Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doChangeItemFields (deprecated) USUNIEMY 3.06

Ostatnia zmiana: 09.10.2014 r.
Dostępność:
3 czerwca 2019 usuniemy metody do obsługi i zarządzania ofertami, które oznaczyliśmy jako deprecated. Oznacza to, że już teraz odradzamy użycia tych metod w nowych rozwiązaniach i zalecamy migrację na REST API w istniejących rozwiązaniach. Metoda służy do kompleksowej edycji oferty, zarówno wystawionej jak i zaplanowanej do wystawienia. W celu dodania do oferty elementów lub ich zmiany, należy przekazać dane wybranych pól w strukturze fields-to-modify, natomiast w celu usunięcia elementów należy przekazać dane wybranych pól w strukturze fields-to-remove. Listę pól dostępnych w ofercie można pobrać za pomocą metody doGetItemFields. Metoda pozwala na faktyczną edycję oferty oraz jej symulację, sposób jej działania można określić w polu preview-only. Nowy opis oferty można przesałać w FID 341, zgodnie z poradnikiem: https://developer.allegro.pl/new_desc/

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. item-id | long | wymagany
  Identyfikator oferty, która ma być edytowana. Oferta może być aktualnie trwająca lub zaplanowana do wystawienia.
 3. fields-to-modify | FieldsValue[] | niewymagany
  Tablica struktur zawierających informacje o polach formularza sprzedaży, które mają zostać zmienione lub dodane.
  1. fid | int
   Identyfikator pola.
  2. fvalue-string | string
   Wartość pola dla typu tekstowego.
  3. fvalue-int | int
   Wartość pola dla liczb całkowitych.
  4. fvalue-float | float
   Wartość pola dla liczb zmiennoprzecinkowych.
  5. fvalue-image | base64Binary
   Wartość pola dla plików graficznych.
  6. fvalue-datetime | float
   Wartość pola dla dat i czasu (Unix time).
  7. fvalue-date | string
   Wartość pola dla dat (DD-MM-YYYY).
  8. fvalue-range-int | RangeIntValueStruct
   Wartość pola dla liczb całkowitych typu zakresowego.
           1. fvalue-range-int-min | int
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-int-max | int
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
  9. fvalue-range-float | RangeFloatValueStruct
   Wartość pola dla liczb rzeczywistych typu zakresowego.
           1. fvalue-range-float-min | float
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-float-max | float
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
  10. fvalue-range-date | RangeDateValueStruct
   Wartość pola dla dat typu zakresowego.
           1. fvalue-range-date-min | string
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-date-max | string
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
 4. fields-to-remove | int[] | niewymagany
  Tablica identyfikatorów pól (fidów), które mają zostać usunięte.
 5. preview-only | int | niewymagany
  Informacja o sposobie działania metody (0 - rzeczywista edycja oferty, 1 - symulacja edycji oferty). Domyślnie ustawiana jest wartość 0.
 6. variants | VariantStruct | niewymagany (wymagany dla ofert z kategorii obsługujących oferty wielowariantowe. Ich lista jest dostępna w naszym FAQ)
  Struktura zawierająca informacje o wariantach przedmiotu dostępnych w wystawianej ofercie.
  1. fid | int | niewymagany (wymagany dla ofert z kategorii obsługujących oferty wielowariantowe. Ich lista jest dostępna w naszym FAQ)
   Identyfikator pola parametru posiadającego możliwość zdefiniowania wariantów.
  2. quantities | VariantQuantityStruct[] | niewymagany (wymagany dla ofert z kategorii obsługujących oferty wielowariantowe. Ich lista jest dostępna w naszym FAQ)
   Tablica struktur zawierająca informacje o ilości sztuk danego wariantu przedmiotu w ofercie.
   1. mask | int | niewymagany (wymagany dla ofert z kategorii obsługujących oferty wielowariantowe. Ich lista jest dostępna w naszym FAQ)
    Maska odpowiadająca wybranemu wariantowi. Wartości masek dla danego parametru są dostępne w danych zwracanych metody doGetSellFormFieldsExt w polu sellFormOptsValues.
   2. quantity | int | niewymagany (wymagany dla ofert z kategorii obsługujących oferty wielowariantowe. Ich lista jest dostępna w naszym FAQ)
    Liczba sztuk danego wariantu przedmiotu.
 7. tags | TagNameStruct | niewymagany
  Struktura zawierająca informacje o tagach uzupełniających dane przedmiotu. Maksymalnie do oferty można dodać 10 tagów.
  1. tagName | string | niewymagany
   Nazwa taga przypisywanego do wystawianej oferty. Tagi są przypisane do sprzedającego oraz są widoczne w polu "Podkategorie" na liście ofert sprzedającego. Nowe tagi zostają automatycznie dodawane do listy tagów.
 8. afterSalesServiceConditions  | AfterSalesServiceConditionsStruct |  wymagany dla kont Firma
  Struktura zawiera informacje jakie warunki mają się wyświetlać w ofercie
  1. impliedWarranty | string |  wymagany dla kont Firma
   Identyfikator (uuid) warunków reklamacji. Możesz go pobrać przez zasób GET /after-sales-service-conditions/implied-warranties w REST API.
  2. returnPolicy | string |  wymagany dla kont Firma
   Identyfikator (uuid) polityki zwrotów. Możesz go pobrać przez zasób GET /after-sales-service-conditions/return-policies w REST API.
  3. warranty | string | niewymagany 
   Identyfikator (uuid) Informacji o gwarancjach. Możesz go pobrać przez zasób GET /after-sales-service-conditions/warranties w REST API.
 9. additionalServicesGroup  | string |  niewymagany
  Identyfikator (uuid) grupy usług dodatkowych. Możesz go pobrać przez zasób GET /sale/offer-additional-services/groups w REST API.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dochangeitemfields_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'item-id' => 2303130924,
   'fields-to-modify' => array(
      array(
         'fid' => 1,
         'fvalue-string' => 'Nowy tytuł oferty',
         'fvalue-int' => 0,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
               
'fvalue-range-int-min ' => 0,
                'fvalue-range-int-max ' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
               
'fvalue-range-float-min ' => 0,
                'fvalue-range-float-max ' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
               
'fvalue-range-date-min ' => '',
                'fvalue-range-date-max ' => ''))),
   'fields-to-remove' => array(46, 146, 246),
   'preview-only' => 0,
   'variants' => array(
          'fid' => 23604,
          'quantities' => array(
                'mask' => 256,
                'quantity' => 5))
   'tags' => array(
          array( 'tagName' => 'test'),
          array( 'tagName' => 'test2')
);

 1. changed-item | ChangedItemStruct
  Struktura zawierająca informacje o kształcie oferty po edycji.
  1. item-id | long
   Identyfikator oferty.
  2. item-fields | FieldsValue[]
   Tablica struktur zawierająca informacje o wartościach pól.
   1. fid | int
    Identyfikator pola.
   2. fvalue-string | string
    Wartość pola dla typu tekstowego.
   3. fvalue-int | int
    Wartość pola dla liczb całkowitych.
   4. fvalue-float | float
    Wartość pola dla liczb zmiennoprzecinkowych.
   5. fvalue-image | base64Binary
    Wartość pola dla plików graficznych.
   6. fvalue-datetime | float
    Wartość pola dla dat i czasu (Unix time).
   7. fvalue-date | string
    Wartość pola dla dat (DD-MM-YYYY).
   8. fvalue-range-int | RangeIntValueStruct
    Wartość pola dla liczb całkowitych typu zakresowego.
            1. fvalue-range-int-min | int
                Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
            2. fvalue-range-int-max | int
                Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
   9. fvalue-range-float | RangeFloatValueStruct
    Wartość pola dla liczb rzeczywistych typu zakresowego.
            1. fvalue-range-float-min | float
                Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
            2. fvalue-range-float-max | float
                Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
   10. fvalue-range-date | RangeDateValueStruct
    Wartość pola dla dat typu zakresowego.
            1. fvalue-range-date-min | string
                Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
            2. fvalue-range-date-max | string
                Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
  3. item-surcharge | ItemSurchargeStruct[]
   Tablica struktur naliczonych opłat za ofertę po edycji.
   1. surcharge-description | string
    Pełny opis opłaty.
   2. surcharge-amount | AmountStruct
    Struktura kwot opłat za ofertę po edycji.
    1. amount-value | float
     Wartość kwoty opłaty.
    2. amount-currency-sign | string
     Oznaczenie waluty w której zwracane są kwoty.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dochangeitemfields_response = array(
   'changed-item' => array(
      'item-id' => 2303340374,
      'item-fields' => array(
         array(
            'fid' => 1,
            'fvalue-string' => 'Nowy tytuł oferty',
            'fvalue-int' => 0,
            'fvalue-float' => 0,
            'fvalue-image' => 0,
            'fvalue-datetime' => 0,
            'fvalue-date' => '',
            'fvalue-range-int' => array(
               
'fvalue-range-int-min ' => 0,
                'fvalue-range-int-max ' => 0),
            'fvalue-range-float' => array(
               
'fvalue-range-float-min ' => 0,
                'fvalue-range-float-max ' => 0),
            'fvalue-range-date' => array(
               
'fvalue-range-date-min ' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
         array(...)),
      'item-surcharge' => array(
         array(
            'surcharge-description' => 'Wystawienie przedmiotu',
            'surcharge-amount' => array(
                'amount-value' => 1.00,
                'amount-currency-sign' => 'zł')),
         array(
            'surcharge-description' => 'Opłata za pogrubienie',
            'surcharge-amount' => array(
                'amount-value' => 2.00,
                'amount-currency-sign' => 'zł'))))
);
 • ERR_AFTER_SALES_SERVICE_CONDITIONS_OWNED_BY_SELLER
  podano warunek oferty innego użytkownika niż zalogowany.
 • ERR_ALCOHOL_NO_COMPANY
  Aby wystawiać oferty w kategorii Wina należy posiadać konto Firma.
 • ERR_ALCOHOL_NOT_ACTIVE
  Aby wystawiać oferty w kategorii Wina należy posiadać aktywny status Alkohol.
 • ERR_AUCTION_TYPE_NOT_EXISTS
  Nie można wystawić wieloprzedmiotowej aukcji z licytacją + opcją KT, samej wieloprzedmiotowej licytacji (dotyczy np. CZ, RU, HU, RO, SK, BG) lub na podaną kategorię nałozone jest ograniczenie niepozwalające na wystawianie w niej aukcji wieloprzedmiotowych.
 • ERR_BAD_PICTURE_FORMAT
  Niepoprawny format zdjęcia (dopuszczalne formaty: JPG, PNG).
 • ERR_BLOCK_SELL_COMPANY_INFO
  Użytkownik z blokadą znaczka Firma nie może wystawiać nowych ofert.
 • ERR_BLOCK_SELL_SELL
  Użytkownik z blokadą sprzedaży na koncie nie może wystawiać nowych ofert. Aby wyjaśnić powód blokady, należy skontaktować się z Allegro poprzez formularz kontaktowy.
 • ERR_BLOCKED_USER_CANT_INVOKE_METHOD
  Użytkownik ma zablokowane konto.
 • ERR_BOLD_RATING_TOO_LOW
  Niewystarczająca ilość punktów za komentarze do skorzystania z opcji "Pogrubienie".
 • ERR_BRAND_ZONE_SERVICE_IS_UNAVAILABLE
  Błąd podczas weryfikacji, czy użytkownik jest dostępny w usłudze Strefy Marek ((podczas tworzenia oferty jako StrefaMarek).
 • ERR_BUY_NOW_LESS_THAN_RESERVE_PRICE
  Cena Kup Teraz! nie może być być niższa od ceny minimalnej.
 • ERR_BUY_NOW_LESS_THAN_STARTING_PRICE
  Cena Kup Teraz! nie może być być niższa od ceny wywoławczej.
 • ERR_CANNOT_CHANGE_ITEM_FULFILLMENT_TIME
  Brak możliwości zmiany czasu dostawy z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_BANK_ACCOUNTS_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany kont bankowych z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_BUY_NOW_PRICE_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany ceny "Kup teraz!" z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_CATEGORY_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany kategorii z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_CATEGORY_AFTER_12_HOURS
  Brak możliwości zmiany kategorii po 12 godzinach od wystawienia oferty.
 • ERR_CANT_CHANGE_EAN_CODE_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany kodu EAN produktu z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_INVOICE_SETTINGS_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany opcji "Wystawiam faktury VAT" z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_ATTRIBS_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany atrybutów z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_DESCRIPTION_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany opisu aukcji z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_LOCATION_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany miejscowości lokalizacji przedmiotu z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_POSTCODE_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany kodu pocztowego lokalizacji przedmiotu z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_PROLONG_FOR_SM_LISTED_ITEM
  Brak możliwości zmiany ustawień autowznawiania oferty dla oferty wystawionej z Menadżera Sprzedaży.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_PROLONG_ONCE_SELECTED
  Brak możliwości zmiany opcji autowznawiania oferty jeśli wcześniej została ona włączona dla danej oferty.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_QUANTITY_FOR_ITEM_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany liczby jednostek dla oferty z licytacją z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_SELECTED_COUNTRY_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany kraju lokalizacji przedmiotu z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_STARTING_TIME_OR_DURATION
  Brak możliwości zmiany czasu rozpoczęcia lub czasu trwania oferty podczas edycji oferty.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_STATE_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany województwa lokalizacji przedmiotu z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_TITLE_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany tytułu aukcji z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_TYPE_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany typu aukcji z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_ITEM_TYPE_FOR_SHOP_ITEM
  Brak możliwości zmiany formatu sprzedaży dla oferty sklepowej.
 • ERR_CANT_CHANGE_PAYMENT_OPTIONS_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany opcji płatności z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_POSTAGE_OPTIONS_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany opcji dostawy z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_PRODUCTS_CAT_ID_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany powiązania aukcji z Katalogiem Produktów z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_QUANTITY_TYPE_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany typu liczby jednostek z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_RESERVE_PRICE_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany ceny minimalnej z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_SHOW_BANK_ACCOUNT_SETTING_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany opcji "Pokaż konta bankowe w opisie" z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_STARTING_PRICE_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany ceny wywoławczej z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_CHANGE_TRANSPORT_SHIPMENT_DESCRIPTION_AFTER_BID
  Brak możliwości zmiany dodatkowego opisu z powodu istniejących ofert kupna.
 • ERR_CANT_SET_LIGHT_DESCRIPTION_FOR_ITEM_WITHOUT_BIDS
  Brak możliwości dodania dopisku do opisu oferty nie posiadającej ofert kupna.
 • ERR_CANT_UNSET_BOLD_ONCE_SELECTED
  Brak możliwości wyłączenia pogrubienia podczas edycji.
 • ERR_CANT_UNSET_CATPAGE_ONCE_SELECTED
  Brak możliwości wyłączenia promowania na stronie kategorii podczas edycji.
 • ERR_CANT_UNSET_FEATURE_ONCE_SELECTED
  Brak możliwości wyłączenia wyróżnienia podczas edycji.
 • ERR_CANT_UNSET_HIGHLIGHT_ONCE_SELECTED
  Brak możliwości wyłączenia podświetlenia podczas edycji.
 • ERR_CANT_UNSET_LISTING_THUMB_ONCE_SELECTED
  Brak możliwości wyłączenia miniaturki podczas edycji.
 • ERR_CANT_UNSET_MAINPAGE_ONCE_SELECTED
  Brak możliwości wyłączenia promowania na stronie głównej podczas edycji.
 • ERR_CANT_UNSET_PHOTOS_MARKED_ONCE_SELECTED
  Brak możliwości wyłączenia znaku wodnego podczas edycji.
 • ERR_CANT_UNSET_SHOWITEMPAGE_ONCE_SELECTED
  Brak możliwości wyłączenia promowania oferty na stronie przedmiotu podczas edycji oferty.
 • ERR_CATEGORY_LIMITED
  Wystawianie ofert w tej kategorii zostało ograniczone.
 • ERR_CATEGORY_NOT_FOUND
  Nie podano identyfikatora kategorii, identyfikator jest błędny, lub wskazana kategoria nie jest kategorią najniższego rzędu.
 • ERR_CATEGORY_PAGE_AND_NO_PHOTO
  Aby skorzystać z opcji promowania oferty na stronie wskazanej kategorii, należy dodać co najmniej jedno zdjęcie.
 • ERR_CATEGORY_PAGE_NOT_ENOUGH_MONEY
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie kategorii z powodu braku funduszy na koncie wystarczających do uiszczenia przedpłaty (dotyczy Czech).
 • ERR_CATEGORY_PAGE_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie kategorii z powodu niewystarczającej liczby punktów użytkownika (wymagane min. 5 punktów).
 • ERR_CONSTRAINT_VIOLATION_EXCEPTION_MIN
  Podano za małą liczbę sztuk - mniejszą od 1.
 • ERR_CONSTRAINT_VIOLATION_EXCEPTION_MAX
  Podano za dużą liczbę sztuk - większą od 100 000.
 • ERR_CONVERSION_ERROR
  Wyniknęły problemy podczas konwersji zdjęć.
 • ERR_COUPON_NO_COMPANY
  Brak możliwości wystawienia oferty w kategorii "Kupony" przez użytkownika nie posiadającego statusu Firma.
 • ERR_DEBT_NO_EXTRAS
  Stan konta jest zbyt niski, by wystawienie oferty było możliwe (dotyczy Ukrainy i Bułgarii).
 • ERR_DELIVERY_PREPARE_TIME_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny czas przygotowania do wysyłki.
 • ERR_DELIVERY_PREPARE_TIME_REQUIRED
  Nie podano czasu przygotowania do wysyłki.
 • ERR_DEPARTMENT_PAGE_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie działu z powodu niewystarczającej liczby punktów użytkownika (wymagane min. 5 punktów).
 • ERR_DEPENDENT_PARAMETERS
  Niepoprawne przekazanie wartości parametrów zależnych.
 • ERR_DESC_TOO_LONG_INFO
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar opisu oferty (65 kB).
 • ERR_DESCRIPTION_NOT_FOUND
  Nie podano opisu oferty.
 • ERR_EAN_CODE_NOT_AVAILABLE
  W tej kategorii nie ma możliwości podawania kodu EAN.
 • ERR_EXPLICIT_CONTENT_WARN
  Nie można skorzystać z niektórych opcji dodatkowych w przypadku sprzedaży przedmiotu w tej kategorii.
 • ERR_FEA_HLI_BOLD_NOT_ENOUGH_MONEY
  Niewystarczająca ilość środków na koncie potrzebnych na zakup pakietu Wyróżnienia i Podświetlenia (dotyczy Ukrainy).
 • ERR_FEATURED_RATING_TOO_LOW
  Niewystarczająca ilość punktów za komentarze do skorzystania z opcji "Wyróżnienie".
 • ERR_FIELD_IS_NOT_AVAILABLE_FOR_ADVERTISEMENT
  To pole jest niedostepne dla ogłoszeń
 • ERR_FULFILLMENT_TIME_NOT_AVAILABLE_FOR_CATEGORY
  Opcja Czas dostawy nie jest dostępna dla wybranej kategorii.
 • ERR_FUTURE_ITEM_ALREADY_LISTED
  Edytowana oferta zaplanowana do wystawienia została już wystawiona.
 • ERR_HIGHLIGHT_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić opcji Podświetlenie z powodu zbyt niskiej punktacji w systemie komentarzy.
 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Brak/niepoprawny kod kraju.
 • ERR_INVALID_BUY_NOW_PRICE
  Niepoprawna wartość ceny Kup Teraz! (min. 1 zł).
 • ERR_INVALID_EAN_CODE
  Niepoprawny kod EAN.
 • ERR_INVALID_FIRST_BANK_ACCOUNT_FORMAT
  Niepoprawny format pierwszego podanego numeru konta bankowego (dopuszczalny format: 26 cyfr pisanych łącznie, ew. rozdzielonych spacjami lub myślnikami).
 • ERR_INVALID_ITEM_ID
  Nie znaleziono oferty o podanym identyfikatorze, oferta była wystawiona przez innego sprzedającego, była wystawiona w innym kraju niż ten w którym jest zalogowany użytkownik, została usunięta przez administratora lub przeniesiona do archiwum.
 • ERR_INVALID_POSTCODE_FORMAT
  Niepoprawny format kodu pocztowego (dopuszczalny format: 5 cyfr w postaci XX-XXX).
 • ERR_INVALID_PRODUCTS_CATALOGUE
  Błędny identyfikator produktu.
 • ERR_INVALID_RESERVE_PRICE
  Niepoprawna wartość ceny minimalnej.
 • ERR_INVALID_SECOND_BANK_ACCOUNT_FORMAT
  Niepoprawny format drugiego podanego numeru konta bankowego (dopuszczalny format: 26 cyfr pisanych łącznie, ew. rozdzielonych spacjami lub myślnikami).
 • ERR_INVALID_STARTING_PRICE
  Niepoprawna wartość ceny wywoławczej (min. 1 zł).
 • ERR_INVALID_STATE
  Niepoprawna wartość w polu określającym województwo.
 • ERR_INVALID_VALUE_IN_ATTRIB_FIELD
  Niepoprawne przekazanie parametrów struktury (np. przekazano nieistniejące pole formularza sprzedaży).
 • ERR_IS_NOT_AUKRO_PLUS_USER
  Opcja dostawy "Aukro Point" dostępna jest wyłącznie dla użytkowników posiadających status Aukro Plus.
 • ERR_IS_NOT_AUKRO_POINT_VERIFIED
  Ppcja dostawy "Aukro Point" dostępna jest wyłącznie dla użytkowników którzy ją aktywowali.
 • ERR_ITEM_NAME_NOT_FOUND
  Nie podano tytułu oferty.
 • ERR_ITEM_NAME_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar tytułu oferty (50 znaków, przy założeniu, że niektóre symbole liczone są jako więcej niż 1 znak: < i > - 4 znaki,  & - 5 znaków, " - 6 znaków).
 • ERR_JUNIOR_CANT_BID_LIST_IN_THIS_CATEGORY
  Użytkownik konta Junior nie może wystawić oferty w wybranej kategorii (ograniczenia dot. kategorii: Nieruchomości, Samochody, Motocykle, Inne pojazdy i łodzie, Trafika, Broń, Wiatrówki, Erotyka).
 • ERR_JUNIOR_LIMIT_EXCEEDED
  Przekroczono limit 50 zł na wystawianie oferty, który obowiązuje dla użytkowników konta Junior.
 • ERR_LIST_THUMB_AND_NO_PHOTO
  Aby skorzystać z opcji miniaturka, należy załadować co najmniej jedno zdjęcie.
 • ERR_LOCATION_NOT_FOUND
  Nie podano lokalizacji przedmiotu (miejscowości).
 • ERR_LOCATION_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar nazwy miejscowości (40 znaków).
 • ERR_MAIN_AND_CATEGORY_PAGE_NOT_ENOUGH_MONEY
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej serwisu oraz stronie kategorii z powodu braku funduszy na koncie wystarczających do uiszczenia przedpłaty (dotyczy Czech).
 • ERR_MAIN_PAGE_INCORRECT_CATEGORIES
  Dla wybranej kategorii nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej serwisu.
 • ERR_MAIN_PAGE_NOT_ENOUGH_MONEY
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej serwisu z powodu braku funduszy na koncie wystarczających do uiszczenia przedpłaty (dotyczy Czech).
 • ERR_MAIN_PAGE_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej  serwisu z powodu niewystarczającej liczby punktów użytkownika (wymagane min. 10 punktów).
 • ERR_MISSING_VARIANTS
  W ofercie z wieloma wariantami musisz podać liczbę sztuk do każdego z wariantów.
 • ERR_MULTI_ITEM_AND_BUYNOW_AND_STARTING
  Dla ofert wieloprzedmiotowych należy wybrać albo cenę Kup Teraz!, albo cenę wywoławczą (nie obie równocześnie).
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_NO_PREPAID_PAYMENT
  Dla wybranych opcji płatności z góry należy wybrać odpowiednią formę płatności.
 • ERR_NOT_ALLOWED_CHARS_IN_ITEM_NAME_OFFLINER
  W tytule oferty użyto niedozwolonych znaków. Wszystkie użyte znaki muszą istnieć w alfabecie kraju zalogowanego użytkownika.
 • ERR_NOT_ENOUGH_MONEY_TO_SELL
  Stan konta jest zbyt niski, by wystawić ofertę z płatnymi opcjami promowania (dotyczy Czech i Rosji).
 • ERR_OBLIGATORY_ATTRIB_NOT_SET
  Nie podano parametru wymaganego dla wybranej kategorii.
 • ERR_ONLY_COMPANY_CAN_SELL_HERE
  W wybranej kategorii oferty mogą wystawiać wyłącznie użytkownicy ze znaczkiem Firma.
 • ERR_OTHER_PHOTO_ERROR
  Podczas przesyłania zdjęć wystąpił błąd. Szczegółowe informacje znajdziesz w komunikacie błędu.
 • ERR_PAY_FORM_NOT_SELECTED
  Nie podano formy płatności.
 • ERR_PHARMACY_NO_COMPANY
  Aby móc wystawiać oferty w kategorii Leki bez recepty należy posiadać konto Firma.
 • ERR_PHARMACY_NOT_ACTIVE
  Aby móc wystawiać oferty w kategorii Leki bez recepty należy posiadać aktywny status Apteka.
 • ERR_PHARMACY_NOT_ALLOWED_AUCTION_TYPE
  W kategorii Leki bez recepty wystawiane być mogą wyłącznie oferty Kup Teraz!.
 • ERR_PHARMACY_REQUIREMENTS_NOT_MET
  Aby móc wystawiać oferty w kategorii Leki bez recepty należy brać udział w programie Aukro+, a wystawiany towar nie może być w stanie innym niż nowy (dotyczy CZ).
 • ERR_PHOTO_TOO_LARGE
  Przekroczono maksymalną dopuszczalną rozdzielczość zdjęcia (26 Mpix).
 • ERR_POSTAGE_OPTIONS_ERROR
  Nie podano minimum jednego sposobu dostawy.
 • ERR_POSTAGE_OPTIONS_VALUES_INCORRECT
  Niepoprawnie wypełniono koszta dostawy (należy podać wartość we wszystkich trzech polach: pierwsza sztuka, kolejna sztuka, ilość w paczce - lub jedynie dla pierwszej sztuki).
 • ERR_POSTAGE_VALUES_SELLER_PAYMENT
  Nie można podać cen za dostawę większych od 0, gdy sprzedający pokrywa koszty przesyłki.
 • ERR_POSTAL_CODE_EMPTY_ERROR
  Nie podano kodu pocztowego.
 • ERR_PRODUCT_CATALOGUE_FOTO_NOT_ENABLED
  Aby załączyć do oferty zdjęcie pochodzące z Katalogu Produktów, oferta musi być powiązana z produktem.
 • ERR_PRODUCTS_CATEGORY_NOT_AVAILABLE
  W tej kategorii nie udostępniono możliwości powiązania oferty z Katalogiem Produktów.
 • ERR_REFERENCED_VALUE_NOT_EXISTS
  Podano identyfikator (uuid) warunku, który nie istnieje.
 • ERR_RESERVE_LESS_THAN_STARTING_PRICE
  Cena minimalna nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 • ERR_RESERVED_PRICE_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić ceny minimalnej z powodu niewystarczającej liczby punktów użytkownika (dotyczy Rosji i Ukrainy).
 • ERR_SELECT_PHOTO
  Brak danych zdjęcia.
 • ERR_SHIPMENT_DESCRIPTION_REQUIRED
  Po wskazaniu chęci przekazania dodatkowych informacji o przesyłce i płatności, należy podać ich treść.
 • ERR_SHOPS_SETTINGS_INVALID_TAGS
  Przekazano nieprawidłowe tagi (podczas tworzenia oferty jako StrefaMarek)
 • ERR_SHOPS_SETTINGS_TAGS_COUNT_LIMIT_EXCEEDED
  Przekroczono limit liczby tagów - maksymalnie 10 tagów w ofercie (podczas tworzenia oferty jako StrefaMarek)
 • ERR_SHOP_BUY_NOW_PRICE_ERROR
  Oferta wystawiana w Sklepie Allegro musi mieć ustaloną cenę Kup Teraz!.
 • ERR_SHOP_CANT_LIST_IN_THIS_COUNTRY
  Użytkownik nie ma aktywnego Sklepu Allegro lub nie może wystawiać ofert sklepowych w tym kraju.
 • ERR_SHOP_CATEGORY_NOT_FOUND
  Niepoprawna wartość identyfikatora kategorii sklepowej (informacje o kategoriach sklepowych zalogowanego użytkownika pobrać można za pomocą metody doGetShopCatsData)
 • ERR_SHOP_NOT_ALLOWED_CATS
  Dla ofert wystawianych w Sklepie Allegro nie można skorzystać z wybranej kategorii (ograniczenia dot. kategorii: Nieruchomości, Samochody, Motocykle, Inne pojazdy i łodzie, Wakacje).
 • ERR_SHOW_ITEM_PAGE_AND_NO_PHOTO
  Brak zdjęcia dla oferty promowanej na stronie przedmiotu.
 • ERR_SOME_ITEMS_AND_RESERVE_PRICE
  Cena minimalna jest niedopuszczalna dla ofert wieloprzedmiotowych.
 • ERR_TICKETS_AND_AUCTION
  Bilety i wejściowki na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe muszą mieć ustaloną cenę Kup Teraz!.
 • ERR_TOO_DISTANT_FUTURE
  Niepoprawna (zbyt odległa) data rozpoczęcia oferty (maks. 30 dni naprzód).
 • ERR_TRANSPORT_SHIPMENT_DESCRIPTION_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar pola z dodatkowymi informacjami o przesyłce i płatności (500 znaków).
 • ERR_UNKNOWN_FEATURE
  Nie możesz dodać tagów do oferty jeśli nie jesteś sprzedającym ze Strefy Marek.
 • ERR_VARIANTS_CORRELATION_FAILED_ATTRIBUTE_NOT_FOUND
  Podana maska (wariant) nie odpowiada przekazywanemu parametrowi.
 • ERR_VARIANTS_CORRELATION_FAILED_INCORRECT_VARIANT_VALUES
  Dla przekazanego parametru podano nieprawidłową maskę (wariant) lub liczbę sztuk.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WORD_IN_ITEM_NAME_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar pojedynczego słowa w tytule oferty (30 znaków).
 • ERR_YOU_CANT_CHANGE_ITEM
  Brak możliwości edycji oferty, ponieważ istnieje już w kolejce niewykonana operacja edycji tej oferty.
 • ERR_AFTER_SALES_SERVICE_CONDITIONS_OWNED_BY_SELLER
  Podano warunek oferty innego użytkownika niż zalogowany
 • ERR_REFERENCED_VALUE_NOT_EXISTS
  Podano identyfikator (uuid) warunku, który nie istnieje.
 • ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_INCORRECT
  podany przez użytkownika opis w FID 341 jest pusty lub zawiera błędy.
 • ERR_PHOTO_COUNT_TOO_HIGH
  Wysyłasz zbyt dużo zdjęć, np. próbujesz wystawić ofertę z 16 zdjęciami na zwykłym koncie.
 • ERR_ADDITIONAL_SERVICES_GROUP_NOT_FOUND
  Podany identyfikator grupy usług dodatkowych nie został znaleziony.
 • FIELD_IS_NOT_AVAILABLE_FOR_ADVERTISEMENT
  To pole nie jest dostępne dla ogłoszeń. 
 • ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_REQUIRED_FOR_ADVERTISEMENT
  Ogłoszenie musi zawierać nowy opis oferty.
 • ERR_DELIVERY_NO_COMPANY
  Wybrana metoda dostawy wymaga, aby posiadać konto Firma.
 • ERR_FIELD_IS_NOT_AVAILABLE
  To pole jest niedostępne.