Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Dzienniki zdarzeń

< Powrót

 • doGetSiteJournal

  Pobieranie informacji z dziennika zdarzeń nt. zdarzeń dot. ofert.

 • doGetSiteJournalDeals

  Pobranie informacji z dziennika zdarzeń nt. zdarzeń dot. formularzy pozakupowych.

 • doGetSiteJournalDealsInfo

  Pobieranie informacji z dziennika zdarzeń o liczbie zmian nt. zdarzeń dot. formularzy pozakupowych.

 • doGetSiteJournalInfo

  Pobieranie informacji z dziennika zdarzeń o liczbie zmian nt. zdarzeń dot. ofert.