Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetShipmentDataForRelatedItems

Ostatnia zmiana: 01.09.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobieranie wspólnych sposobów dostawy dla ofert podanych na wejściu. Do wykorzystywania przede wszystkim wraz z doSendPostBuyForm. Ważne: na tym etapie w metodzie nie jest obsługiwany Odbiór w Punkcie.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. item-ids | long[] | wymagany
  Tablica identyfikatorów ofert, w których zakupu dokonał zalogowany użytkownik (max. 25).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetshipmentdataforrelateditems_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'item-ids' => array(1505350850, 1504460478, 1504460490)
);

 1. related-items-shipment-data | RelatedItemsShipmentDataStruct
  Strukutura zawierająca listę wspólnych sposobów dostawy dla podanych ofert.
  1. seller-shipment-data | SellerShipmentDataStruct[]
   Tablica struktur zawierających informacje na temat wspólnych sposobów dostawy dla ofert danego sprzedającego.
   1. seller-id | int
    Identyfikator sprzedającego.
   2. seller-payment-info | SellerPaymentInfoStruct
    Struktura zawierająca listę wspólnych sposobów dostawy dla ofert danego sprzedającego.
    1. shipment-payment-info-pza | ShipmentPaymentInfoStruct[]
     Tablica struktur zawierających informacje o wspólnych dla ofert danego sprzedającego sposobach dostawy powiązanych z Allegro Finanse.
     1. shipment-id | int
      Identyfikator sposobu dostawy.
     2. shipment-name | string
      Nazwa sposobu dostawy.
     3. shipment-amount | float
      Kwota dla sposobu dostawy (jeżeli brak wspólnej, w polu zwracane jest -1).
     4. shipment-payment-type | int
      Informacja o metodzie płatności z jaką powiązany być może dany sposób dostawy
      (maska: 1 - Allegro Finanse, 2 - zwykły przelew, 4 - przy odbiorze).
     5. shipment-item-ids | long[]
      Tablica identyfikatorów ofert dla wskazanego sprzedającego/sposobu dostawy.
    2. shipment-payment-info-non-pza | ShipmentPaymentInfoStruct[]
     Tablica struktur zawierających informacje o wspólnych dla ofert danego sprzedającego sposobach dostawy nie powiązanych z Allegro Finanse.
     1. shipment-id | int
      Identyfikator sposóbu dostawy.
     2. shipment-name | string
      Nazwa sposobu dostawy.
     3. shipment-amount | float
      Kwota dla sposobu dostawy (jeżeli brak wspólnej, w polu zwracane jest -1).
     4. shipment-payment-type | int
      Informacja o metodzie płatności z jaką powiązany być może dany sposób dostawy
      (maska: 1 - Allegro Finanse, 2 - zwykły przelew, 4 - przy odbiorze).
     5. shipment-item-ids | long[]
      Tablica identyfikatorów ofert dla wskazanego sprzedającego/sposobu dostawy.
   3. seller-other-shipment-is-active | int
    Informacja o dostępności innego sposobu dostawy (0 - niedostępny, 1 - dostępny).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetshipmentdataforrelateditems_response = array(
   'related-items-shipment-data' => array(
      'seller-shipment-data' => array(
         array(

            'seller-id' => 1831859,
            'seller-payment-info' => array(
               'shipment-payment-info-pza' => array(
                  array(

                     'shipment-id' => 4,
                     'shipment-name' => 'List priorytetowy',
                     'shipment-amount' => 7.00,
                     'shipment-payment-type' => 1,
                     'shipment-item-ids' => array(1505350850, 1504460490))),
               'shipment-payment-info-non-pza' => array(
                  array(

                     'shipment-id' => 7,
                     'shipment-name' => 'Przesyłka pobraniowa priorytetowa',
                     'shipment-amount' => 12.00,
                     'shipment-payment-type' => 4,
                     'shipment-item-ids' => array(1505350850, 1504460478))))
            'seller-other-shipment-is-active' => 1))),

);

 • ERR_ALL_ITEMS_PAID
  Podane oferty są opłacone lub w trakcie opłacania.
 • ERR_INCORRECT_ITEM_ID
  Co najmniej jeden z podanych identyfikatorów ofert jest niepoprawny (oferta nie istnieje, została przeniesiona do archiwum lub zalogowany użytkownik nie był w niej kupującym).
 • ERR_ITEM_FROM_OTHER_COUNTRY
  Oferta wystawiona została w kraju innym niż kraj do którego zalogowany jest użytkownik.
 • ERR_ITEMS_ARRAY_EMPTY_OR_OVERFLOWED
  Tablica identyfikatorów ofert jest pusta lub przekroczono jej maksymalny rozmiar (25 elementów).
 • ERR_NEW_PAYMENT_INTERNAL_ERROR
  Wewnętrzny błąd systemu związany z pobieraniem transakcji Allegro Finanse.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).