Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetItemFields (deprecated) USUNIEMY 3.06

Ostatnia zmiana: 13.03.2012 r.
Dostępność:
Metoda służy do pobierania informacji o ofercie zalogowanego użytkownika w postaci pól formularza sprzedaży. Dane zwracane przez metodę mogą być następnie przesłane w strukturze fields na wejściu doNewAuctionExt, dzięki czemu możliwe będzie wystawienie nowej oferty na podstawie oferty trwającej. Należy mieć na uwadze, że zdjęcia zwrócone przez metodę będą już w postaci skompresowanej przez mechanizmy działające przy wystawianiu oferty, a opis oferty zwrócony zostanie w formie przepuszczonej uprzednio przez nasze walidatory. Należy również pamiętać, że dane wejściowe metody doNewAuctionExt i oraz dane wyjściowe metody doGetItemFields nigdy nie będą identyczne, z uwagi na to że doGetItemFields zwraca dane o ofercie w postaci w jakiej przechowywane są one w serwisie, a nie w takiej w jakiej wysyłał je użytkownik wystawiając ofertę.

 1. session-id |  string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. item-id | long | wymagany
  Identyfikator oferty, dla której mają zostać zwrócone dane.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetitemfields_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'item-id' => 1048196513
);

 1. item-fields | FieldsValue[]
  Tablica struktur zawierających informacje o ofercie w postaci pól formularza sprzedaży.
  1. fid | int
   Identyfikator pola.
  2. fvalue-string | string
   Wartość pola dla typu tekstowego.
  3. fvalue-int | int
   Wartość pola dla liczb całkowitych.
  4. fvalue-float | float
   Wartość pola dla liczb zmiennoprzecinkowych.
  5. fvalue-image | base64Binary
   Wartość pola dla plików graficznych.
  6. fvalue-datetime | float
   Wartość pola dla dat i czasu (Unix time).
  7. fvalue-date | string
   Wartość pola dla dat (DD-MM-YYYY).
  8. fvalue-range-int | RangeIntValueStruct
   Wartość pola dla liczb całkowitych typu zakresowego.
           1. fvalue-range-int-min | int
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-int-max | int
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
  9. fvalue-range-float | RangeFloatValueStruct
   Wartość pola dla liczb rzeczywistych typu zakresowego.
           1. fvalue-range-float-min | float
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-float-max | float
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
  10. fvalue-range-date | RangeDateValueStruct
   Wartość pola dla dat typu zakresowego.
           1. fvalue-range-date-min | string
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-date-max | string
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
 2. AfterSalesServiceConditions | AfterSalesServiceConditionsStruct 
  Struktura zawiera informacje jakie warunki są przypisane w ofercie.
  1. impliedWarranty | string
   Identyfikator (uuid) warunków reklamacji. Możesz go pobrać przez zasób GET /afterSalesServiceConditions/implied-warranties w REST API.
  2. returnPolicy | string
   Identyfikator (uuid) polityki zwrotów. Możesz go pobrać przez zasób GET /afterSalesServiceConditions/return-policies w REST API.
  3. warranty | string
   Identyfikator (uuid) Informacji o gwarancjach. Możesz go pobrać przez zasób GET /afterSalesServiceConditions/warranties w REST API.
 3. additionalServicesGroup  | string | non-required
  Identyfikator (uuid) grupy usług dodatkowych. Możesz go sprawdzić zasobem GET /sale/offer-additional-services/groups/{groupId}  w REST API.  Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

  $dogetitemfields_response = array(
     'item-fields' => array(
        array(
           'fid' => 1,   // Tytuł [Oferta testowa]
           'fvalue-string' => 'Oferta testowa',
           'fvalue-int' => 0,
           'fvalue-float' => 0,
           'fvalue-image' => 0,
           'fvalue-datetime' => 0,
           'fvalue-date' => '',
           'fvalue-range-int' => array(
                  '
  fvalue-range-int-min' => 0,
                  'fvalue-range-int-max' => 0),
           'fvalue-range-float' => array(
                  '
  fvalue-range-float-min' => 0,
                  'fvalue-range-float-max' => 0),
           'fvalue-range-date' => array(
                  'fvalue-range-date-min' => '',
                  'fvalue-range-date-max' => '')),
        array(
           'fid' => 2,   // Kategoria [Pozostałe > Pozostałe > Pozostałe]
           'fvalue-string' => '',
           'fvalue-int' => 1051,
           'fvalue-float' => 0,
           'fvalue-image' => 0,
           'fvalue-datetime' => 0,
           'fvalue-date' => '',
           'fvalue-range-int' => array(
                  '
  fvalue-range-int-min' => 0,
                  'fvalue-range-int-max' => 0),
           'fvalue-range-float' => array(
                  '
  fvalue-range-float-min' => 0,
                  'fvalue-range-float-max' => 0),
           'fvalue-range-date' => array(
                  'fvalue-range-date-min' => '',
                  'fvalue-range-date-max' => '')),
        array(
           'fid' => 4,   // Czas trwania [7]
           'fvalue-string' => '',
           'fvalue-int' => 2,
           'fvalue-float' => 0,
           'fvalue-image' => 0,
           'fvalue-datetime' => 0,
           'fvalue-date' => '',
           'fvalue-range-int' => array(
                  '
  fvalue-range-int-min' => 0,
                  'fvalue-range-int-max' => 0),
           'fvalue-range-float' => array(
                  '
  fvalue-range-float-min' => 0,
                  'fvalue-range-float-max' => 0),
           'fvalue-range-date' => array(
                  'fvalue-range-date-min' => '',
                  'fvalue-range-date-max' => '')),
        array(
           'fid' => 5,   // Liczba sztuk [1]
           'fvalue-string' => '',
           'fvalue-int' => 1,
           'fvalue-float' => 0,
           'fvalue-image' => 0,
           'fvalue-datetime' => 0,
           'fvalue-date' => '',
           'fvalue-range-int' => array(
                  '
  fvalue-range-int-min' => 0,
                  'fvalue-range-int-max' => 0),
           'fvalue-range-float' => array(
                  '
  fvalue-range-float-min' => 0,
                  'fvalue-range-float-max' => 0),
           'fvalue-range-date' => array(
                  'fvalue-range-date-min' => '',
                  'fvalue-range-date-max' => '')),
        array(...)))
  );

  • ERR_BLOCKED_USER_CANT_INVOKE_METHOD
   Użytkownik ma zablokowane konto.
  • ERR_INCORRECT_ITEM_ID
   Niepoprawny identyfikator oferty, oferta nie istnieje, została wystawiona przez innego użytkownika niż zalogowany, została przeniesiona do archiwum lub usunięta przez administratora serwisu.
  • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
   Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
  • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
   Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).