Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetMyPayments

Tematyka: Allegro Finanse
Ostatnia zmiana: 16.05.2016 r.
Dostępność:

Metoda pozwala na pobranie listy wpłat (dokonanych za pośrednictwem Allegro Finanse) za transakcje zrealizowane przez zalogowanego użytkownika, dokonane w okresie do 90 dni wstecz. Domyślnie (w przypadku niezdefiniowania zakresu czasu), pobierana jest lista wpłat z przeciągu ostatniego tygodnia (domyślnie 25 ostatnio dokonanych wpłat), posortowana malejąco po czasie ich realizacji.

Dostępne filtry:

 • sellerId - Użytkownik, któremu dokonywane były wpłaty
 • itemId - Oferta, której wpłaty dotyczą
 • paymentTimeFrom/paymentTimeTo - Zakres czasu, w którym wpłaty zostały dokonane.
Poszczególne filtry można ze sobą łączyć. W przypadku przekazania identyfikatora użytkownika, który nie istnieje, zwracana jest pusta struktura.

Pole strictedSearch, które pozwala zdefiniować sposób filtrowania danych po czasie. Gdy w podanym polu przekażemy 0 lub pole nie zostanie przekazane w ogóle (parametr opcjonalny z domyślną wartością 0) filtrowanie będzie działało nastepująco:

Gdy podana zostanie konkretna wartość w paymentTimeFrom, a dla paymentTimeTo przekazane zostanie 0:

 • paymentTimeFrom zostanie ustawiony na przekazaną datę, ale cofniętą do godziny 00:00, czyli przekazując timestamp=1462486320 (05.05.2016 22:12:00) system ją ustawi na wartość 1462406400 (05.05.2016 00:00:00).
 • paymentTimeTo zostanie ustawiony na mniejszą wartość z:
  • daty przekazanej w paymentTimeFrom + 7 dni (1463011200 - 12.05.2016 00:00:00)
  • dnia następnego od dnia przekazanego w paymentTimeFrom (1462492800 - 06.05.2016 00:00:00) czyli wartość paymentTimeTo wyniesie: 1462492800.

W przypadku odwrotnym (gdy w paymentTimeFrom przekazane zostanie 0, a dla paymentTimeTo podstawiona zostanie konkretna wartość):

 • paymentTimeTo zostanie ustawiony na przekazaną datę + 1 dzień, ale cofniętą do godziny 00:00, czyli przekazując timestamp=1462536000 (06.05.2016 12:00:00) system ją ustawi na wartość: 1462579200 (07.05.2016 00:00:00)
 • paymentTimeFrom zostanie ustawiony na większą wartość z:
  • zera (0),
  • wartość paymentTimeTo - 7 dni (1461974400 - 30.04.2016 00:00:00), czyli paymentTimeFrom wyniesie: 1461974400.

Przy podaniu konkretnych wartości zakresu czasu zarówno dla daty początkowej, np.: 1462486320 (05.05.2016 22:12:00), jak i dla daty końcowej, np.: 1462536000 (06.05.2016 22:12:00), zwrócona zostanie lista wpłat zrealizowanych w podanym zakresie:

 • paymentTimeFrom zostanie ustawiony na 1462406400 (05.05.2016 00:00:00),
 • paymentTimeTo zostanie ustawiony 1462579200 (07.05.2016 00:00:00).

Jeżeli przekazywany paymentTimeFrom będzię mniejszy od wartości teraz - 3 miesiące (czyli np.: 3 m-ce i 2 dni) to parametr zostanie ustawiony na wartość teraz - 3 miesiące. Jeżeli przekazywany paymentTimeTo będzie większy od wartości teraz + jeden dzień (czyli np.: 1 dzień i 8 godzin) to parametr zostanie ustawiony na wartość teraz + 1 dzień.

Natomiast gdy w polu strictedSearch przekażemy 1, filtrowanie będzie działało następująco:

 • Gdy w paymentTimeFrom podstawiona zostanie konkretna wartość, a w paymentTimeTo przekazane zostanie 0, zwrócona zostanie lista wpłat od daty podanej do daty podanej + 7 dni.
 • W przypadku odwrotnym, gdy w paymentTimeFrom przekazane zostanie 0, a w paymentTimeTo podstawiona zostanie konkretna wartość, zwrócona zostanie lista wpłat od daty podanej - 7 dni do daty podanej. Przy podaniu konkretnych wartości zakresu czasu zarówno dla daty początkowej, jak i dla daty końcowej, zwrócona zostanie lista wpłat zrealizowanych w podanym zakresie.


 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. seller-id | int | niewymagany
  Identyfikator sprzedającego, któremu dokonywane wpłaty mają zostać pobrane.
 3. item-id | long | niewymagany
  Identyfikator oferty, której dotyczy dana wpłata (także, gdy dana oferta jest częścią wpłaty łącznej).
 4. payment-time-from | long | niewymagany
  Data początkowa zakresu czasu (w formacie Unix time), od którego ma zostać pobrana lista wpłat.
 5. payment-time-to | long | niewymagany
  Data końcowa zakresu czasu (w formacie Unix time), do którego ma zostać pobrana lista wpłat.
 6. page-size | int | niewymagany
  Rozmiar porcji danych (min. 1, maks. 24; podanie wartości spoza zakresu powoduje ustawienie rozmiaru porcji na wartość domyślną: 25)
 7. page-number | int | niewymagany
  Sterowanie (poprzez inkrementację przekazywanej wartości) pobieraniem kolejnych porcji danych (numery porcji indeksowane są od 0).
 8. stricted-search | int | niewymagany
  Wyszukiwanie z dokładnością do przekazanych sekund w paymentTimeFrom i paymentTimeTo (0 - nie, 1 - tak).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetmypayments_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'seller-id' => 0,
   'item-id' => 0,
   'payment-time-from' => 1264636200,
   'payment-time-to' => 1264636500,
   'page-size' => 0,
   'page-number' => 0,
   'stricted-search' => 0
);

 1. pay-trans-payment | UserPaymentStruct[]
  Tablica struktur zawierających informacje o wpłatach zalogowanego użytkownika.
  1. pay-trans-id | long
   Identyfikator transakcji Allegro Finanse.
  2. pay-trans-sellers | PaymentSellersStruct[]
   Tablica struktur zawierających informację o przedmiotach składających się na transakcję, zakupionych od określonych sprzedających.
   1. pay-trans-seller-id | int
    Identyfikator sprzedającego.
   2. pay-trans-seller-name | string
    Nazwa sprzedającego.
   3. pay-trans-items | PaymentItemsStruct[]
    Tablica struktur zawierających informacje o przedmiotach zakupionych u danego sprzedającego.
    1. pay-trans-it-id | long
     Identyfikator oferty.
    2. pay-trans-it-name | string
     Nazwa oferty.
    3. pay-trans-it-count | int
     Liczba przedmiotów zakupionych w ramach oferty.
    4. pay-trans-it-price | float
     Wartość przedmiotu zakupionego w ramach oferty.
   4. pay-trans-seller-postage-amount | float
    Łączny koszt sposobów dostawy wybranych dla ofert danego sprzedającego. 
  3. pay-trans-type | string
   Metoda płatności (mBank, Multibank, BZ WBK, Pekao SA, BPH, Inteligo, Nordea, iPKO BP, ING, Raiffeisen Bank, Millennium, Kredyt Bank, Polbank, Citi Handlowy, Deutsche Bank, Getin Bank, Invest-Bank, Meritum Bank, Eurobank, Alior Bank, BGŻ, Karta płatnicza, Przelew bankowy, Zwykły przelew (poza systemem Allegro Finanse), Płacę przy odbiorze).
  4. pay-trans-status | string
   Status transakcji Allegro Finanse (listę wszystkich możliwych statusów dla wpłat podejrzeć można tutaj).
  5. pay-trans-amount | float
   Wysokość kwoty wpłaty użytkownika.
  6. pay-trans-create-date | long
   Data utworzenie transakcji Allegro Finanse(w formacie Unix time).
  7. pay-trans-price | float
   Wartość przedmiotów zakupionych przez użytkownika w ramach transakcji i opłaconych przez Allegro Finanse(lub 0 w przypadku dopłaty).
  8. pay-trans-postage-amount | float
   Łączne koszta wybranego przez użytkownika sposobu dostawy, opłacone w ramach transakcji Allegro Finanse(lub 0 w przypadku dopłaty).
  9. pay-trans-incomplete | int
   Informacja o kompletności wpłaty (1 - wpłata niekompletna, 0 - wpłata kompletna).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetmypayments_response = array(
   'pay-trans-payment' => array(
      array(
         'pay-trans-id' => 1964852,
         'pay-trans-sellers' => array(
            array(
               'pay-trans-seller-id' => 2907979,
               'pay-trans-seller-name' => 'kubek-sklep',
               'pay-trans-items' => array(
                  array(
                     'pay-trans-it-id' => 891436088,
                     'pay-trans-it-name' => 'Czarny kubek 50ml',
                     'pay-trans-it-count' => 1,
                     'pay-trans-it-price' => 40.00),
                  array(
                     'pay-trans-it-id' => 891437091,
                     'pay-trans-it-name' => 'Łyżeczka do kubka - czarna',
                     'pay-trans-it-count' => 1,
                     'pay-trans-it-price' => 12.00)),
               'pay-trans-seller-postage-amount' => 2.00)),

         'pay-trans-type' => 'BZ WBK',
         'pay-trans-status' => 'Zakończona',
         'pay-trans-amount' => 54.00,
         'pay-trans-create-date' => 1264636263,
         'pay-trans-price' => 52.00,
         'pay-trans-postage-amount' => 2.00,
         'pay-trans-incomplete' => 0))
);


 • ERR_INPUT_DATE_RANGE
  Niepoprawne określenie zakresu dat (zakres pomiędzy datą początkową, a końcową przekracza 90 dni, ustalona data końcowa jest równa lub wcześniejsza niż data początkowa lub podano wartości mniejsze od 0).
 • ERR_INCORRECT_ITEM_ID
  Niepoprawny (< 0) identyfikator oferty lub oferta o podanym identyfikatorze nie istnieje.
 • ERR_INCORRECT_PAGE_NUMBER
  Niepoprawny (< 0) numer porcji danych.
 • ERR_INCORRECT_PAGE_SIZE
  Niepoprawny (< 0) rozmiar porcji danych.
 • ERR_INCORRECT_SELLER_ID
  Niepoprawny (< 0) identyfikator sprzedającego.
 • ERR_NEW_PAYMENT_INTERNAL_ERROR
  Wewnętrzny błąd systemu związany z pobieraniem transakcji Allegro Finanse.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.