Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetSystemTime

Tematyka: Różne
Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie aktualnego (dla danego kraju) czasu z serwera Allegro.

 1. country-id | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 2. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetsystemtime_request = array(
   'country-id' => 1,
   'webapi-key' => 'g2fe408289'
);

 1. server-time |  long
  Aktualny czas na serwerze (w formacie Unix time).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetsystemtime_response = array(
   'server-time' => 1269807050
);


 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_WEBAPI_EXPIRED
  Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
 • ERR_WEBAPI_KEY
  Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

#1 (27.11.2014 r.) / vb.net (Autor: djwheele)
 1. 'Mam referencje do wsdl webapi jako Allegro
 2.  
 3. 'definiuję zmienna Allegro
 4. Dim Allegro As New AllegroWebApiPortTypeClient()
 5. 'definiuję zmienną czas_systemowy, która pobiera UnixTime z servera allegro za pomoca doGetSystemTime
 6. Dim czas_systemowy = Allegro.doGetSystemTime(kod_kraju, "klucz webapi")
 7.  
 8. 'funkcja konwertujaca UnixTime na DateTime
 9. Public Function UnixToDateTime(ByVal strUnixTime As String) As DateTime
 10. Dim nTimestamp As Double = strUnixTime
 11. Dim nDateTime As System.DateTime = New System.DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, 0)
 12. 'nDateTime.AddSeconds(nTimestamp)
 13. nDateTime = nDateTime.AddSeconds(nTimestamp)
 14. Return nDateTime
 15. End Function
 16.  
 17. 'wywolanie czasu systemowego w MsgBox`ie
 18. MsgBox(UnixToDateTime(czas_systemowy.ToString))