Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doLogin (deprecated) USUNIEMY 26.10.2020

Tematyka: Logowanie
Ostatnia zmiana: 04.09.2012 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na uwierzytelnienie i autoryzację użytkownika za pomocą danych dostępowych do konta (loginu lub adresu e-mail i hasła). Po pomyślnym uwierzytelnieniu, użytkownik otrzymuje identyfikator sesji, którym następnie może posłużyć się przy wywoływaniu metod wymagających autoryzacji. Identyfikator sesji zachowuje ważność przez jedną godzinę od momentu jego utworzenia. Nie zalecamy już korzystania z tej metody. Zachęcamy do migracji na OAuth2 (https://developer.allegro.pl/auth/).

 1. user-login | string | wymagany
  Nazwa (1-16 znaków) lub e-mail użytkownika.
 2. user-password | string | wymagany
  Hasło użytkownika (6-16 znaków).
 3. country-code | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 4. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.
 5. local-version | long | wymagany
  Klucz wersji, odpowiedni dla wybranego kraju i przekazanego klucza WebAPI.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dologin_request = array(
   'user-login' => 'm010ch',
   'user-password' => 'mojetajnehasło',
   'country-code' => 1,
   'webapi-key' => 'g2fe408289',
   'local-version' => 16551276
);

 1. session-handle-part |  string
  Identyfikator sesji.
 2. user-id | long
  Identyfikator zalogowanego użytkownika.
 3. server-time |  long
  Aktualny czas na serwerze (w formacie Unix time).  Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

  $dologin_response = array(
     'session-handle-part' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
     'user-id' =>
  4109848,
     'server-time' => 1269814134
  );


  • ERR_AUTHORIZATION_ERROR
   Wskazane konto zostało zamknięte i nie ma możliwości zalogowania się na nie.
  • ERR_CAPTCHA_REQUIRED
   Dostęp przez WebAPI dla użytkownika został zablokowany z powodu zbyt dużej liczby błędnych logowań na konto. Odblokowanie dostępu nastąpi dopiero po poprawnym zalogowaniu się wskazanego użytkownika z poziomu serwisu WWW: https://ssl.allegro.pl/enter_login.php?captcha=1.
  • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
   Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
  • ERR_INVALID_VERSION_CAT_SELL_FIELDS
   Niepoprawna wartość klucza wersji (więcej).
  • ERR_JUNIOR_CANT_LOGIN_IN_THIS_COUNTRY
   Użytkownik konta Junior nie może się logować do wskazanego kraju.
  • ERR_LICENCE_EXPIRED_OR_CLOSED
   Dla podanego klucza API włączony został mechanizm licencjonowania, a użytkownik wywołujący metodę nie jest na liście użytkowników dopuszczonych do korzystania z niego.
  • ERR_NO_DATABASE
   Problemy z bazą danych Allegro.
  • ERR_NO_SESSION
   Problemy z mechanizmem autoryzacji lub użytkownik rozwiązał umowę z serwisem.
  • ERR_PASSWORD_TOO_EASY
   Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stworzenie nowego hasła, które zabezpieczać będzie dostęp do Twojego konta w Allegro. W celu dokonania niezbędnych zmian zaloguj się w serwisie, a następnie postępuj według wyświetlanych instrukcji.
  • ERR_SM_MIGRATION_IN_PROGRESS
   W trakcie migracji konta do Menedżera Sprzedaży nie ma możliwości zalogowania się na nie.
  • ERR_USER_PASSWD
   Niepoprawne hasło.
  • ERR_WEBAPI_EXPIRED
   Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
  • ERR_WEBAPI_KEY
   Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
  • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
   Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).
  • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
   Problemy z usługą Allegro WebAPI.