Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetCategoryPath

Ostatnia zmiana: 10.04.2012 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie ścieżki kategorii dla podanego w wywołaniu identyfikatora kategorii.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. category-id | int | wymagany
  Identyfikator kategorii.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetcategorypath_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'category-id' => 89070
);

 1. category-path | CategoryData[]
  Tablica struktur zawierających informacje o strukturze kategorii.
  1. cat-id | int
   Identyfikator kategorii.
  2. cat-parent | int
   Identyfikator kategorii nadrzędnej (lub 0 dla kategorii głównych).
  3. cat-country | int
   Identyfikator kraju w którym ta kategoria jest utworzona.
  4. cat-level | int
   Poziom w strukturze kategorii.
  5. cat-is-leaf | int
   Informacja czy dana kategoria jest kategorią najniższego rzędu (0 - nie jest, 1 - jest).
  6. cat-name | string
   Nazwa kategorii.
  7. cat-options | string
   Maska bitowa informująca o właściwościach kategorii (1 - kategoria jest ukryta).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetcategorypath_response = array(
   'category-path' => array(
      array(
         '
cat-id' => 20585,
         ' cat-parent' => 0,
         ' cat-country' => 1,
         ' cat-level' => 0,
         ' cat-is-leaf' => 0,
         ' cat-name' => 'Filmy',
         ' cat-options' => 0),
      array(
         ' cat-id' => 89054,
         ' cat-parent' => 20585,
         ' cat-country' => 1,
         ' cat-level' => 0,
         ' cat-is-leaf' => 0,
         ' cat-name' => 'Płyty Blu-ray',
         ' cat-options' => 0),
      array(
         ' cat-id' => 89070,
         ' cat-parent' => 89054,
         ' cat-country' => 1,
         ' cat-level' => 0,
         ' cat-is-leaf' => 1,
         ' cat-name' => 'Seriale',
         ' cat-options' => 0))
);

 • ERR_INCORRECT_CATEGORY_ID
  Niepoprawny identyfikator kategorii.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).