Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Dzienniki zdarzeń

< Powrót

  • doGetSiteJournal

    Pobieranie informacji z dziennika zdarzeń nt. zdarzeń dot. ofert.

  • doGetSiteJournalInfo

    Pobieranie informacji z dziennika zdarzeń o liczbie zmian nt. zdarzeń dot. ofert.