Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doAddPackageInfoToPostBuyForm

Ostatnia zmiana: 28.07.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala sprzedającemu na dodanie informacji o przesyłce do wypełnionego przez jej adresata formularza pozakupowego (do każdego formularza dodać można maksymalnie 20 informacji o przesyłkach).

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. transaction-id | long | wymagany
  Identyfikator transakcji (formularza pozakupowego), uzyskany za pomocą metody doGetTransactionsIDs.
 3. package-info | PackageInfoStruct[] | wymagany
  Tablica struktur zawierających informacje o przesyłce (maks. 20 dla każdej transakcji).
  1. operator-id | int | wymagany
   Identyfikator operatora przesyłki (0 - Inny, 1 - UPS, 2 - GLS, 3 - Ruch, 4 - DHL, 5 - InPost, 6 - Poczta Polska, 7 lub 9 - DPD, 10 - FedEX, 11 - TNT Express, 12 - DB Schenker, 13 - Raben, 14 - GEIS, 15 - Pocztex,16 - DTS, 17 -PEKAES, 18 - Patron Service).
  2. package-id | string | wymagane
   Identyfikator przesyłki.
  3. operator-name | string | wymagane dla operator-id = 0
   Nazwa innego operatora przesyłki.Orientacyjna struktura wywołania metody

$doaddpackageinfotopostbuyform_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'transaction-id' => 65058640,
   'package-info' => array(
      array (
         'operator-id' => 1,
         'package-id' => '1Z7E09X67746525354'),
      array (
         'operator-id' => 9,
         'package-id' => '2812050417473'))

);

 1. post-buy-form-package-info | PostBuyFormPackageInfoStruct
  Struktura zawierająca informacje o wynikach operacji.
  1. package-ids-added | string[]
   Tablica identyfikatorów przesyłek dodanych pomyślnie.
  2. package-ids-not-added-incorrect-operator-id | string[]
   Tablica identyfikatorów przesyłek nie dodanych z powodu błędnego lub pustego identyfikatora operatora przesyłki.
  3. package-ids-not-added-incorrect-package-id | string[]
   Tablica identyfikatorów przesyłek nie dodanych z powodu błędnego, pustego lub niepasującego do wskazanego operatora identyfikatora przesyłki.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$doaddpackageinfotopostbuyform_response = array(
   'post-buy-form-package-info
' => array(
      '
package-ids-added' => array('1Z7E09X67746525354'),
      'package-ids-not-added-incorrect-operator-id' => array('2812050417473'),
      'package-ids-not-added-incorrect-package-id' => array())
);


 • ERR_INCORRECT_TRANSACTION_ID
  Nieprawidłowy identyfikator transakcji.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.
 • ERR_PACKAGE_ID_IS_NOT_ADDED_INCORRECT_OPERATOR_ID
  Określiłeś 0 dla operatorId, ale nie podałeś wartości dla operatorName lub podałeś operatorName dla operatorId innego niż 0.