Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetMyData (deprecated) USUNIEMY 29.06.2020

Ostatnia zmiana: 22.09.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie prywatnych danych (wraz z dodatkowymi danymi dla konta Firma oraz rozszerzonymi danymi dla kont ze statusem Apteka oraz Alkohol) z konta zalogowanego użytkownika.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetmydata_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1'
);

 1. user-data | UserDataStruct
  Struktura zawierająca informacje o danych użytkownika.
  1. user-id | long
   Identyfikator użytkownika.
  2. user-login | string
   Nazwa użytkownika.
  3. user-rating | int
   0.Pole nieaktywne.Informacje o ocenach można pobrać przez REST API
  4. user-first-name | string
   Imię użytkownika.
  5. user-last-name | string
   Nazwisko użytkownika.
  6. user-maiden-name | string
   Nazwisko panieńskie matki (widoczne tylko dla kont Firma).
  7. user-company | string
   Nazwa firmy.
  8. user-country-id | int
   Identyfikator kraju.
  9. user-state-id | int
   Identyfikator regionu (województwa).
  10. user-postcode | string
   Kod pocztowy.
  11. user-city | string
   Miasto użytkownika.
  12. user-address | string
   Adres użytkownika.
  13. user-email | string
   E-mail użytkownika.
  14. user-phone | string
   Telefon użytkownika.
  15. user-phone2 | string
   Drugi telefon użytkownika.
  16. user-ss-status | int
   Informacja o przynależności użytkownika do programu Super Sprzedawca (1 - użytkownik jest Super Sprzedawcą, 0 - użytkownik nie jest Super Sprzedawcą).
  17. site-country-id | int
   Identyfikator kraju (serwisu), w którym użytkownik rejestrował konto.
  18. user-junior-status | int
   Informacja o tym, czy konto zostało zarejestrowane jako Junior (1 - tak, 0 - nie).
  19. user-birth-date | long
   Data urodzenia użytkownika (w formacie Unix time).
  20. user-has-shop | int
   Informacja o tym, czy na koncie użytkownika jest aktywny Sklep Allegro (1 - jest, 0 - nie jest).
  21. user-company-icon | int
   Informacja o tym, czy konto zostało zarejestrowane jako Firma (1 - tak, 0 - nie).
  22. user-is-allegro-standard | int
   Informacja o tym, czy użytkownik uczestniczy w programie Standard Allegro (0 - nie, 1 - tak).
 2. invoice-data | InvoiceDataStruct
  Struktura zawierająca informacje z danymi do faktur.
  1. company-name | string
   Nazwa firmy.
  2. company-nip | string
   NIP firmy.
 3. company-extra-data | CompanyExtraDataStruct
  Struktura zawierająca dodatkowe informacje o firmie (dot. użytkowników z kontem zarejestrowanym jako Firma).
  1. company-type | string
   Rodzaj firmy.
  2. company-nip | string
   NIP firmy.
  3. company-regon | string
   Numer REGON firmy.
  4. company-krs | string
   Numer KRS firmy.
  5. company-activity-sort | string
   Rodzaj działalności firmy.
 4. company-second-address | CompanySecondAddressStruct
  Struktura zawierająca informacje o pracowniku obsługującym konto oraz adresie firmy (dot. użytkowników z kontem zarejestrowanym jako Firma).
  1. company-worker-first-name | string
   Imię osoby obsługującej konto.
  2. company-worker-last-name | string
   Nazwisko osoby obsługującej konto.
  3. company-address | string
   Adres siedziby firmy.
  4. company-postcode | string
   Kod pocztowy.
  5. company-city | string
   Miasto, w którym znajduje się siedziba firmy.
  6. company-country-id | int
   Identyfikator kraju, w którym znajduje się siedziba firmy.
  7. company-state-id | int
   Identyfikator regionu (województwa), w którym znajduje się siedziba firmy.
 5. pharmacy-data | PharmacyDataStruct
  Struktura zawierająca informacje o aptece prowadzonej przez użytkownika (dot. użytkowników z kontem Firma oraz aktywnym statusem Apteka).
  1. pharmacy-opening-date | string
   Data zarejestrowania apteki.
  2. pharmacy-expiration-date | string
   Data wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.
  3. pharmacy-name | string
   Nazwa apteki.
  4. pharmacy-pharmacist-full-name | string
   Imię i nazwisko farmaceuty.
  5. pharmacy-address | string
   Adres apteki.
  6. pharmacy-postcode | string
   Kod pocztowy apteki.
  7. pharmacy-city | string
   Miasto, w którym znajduje się apteka.
  8. pharmacy-commune | string
   Gmina, w której znajduje się apteka.
  9. pharmacy-country-id | int
   Identyfikator kraju, w którym znajduje się apteka.
  10. pharmacy-state-id | int
   Identyfikator województwa, w którym znajduje się apteka.
  11. pharmacy-permit-number | string
   Numer zezwolenia na prowadzenie apteki.
  12. pharmacy-permit-info | string
   Odnośnik do zezwolenia na prowadzenie apteki.
 6. alcohol-data | AlcoholDataStruct
  Struktura zawierająca informacje związane ze zgodą na sprzedaż alkoholu przez użytkownika (dot. użytkowników z kontem Firma oraz aktywnym statusem Alkohol).
  1. alcohol-opening-date | string
   Data zarejestrowania konta jako 'Alkohol'.
  2. alcohol-expiration-date | string
   Data wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
  3. alcohol-shop-name | string
   Nazwa sklepu.
  4. alcohol-shop-address | string
   Adres sklepu.
  5. alcohol-shop-postcode | string
   Kod pocztowy sklepu.
  6. alcohol-shop-city | string
   Miasto, w którym znajduje się sklep.
  7. alcohol-shop-commune | string
   Gmina, w której znajduje się sklep.
  8. alcohol-shop-country-id | int
   Identyfikator kraju, w którym znajduje się sklep.
  9. alcohol-shop-state-id | int
   Identyfikator województwa, w którym znajduje się sklep.
  10. alcohol-permit-number | string
   Numer zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
  11. alcohol-permit-authority | string
   Organ wydający zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
  12. alcohol-permit-info | string
   Odnośnik do zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 7. related-persons | RelatedPersonsStruct
  Struktura zawierająca dane małżonka korzystającego z konta.
  1. spouse-first-name | string
   Imię małżonka.
  2. spouse-last-name | string
   Nazwisko małżonka.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetmydata_response = array(
   'user-data' => array(
      'user-id
' => 4117445,
      'user-login' => 'Jan_Nowak',
      'user-rating' => 0,
      'user-first-name' => 'Jan',
      'user-last-name' => 'Nowak',
      'user-maiden-name' => '',
      'user-company' => 'Grupa Allegro Sp. z o.o.',
      'user-country-id' => 1,
      'user-state-id' => 15,
      'user-postcode' => '60-324',
      'user-city' => 'Poznań',
      'user-address' => 'ul. Marcelińska 90',
      'user-email' => 'jakis.adres@email.pl',
      'user-phone' => '123-456-789',
      'user-phone2' => '',
      'user-ss-status' => 0,
      'site-country-id' => 1,
      'user-junior-status' => 0,
      'user-birth-date' => 397196600,
      'user-has-shop' => 0,
      'user-company-icon' => 0,
      'user-is-allegro-standard' => 0),
   'invoice-data
' => array(
      'company-name' => '',
      'company-nip' => ''),
   'company-extra-data
' => array(
      'company-type' => '',
      'company-nip' => '',
      'company-regon' => '',
      'company-krs' => '',
      'company-activity-sort' => ''),
   'company-second-address
' => array(
      'company-worker-first-name' => '',
      'company-worker-last-name' => '',
      'company-address' => '',
      'company-postcode' => '',
      'company-city' => '',
      'company-country-id' => 0,
      'company-state-id' => 0),
   'pharmacy-data' => array(
      'pharmacy-opening-date' => '2011-02-01 10:15:43',
      'pharmacy-expiration-date' => '2011-10-17 23:59:59',
      'pharmacy-name' => 'AlleApteka',
      'pharmacy-pharmacist-full-name' => 'Jan Nowak',
      'pharmacy-address' => 'ul. Marcelińka 90',
      'pharmacy-postcode' => '60-681',
      'pharmacy-city' => 'Poznań',
      'pharmacy-commune' => 'Poznań',
      'pharmacy-country-id' => 1,
      'pharmacy-state-id' => 15,
      'pharmacy-permit-number' => 'FA.KR.4101-Z-693-15/10',
      'pharmacy-permit-info' => 'http://staticpics.allegrostatic.pl/public/company/27/2735/273506/273506490/27350649_1.pdf'),
   'alcohol-data' => array(
      'alcohol-opening-date' => '2011-05-26 10:15:43',
      'alcohol-expiration-date' => '2012-10-17 23:59:59',
      'alcohol-shop-name' => 'AlkoShop',
      'alcohol-shop-address' => 'ul. Marcelińka 90',
      'alcohol-shop-postcode' => '60-681',
      'alcohol-shop-city' => 'Poznań',
      'alcohol-shop-commune' => 'Poznań',
      'alcohol-shop-country-id' => 1,
      'alcohol-shop-state-id' => 15,
      'alcohol-permit-number' => 'I/2787/A/1524/2010',
      'alcohol-permit-authority' => 'Prezydent Miasta Kielce',
      'alcohol-permit-info' => 'http://staticpics.allegrostatic.pl/public/company/20/2017/201761/201761340/20163164_5.pdf'),
   'related-persons' => array(
      'spouse-first-name' => 'Anna',
      'spouse-last-name' => 'Nowak')
);

 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_EXPIRED
  Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
 • ERR_WEBAPI_KEY
  Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.