Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Informacje ogólne

Przekrojowe informacje na temat Allegro WebAPI, które ułatwią Ci rozpoczęcie pracy z usługą.


WebAPI w pigułce

Allegro WebAPI jest usługą umożliwiającą dostęp do zasobów i logiki serwisu bez pośrednictwa warstwy interfejsu. Usługa przeznaczona jest dla programistów zainteresowanych budowaniem własnych rozwiązań korzystających z danych i mechanizmów udostępnianych przez serwis.
 
Działanie API serwisu zostało (w sposób uproszczony) przedstawione na poniższym schemacie:
 

Schemat przedstawiający metodę działania usługi Allegro WebAPI

Allegro WebAPI to usługa sieciowa opierająca swoje działanie na protokole SOAP, wykorzystująca język XML jako format tworzenia komunikatów oraz protokół RPC do ich przenoszenia pomiędzy klientem (aplikacją), a serwerem WebAPI. Usługa jest w pełni zgodna z obecnie obowiązującymi standardami SOAP.

Pełny opis usługi zdefiniowany został za pomocą języka WSDL i znaleźć go można pod adresem (dostępnym wyłącznie za pośrednictwem kanału szyfrowanego): https://webapi.allegro.pl/service.php?wsdl. WSDL kodowany jest w stylu Document/Literal (Wrapped) - zgodnym ze standardami WS-I.

Wykorzystanie protokółu RPC determinuje architekturę usługi. Allegro WebAPI składa się z szeregu metod, które stanowią odwzorowanie poszczególnych funkcjonalności serwisu. Za pomocą naszego API można m.in.:
 • wystawiać oferty na Allegro,
 • listować oferty wystawione w danych kategoriach oraz przez danych użytkowników,
 • obsługiwać wyszukiwarkę,
 • przeglądać informacje o ofertach wystawionych w serwisie,
 • pobierać dane kontaktowe użytkowników, którzy zakupili towar w ofertach danego użytkownika,
 • listować i wystawiać komentarze kontrahentom,
 • pobierać zawartość poszczególnych zakładek Mojego Allegro,
 • składać oferty kupna,
 • obsługiwać w pełni system zwrotów prowizji działający w serwisie,
 • pobierać informacje dot. statusu wpłat dokonywanych za pośrednictwem PayU.

Allegro WebAPI jest usługą wielojęzykową - odpowiednio parametryzując dane metody, można otrzymać zwracane informacje (również komunikaty błędów) w języku odpowiednim dla wybranego kraju.Klucze

Usługa dostępna jest w pełni za darmo dla każdego użytkownika serwisu (pod warunkiem posiadania w pełni aktywowanego, zarejestrowanego w serwisie Allegro.pl i niezablokowanego konta bez statusu Junior). Aby otrzymać klucz dostępowy, należy wejść do zakładki WebAPI: Generowanie klucza i skorzystać z dostępnego formularza. Należy w nim wskazać charakterystykę przyszłego posiadacza klucza, krótko opisać plany na jego wykorzystywanie oraz zaakceptować Regulamin usługi. Po poprawnym wykonaniu tych czynności, unikalny i niezmienny klucz dostępowy do Allegro WebAPI (jednoznacznie identyfikujący użytkownika w usłudze), zostanie wygenerowany. Klucz ten jest ważny bezterminowo.

Klucz WebAPI zostaje przyporządkowany do danego konta w momencie jego generowania, jednak nie jest to równoznaczne z ograniczeniem możliwości korzystania z niego tylko do wskazanego konta. Każdy użytkownik Allegro znając klucz API innego użytkownika może użyć go, otwierając sobie w ten sposób dostęp do usługi (a punkt III.2. Regulaminu WebAPI jasno wskazuje na zakres odpowiedzialności w takim przypadku). Dlatego należy unikać bezpośredniego udostępniania wartości naszego klucza użytkownikom postronnym.

Dodatkowo warto pamiętać, że klucze API są case sensitive – podanie X123Y456Z w miejsce x123y456z skutkowało będzie zwróceniem przez serwer informacji o nieprawidłowej wartości klucza.

W momencie wygenerowania stałego klucza API otwierającego dostęp do usługi, użytkownik otrzymuje także komplet kluczy wersji – po jednym dla każdego z krajów, w których udostępniamy API (na chwilę obecną jest ich 3). Wartość kluczy wersji – w odróżnieniu od klucza API, zmienia się każdorazowo gdy zaktualizowane zostaną dwa dynamiczne komponenty, które ulegają zmianie z uwagi na swoją naturę ( dotyczy to struktury drzewa kategorii oraz pól formularza sprzedaży). Data takiej aktualizacji jest jednocześnie timestampem, który stanowi wartość klucza wersji w danym kraju. Fakt zmiany kluczy jest zgłaszany przez usługę w ramach przygotowanego specjalnie na tę okoliczność kodu błędu. Daty ostatnich aktualizacji wymienionych komponentów podejrzeć można np. w dolnej części strony głównej na stronie informacyjnej usługi.

Podsumowując temat kluczy:

  Klucz WebAPI
Klucze wersji
Rola Dostęp do usługi
Informowanie o zmianach w komponentach
Liczba kluczy 1 3
Zmienność Nie Tak
Podgląd wartości
Moje Allegro > WebAPI
Metoda doQueryAllSysStatus  Środowisko testowe Allegro Sandbox


Czym jest Sandbox?

Allegro Sandbox to środowisko testowe. Możesz na nim bezpiecznie testować WebAPI oraz REST API platformy Allegro. Środowisko odwzorowuje wszystkie najważniejsze funkcje serwisu Allegro - możesz m.in.:
 • aktywować konto,
 • wystawić ofertę,
 • przejść cały proces zakupowy,
 • korzystać z wyszukiwarki,
 • wystawić ocenę sprzedawcy.
Dzięki symulatorowi sprawdzisz na nim również szybkie płatności online.

Jak to działa?

Sandbox działa na tej samej zasadzie, co środowisko produkcyjne. Ze środowiska testowego możesz korzystać, tak jak z Allegro.pl:
 • przez interfejs graficzny (pod adresem https://allegro.pl.allegrosandbox.pl)
 • przez WebAPI (za pomocą WSDL-a https://webapi.allegro.pl.allegrosandbox.pl/service.php?wsdl)
 • przez REST API (za pomocą https://api.allegro.pl.allegrosandbox.pl)
Środowisko testowe udostępniliśmy dla wszystkich. Aby otrzymać stały dostęp do środowiska, przejdź pod jego adres i kliknij w "Załóż konto", a następnie aktywuj je. Klucz WebAPI do środowiska testowego możesz wygenerować na swoim koncie testowym w zakładce WebAPI w Moim Allegro.

Pamiętaj, by podczas aktywacji podać rzeczywiste dane adresowe. Czyli taki kod pocztowy, ulicę i miasto, które do siebie pasują, np:
 • ulica: Grunwaldzka 182,
 • kod pocztowy: 60-166,
 • miasto: Poznań.
W przeciwnym przypadku aktywacja może się nie udać.

Środowisko testowe jest odrębne względem środowiska produkcyjnego.

Ważne!

Zasady korzystania z testowych wersji interfejsów programistycznych Serwisu Allegro


 1. W ramach strony allegro.pl.allegrosandbox.pl masz możliwość nieodpłatnego testowania obu interfejsów programistycznych Serwisu Allegro (WebAPI i REST API) w ramach jednego środowiska (dalej “Usługa”).
 2. Usługa świadczona jest przez Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553 (dalej “Allegro.pl”).
 3. Rozpoczęcie korzystania przez Ciebie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Zasad.
 4. Celem Usługi jest umożliwienie Ci zapoznania się ze sposobem jej świadczenia przez Allegro.pl.
 5. Allegro.pl informuje, co rozumiesz i akceptujesz, iż dane w ramach Usługi nie podlegają żadnej formie kopii zapasowych.
 6. Allegro.pl ma prawo usunąć wszelkie przetwarzane przez Ciebie przy wykorzystaniu Usługi dane, w szczególności jeżeli naruszasz niniejsze Zasady.
 7. Nie możesz wykorzystywać Usługi do przetwarzania materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, w szczególności materiałów stanowiących lub zawierających wirusy komputerowe lub jakiekolwiek inne oprogramowanie, którego działanie skutkuje naruszeniem prawa.
 8. Ponadto, nie możesz podejmować jakichkolwiek działań mających wpływ na systemy zabezpieczeń systemów informatycznych Serwisu Allegro lub osób trzecich, a także działać w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów informatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usługi.
 9. Pamiętaj, że ponosisz pełną odpowiedzialność za działania własne oraz osób, którym udostępniłeś w sposób celowy lub wskutek zaniedbania dane niezbędne do korzystania z Usługi.
 10. Allegro.pl zastrzega, że nie gwarantuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane utrudnieniem lub brakiem możliwości korzystania z Usługi, w tym także za utratę lub zniekształcenie jakichkolwiek danych przez Ciebie przetwarzanych przy wykorzystaniu Usługi.
 11. Z uwagi na specyfikę i charakter przedmiotowej Usługi, pamiętaj aby w formularzach nie podawać prawdziwych danych osobowych.


Ostatnia aktualizacja: 22.03.2018r.