Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doCheckItemDescription (deprecated) USUNIEMY 3.06

Ostatnia zmiana: 10.11.2011 r.
Dostępność:
3 czerwca 2019 usuniemy metody do obsługi i zarządzania ofertami, które oznaczyliśmy jako deprecated. Oznacza to, że już teraz odradzamy użycia tych metod w nowych rozwiązaniach i zalecamy migrację na REST API w istniejących rozwiązaniach. Metoda służy do walidacji opisu podanego na wejściu, w taki sposób aby stał się on zgodny ze standardami Allegro. Opis wyjściowy może być następnie użyty przy tworzeniu nowej oferty, bez obawy o to że podczas jej wystawiania, zostanie on dodatkowo zmodyfikowany przez walidatory poprawności zawartości opisu uruchamiane automatycznie podczas tego procesu.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. description-content | string | wymagany
  Opis oferty, który ma zostać poddany walidacji.Orientacyjna struktura wywołania metody

$docheckitemdescription_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'description-content' => 'Telefon w świetnym stanie - nówka, polecam! '
);

 1. item-description | ItemDescriptionStruct
  Struktura zawierająca zwalidowany opis oferty.
  1. description-result | string
   Zwalidowany opis oferty.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$docheckitemdescription_response = array(
   'item-description' => array(
      'description-result' => 'Telefon w świetnym stanie - nówka, polecam!')
);

 • ERR_DESC_TOO_LONG_INFO
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar opisu oferty (65 kB).
 • ERR_DESCRIPTION_NOT_FOUND
  Nie podano opisu oferty.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_REQUIRED_FOR_ADVERTISEMENT
  Ogłoszenie musi zawierać nowy opis oferty.