Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetItemFields

Ostatnia zmiana: 13.03.2012 r.
Dostępność:
Metoda służy do pobierania informacji o ofercie zalogowanego użytkownika w postaci pól formularza sprzedaży. Dane zwracane przez metodę mogą być następnie przesłane w strukturze fields na wejściu doNewAuctionExt, dzięki czemu możliwe będzie wystawienie nowej oferty na podstawie oferty trwającej. Należy mieć na uwadze, że zdjęcia zwrócone przez metodę będą już w postaci skompresowanej przez mechanizmy działające przy wystawianiu oferty, a opis oferty zwrócony zostanie w formie przepuszczonej uprzednio przez nasze walidatory. Należy również pamiętać, że dane wejściowe metody doNewAuctionExt i oraz dane wyjściowe metody doGetItemFields nigdy nie będą identyczne, z uwagi na to że doGetItemFields zwraca dane o ofercie w postaci w jakiej przechowywane są one w serwisie, a nie w takiej w jakiej wysyłał je użytkownik wystawiając ofertę.

 1. session-id |  string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. item-id | long | wymagany
  Identyfikator oferty, dla której mają zostać zwrócone dane.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetitemfields_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'item-id' => 1048196513
);

 1. item-fields | FieldsValue[]
  Tablica struktur zawierających informacje o ofercie w postaci pól formularza sprzedaży.
  1. fid | int
   Identyfikator pola.
  2. fvalue-string | string
   Wartość pola dla typu tekstowego.
  3. fvalue-int | int
   Wartość pola dla liczb całkowitych.
  4. fvalue-float | float
   Wartość pola dla liczb zmiennoprzecinkowych.
  5. fvalue-image | base64Binary
   Wartość pola dla plików graficznych.
  6. fvalue-datetime | float
   Wartość pola dla dat i czasu (Unix time).
  7. fvalue-date | string
   Wartość pola dla dat (DD-MM-YYYY).
  8. fvalue-range-int | RangeIntValueStruct
   Wartość pola dla liczb całkowitych typu zakresowego.
           1. fvalue-range-int-min | int
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-int-max | int
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
  9. fvalue-range-float | RangeFloatValueStruct
   Wartość pola dla liczb rzeczywistych typu zakresowego.
           1. fvalue-range-float-min | float
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-float-max | float
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
  10. fvalue-range-date | RangeDateValueStruct
   Wartość pola dla dat typu zakresowego.
           1. fvalue-range-date-min | string
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-date-max | string
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
 2. AfterSalesServiceConditions | AfterSalesServiceConditionsStruct 
  Struktura zawiera informacje jakie warunki są przypisane w ofercie.
  1. impliedWarranty | string
   Identyfikator (uuid) warunków reklamacji. Możesz go pobrać przez zasób GET /afterSalesServiceConditions/implied-warranties w REST API.
  2. returnPolicy | string
   Identyfikator (uuid) polityki zwrotów. Możesz go pobrać przez zasób GET /afterSalesServiceConditions/return-policies w REST API.
  3. warranty | string
   Identyfikator (uuid) Informacji o gwarancjach. Możesz go pobrać przez zasób GET /afterSalesServiceConditions/warranties w REST API.
 3. additionalServicesGroup  | string | non-required
  Identyfikator (uuid) grupy usług dodatkowych. Możesz go sprawdzić zasobem GET /sale/offer-additional-services/groups/{groupId}  w REST API.  Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

  $dogetitemfields_response = array(
     'item-fields' => array(
        array(
           'fid' => 1,   // Tytuł [Oferta testowa]
           'fvalue-string' => 'Oferta testowa',
           'fvalue-int' => 0,
           'fvalue-float' => 0,
           'fvalue-image' => 0,
           'fvalue-datetime' => 0,
           'fvalue-date' => '',
           'fvalue-range-int' => array(
                  '
  fvalue-range-int-min' => 0,
                  'fvalue-range-int-max' => 0),
           'fvalue-range-float' => array(
                  '
  fvalue-range-float-min' => 0,
                  'fvalue-range-float-max' => 0),
           'fvalue-range-date' => array(
                  'fvalue-range-date-min' => '',
                  'fvalue-range-date-max' => '')),
        array(
           'fid' => 2,   // Kategoria [Pozostałe > Pozostałe > Pozostałe]
           'fvalue-string' => '',
           'fvalue-int' => 1051,
           'fvalue-float' => 0,
           'fvalue-image' => 0,
           'fvalue-datetime' => 0,
           'fvalue-date' => '',
           'fvalue-range-int' => array(
                  '
  fvalue-range-int-min' => 0,
                  'fvalue-range-int-max' => 0),
           'fvalue-range-float' => array(
                  '
  fvalue-range-float-min' => 0,
                  'fvalue-range-float-max' => 0),
           'fvalue-range-date' => array(
                  'fvalue-range-date-min' => '',
                  'fvalue-range-date-max' => '')),
        array(
           'fid' => 4,   // Czas trwania [7]
           'fvalue-string' => '',
           'fvalue-int' => 2,
           'fvalue-float' => 0,
           'fvalue-image' => 0,
           'fvalue-datetime' => 0,
           'fvalue-date' => '',
           'fvalue-range-int' => array(
                  '
  fvalue-range-int-min' => 0,
                  'fvalue-range-int-max' => 0),
           'fvalue-range-float' => array(
                  '
  fvalue-range-float-min' => 0,
                  'fvalue-range-float-max' => 0),
           'fvalue-range-date' => array(
                  'fvalue-range-date-min' => '',
                  'fvalue-range-date-max' => '')),
        array(
           'fid' => 5,   // Liczba sztuk [1]
           'fvalue-string' => '',
           'fvalue-int' => 1,
           'fvalue-float' => 0,
           'fvalue-image' => 0,
           'fvalue-datetime' => 0,
           'fvalue-date' => '',
           'fvalue-range-int' => array(
                  '
  fvalue-range-int-min' => 0,
                  'fvalue-range-int-max' => 0),
           'fvalue-range-float' => array(
                  '
  fvalue-range-float-min' => 0,
                  'fvalue-range-float-max' => 0),
           'fvalue-range-date' => array(
                  'fvalue-range-date-min' => '',
                  'fvalue-range-date-max' => '')),
        array(...)))
  );

  • ERR_BLOCKED_USER_CANT_INVOKE_METHOD
   Użytkownik ma zablokowane konto.
  • ERR_INCORRECT_ITEM_ID
   Niepoprawny identyfikator oferty, oferta nie istnieje, została wystawiona przez innego użytkownika niż zalogowany, została przeniesiona do archiwum lub usunięta przez administratora serwisu.
  • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
   Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
  • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
   Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).

  Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.