikujemy również metodę doGetItemsInfo tak, by zwracała dane o ofertach wielowariantowych. O tej zmianie poinformujemy w osobnym komunikacie.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

3 lipca 2014 r.

Changelog

Zmiany w obligatoryjności parametru 'Rozmiar' w niektórych kategoriach

Data wdrożenia: 17 lipca 2014 r.
Za ponad tydzień w podanych niżej kategoriach parametr Rozmiar stanie się obowiązkowy:

  • Odzież, Obuwie, Dodatki > Obuwie > Damskie (id 531)
  • Odzież, Obuwie, Dodatki > Obuwie > Męskie (id 532)
  • Odzież, Obuwie, Dodatki > Ślub i wesele > Obuwie damskie (id 111635)

Tych kategoriach (oraz ich podkategoriach) nie zmienią się fidy odpowiadające za ten parametr. Zmieni się tylko ich obligatoryjność - pole sellFormOpt będzie zwracało wartość 1.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

30 czerwca 2014 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna


Informujemy, że we wtorek, 8 lipca, w związku z planowaną przerwą techniczną która będzie miała miejsce od godziny 00:00 do 6:00, usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

25 czerwca 2014 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa serwisowa środowiska WebAPI Sandbox


W dniu dzisiejszym o godz. 11 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox, która potrwa ok. 2-3 godzin.

Przypominam, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska oraz permanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna). Szczegóły na ten temat znajdują się na dedykowanej stronie usługi.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi