Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetShipmentDataForRelatedItems

Ostatnia zmiana: 01.09.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobieranie wspólnych sposobów dostawy dla ofert podanych na wejściu. Do wykorzystywania przede wszystkim wraz z doSendPostBuyForm. Ważne: na tym etapie w metodzie nie jest obsługiwany Odbiór w Punkcie.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. item-ids | long[] | wymagany
  Tablica identyfikatorów ofert, w których zakupu dokonał zalogowany użytkownik (max. 25).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetshipmentdataforrelateditems_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'item-ids' => array(1505350850, 1504460478, 1504460490)
);

 1. related-items-shipment-data | RelatedItemsShipmentDataStruct
  Strukutura zawierająca listę wspólnych sposobów dostawy dla podanych ofert.
  1. seller-shipment-data | SellerShipmentDataStruct[]
   Tablica struktur zawierających informacje na temat wspólnych sposobów dostawy dla ofert danego sprzedającego.
   1. seller-id | int
    Identyfikator sprzedającego.
   2. seller-payment-info | SellerPaymentInfoStruct
    Struktura zawierająca listę wspólnych sposobów dostawy dla ofert danego sprzedającego.
    1. shipment-payment-info-pza | ShipmentPaymentInfoStruct[]
     Tablica struktur zawierających informacje o wspólnych dla ofert danego sprzedającego sposobach dostawy powiązanych z Allegro Finanse.
     1. shipment-id | int
      Identyfikator sposobu dostawy.
     2. shipment-name | string
      Nazwa sposobu dostawy.
     3. shipment-amount | float
      Kwota dla sposobu dostawy (jeżeli brak wspólnej, w polu zwracane jest -1).
     4. shipment-payment-type | int
      Informacja o metodzie płatności z jaką powiązany być może dany sposób dostawy
      (maska: 1 - Allegro Finanse, 2 - zwykły przelew, 4 - przy odbiorze).
     5. shipment-item-ids | long[]
      Tablica identyfikatorów ofert dla wskazanego sprzedającego/sposobu dostawy.
    2. shipment-payment-info-non-pza | ShipmentPaymentInfoStruct[]
     Tablica struktur zawierających informacje o wspólnych dla ofert danego sprzedającego sposobach dostawy nie powiązanych z Allegro Finanse.
     1. shipment-id | int
      Identyfikator sposóbu dostawy.
     2. shipment-name | string
      Nazwa sposobu dostawy.
     3. shipment-amount | float
      Kwota dla sposobu dostawy (jeżeli brak wspólnej, w polu zwracane jest -1).
     4. shipment-payment-type | int
      Informacja o metodzie płatności z jaką powiązany być może dany sposób dostawy
      (maska: 1 - Allegro Finanse, 2 - zwykły przelew, 4 - przy odbiorze).
     5. shipment-item-ids | long[]
      Tablica identyfikatorów ofert dla wskazanego sprzedającego/sposobu dostawy.
   3. seller-other-shipment-is-active | int
    Informacja o dostępności innego sposobu dostawy (0 - niedostępny, 1 - dostępny).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetshipmentdataforrelateditems_response = array(
   'related-items-shipment-data' => array(
      'seller-shipment-data' => array(
         array(

            'seller-id' => 1831859,
            'seller-payment-info' => array(
               'shipment-payment-info-pza' => array(
                  array(

                     'shipment-id' => 4,
                     'shipment-name' => 'List priorytetowy',
                     'shipment-amount' => 7.00,
                     'shipment-payment-type' => 1,
                     'shipment-item-ids' => array(1505350850, 1504460490))),
               'shipment-payment-info-non-pza' => array(
                  array(

                     'shipment-id' => 7,
                     'shipment-name' => 'Przesyłka pobraniowa priorytetowa',
                     'shipment-amount' => 12.00,
                     'shipment-payment-type' => 4,
                     'shipment-item-ids' => array(1505350850, 1504460478))))
            'seller-other-shipment-is-active' => 1))),

);

 • ERR_ALL_ITEMS_PAID
  Podane oferty są opłacone lub w trakcie opłacania.
 • ERR_INCORRECT_ITEM_ID
  Co najmniej jeden z podanych identyfikatorów ofert jest niepoprawny (oferta nie istnieje, została przeniesiona do archiwum lub zalogowany użytkownik nie był w niej kupującym).
 • ERR_ITEM_FROM_OTHER_COUNTRY
  Oferta wystawiona została w kraju innym niż kraj do którego zalogowany jest użytkownik.
 • ERR_ITEMS_ARRAY_EMPTY_OR_OVERFLOWED
  Tablica identyfikatorów ofert jest pusta lub przekroczono jej maksymalny rozmiar (25 elementów).
 • ERR_NEW_PAYMENT_INTERNAL_ERROR
  Wewnętrzny błąd systemu związany z pobieraniem transakcji Allegro Finanse.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.