Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doSendPostBuyForm

Ostatnia zmiana: 01.09.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na wypełnienie i wysłanie formularza pozakupowego. Po poprawnym wysłaniu formularza możliwe jest zautomatyzowane przekazanie klienta z płatnością na stronę odpowiedniego banku (jedynym warunkiem jest to, aby bank udostępniał usługę pay-by-link), za pomocą mechanizmu realizowanego w ramach Allegro Finanse (więcej informacji na temat integracji znaleźć można w dokumentacji technicznej usługi Payu: http://goo.gl/6rlFJ [PDF]). Ważne: na tym etapie w metodzie nie jest obsługiwany Odbiór w Punkcie.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. new-post-buy-form-seller | NewPostBuyFormSellerStruct[] | wymagany
  Talica struktur z informacjami o sprzedających i ofertach, dla których formularz ma zostać wypełniony.
  1. seller-id | int | wymagany
   Identyfikator sprzedającego.
  2. seller-item-ids | long[] | wymagany
   Tablica identyfikatorów ofert danego sprzedajacego (max. 200, do pobrania przez doGetRelatedItems).
  3. seller-shipment-id | int | wymagany
   Identyfikator wspólnego sposobu dostawy (do pobrania przez doGetShipmentDataForRelatedItems). Dla opcji 'Inny sposób dostawy', w polu przekazane zostać powinno 0.
  4. seller-shipment-amount | float | wymagany tylko dla seller-shipment-id = 0 oraz w przypadkach, w których sposoby i koszty dostawy nie pokrywają się w wybranych ofertach
   Kwota opłaty za dostawę.
  5. seller-message-to | string | niewymagany
   Wiadomość do sprzedającego (max. 1000 znaków).
 3. new-post-buy-form-common | NewPostBuyFormCommonStruct | wymagany
  Struktura z informacji dot. poszczególnych pól formularza pozakupowego.
  1. payment-method-id | string | wymagany
   Identyfikator metody płatności (do pobrania przez doGetPaymentMethods).
  2. shipment-address-type | int | wymagany
   Typ adresu do wysyłki (do pobrania przez doGetMyAddresses). Dla opcji 'Inny adres', w polu przekazane zostać powinno 0.
  3. shipment-address-data | AddressUserDataStruct | wymagany tylko dla shipment-address-type = 0
   Struktura z innym adresem do wysyłki.
   1. user-company | string | niewymagany
    Firma użytkownika.
   2. user-full-name | string | wymagany
    Imię i nazwisko użytkownika.
   3. user-address | string | wymagany
    Adres użytkowniika.
   4. user-postcode | string | wymagany
    Kod pocztowy użytkownika.
   5. user-city | string | wymagany
    Miasto użytkownika.
  4. contact-phone | string | niewymagany
   Telefon kontaktowy do kupującego.
  5. invoice-option | int | wymagany
   Informacja o tym, czy sprzedający ma wystawić fakturę VAT do zakupu (1 - tak , 0 - nie). Domyślną wartością jest 0.
  6. invoice-info | InvoiceInfoStruct | wymagany tylko dla invoice-option = 1
   Struktura z informacjami dot. faktury.
   1. invoice-address-type | int | wymagany
    Typ adresu do faktury (do pobrania przez doGetMyAddresses). Dla opcji 'Inny adres', w polu przekazane zostać powinno 0.
   2. invoice-address-data | AddressUserDataStruct | wymagany tylko dla invoice-address-type = 0
    Struktura z innym adresem do faktury.
    1. user-company | string | niewymagany
     Firma użytkownika.
    2. user-full-name | string | wymagany
     Imię i nazwisko użytkownika.
    3. user-address | string | wymagany
     Adres użytkowniika.
    4. user-postcode | string | wymagany
     Kod pocztowy użytkownika.
    5. user-city | string | wymagany
     Miasto użytkownika.
   3. invoice-nip | string | wymagany (nie, jeżeli w invoice-option przekazano 0)
    NIP użytkownika.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dosendpostbuyform_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'new-post-buy-form-seller' => array(
      array(
         'seller-id' => 1831859,
         'seller-item-ids' => array(1624011084,1624011090),
         'seller-shipment-id' => 4,
         'seller-shipment-amount' => 0,
         'seller-message-to' => 'Proszę o szybką wysyłkę. Pozdrawiam.')),
   'new-post-buy-form-common' => array(
      'payment-method-id' => 'm',
      'shipment-address-type' => 1,
      'shipment-address-data' => array(),
      'contact-phone' => '601-121-212',
      'invoice-option' => 1,
      'invoice-info' => array(
         'invoice-address-type' => 0,
         'invoice-address-data' => array(
            'user-company' => 'Inter-Komp',
            'user-full-name' => 'Jan Kowalski',
            'user-address' => 'os. B. Chrobrego 3/4',
            'user-post-code' => '60-566',
            'user-city' => 'Poznań'),
         'invoice-nip' => '772-222-33-44'))
);

 1. post-buy-form | PostBuyFormStruct
  Struktura z informacjami na temat wysłanego formularza pozakupowego.
  1. transaction-id | long
   Identyfikator utworzonej transakcji Allegro Finanse.
  2. transaction-package-ids | long[]
   Identyfikatory utworzonych transakcji poza Allegro Finanse.
  3. transaction-pay-by-link | TransactionPayByLinkStruct
   Struktura z danymi potrzebnymi do przekazania płatności (tylko pay-by-link) klienta do banku za pomocą mechanizmu realizowanego w ramach Allegro Finanse (więcej informacji w dokumentacji technicznej usługi). Dla płatności przy odbiorze osobistym, płatności zwykłym przelewem (poza Allegro Finanse) lub dla banku w ramach Allegro Finanse nie udostępniającego usługi pay-by-link – zwracana będzie pusta struktura.
   1. action-http-method | string
    Akcja w protokole HTTP określająca sposób przekazania danych. Dostępne wartości - GET, POST.
   2. action-url | string
    Akcja do wykonania.
   3. action-data | ActionDataStruct[]
    Struktura z danymi wybranej akcji.
    1. action-key | string
     Klucz do wstawienia do akcji.
    2. action-value | string
     Wartość do wstawienia do akcji.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dosendpostbuyform_response = array(
   'post-buy-form' => array(
      'transaction-id' => 45367221,
      'transaction-package-ids' => array(46353511),
      'transaction-pay-by-link' => array(
         'action-http-method' => 'POST',
         'action-url' => 'https://www.platnosci.pl/np/UTF/newpayment.action',
         'action-data' => array(
            array(
               'action-key' => 'pos_id',
               'action-value' => '33230'),
            array(...),
            array(
               'action-key'  => 'email',
               'action-value'  => 'adres@email.pl'),
            array(...),

            array(
               'action-key'  => 'sig',
               'action-value'  => 'f05216ce23e5e987224de602051740f0'))))
);

 • ERR_INCORRECT_INVOICE_ADDRESS_DATA
  Błędne lub puste dane do faktury.
 • ERR_INCORRECT_INVOICE_ADDRESS_TYPE
  Niepoprawny lub pusty identyfikator typu adresu do faktury.
 • ERR_INCORRECT_INVOICE_OPTION
  Niepoprawna opcja wyboru faktury.
 • ERR_INCORRECT_ITEM_ID
  Co najmniej jeden z podanych identyfikatorów ofert jest niepoprawny (oferta nie istnieje, została przeniesiona do archiwum, zalogowany użytkownik nie był w niej kupującym, wystawiona została w innym kraju niż ten do którego zalogowany jest użytkownik, jest już opłacona albo rozpoczęto już dla niej procedurę opłacania).
 • ERR_INCORRECT_MESSAGE_TO_SELLER
  Niepoprawna lub zbyt długa treść wiadomości do sprzedającego (max. 1000 znaków).
 • ERR_INCORRECT_PAYMENT_METHOD_ID
  Niepoprawny lub pusty identyfikator metody płatności.
 • ERR_INCORRECT_SHIPMENT_ID
  Niepoprawny lub pusty identyfikator sposobu dostawy.
 • ERR_INCORRECT_SHIPMENT_AMOUNT
  Niepoprawna (<0 lub >300) lub pusta kwota opłaty za dostawę.
 • ERR_INCORRECT_SHIPMENT_ADDRESS_DATA
  Niepoprawnie wypełniona lub pusta struktura z danymi adresowymi do wysyłki.
 • ERR_INCORRECT_SHIPMENT_ADDRESS_TYPE
  Niepoprawny lub pusty identyfikator typu adresu do wysyłki.
 • ERR_INVOICE_NOT_POSSIBLE
  Nie ma możliwości wystawienia faktury do zakupów dla ofert, w których sprzedający nie wybrał takiej opcji.
 • ERR_ITEM_FROM_OTHER_COUNTRY
  Oferta wystawiona została w kraju innym niż kraj do którego zalogowany jest użytkownik.
 • ERR_ITEMS_ARRAY_EMPTY_OR_OVERFLOWED
  Tablica identyfikatorów ofert jest pusta lub przekroczono jej maksymalny rozmiar (200 elementów).
 • ERR_NEW_PAYMENT_INTERNAL_ERROR
  Wewnętrzny błąd systemu związany z pobieraniem transakcji Allegro Finanse.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_POST_BUY_FORM_ALREADY_FILLED
  Formularz posprzedażowy został już wypełniony.
 • ERR_TOTAL_AMOUNT_LIMIT
  Przekroczono limit dla łącznej kwoty za wszystkie towary zakupione w ramach jednej transakcji (max. 500 000 zł) lub kwota za płatność kartą płatniczą jest <= 1.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.