Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetRelatedItems

Ostatnia zmiana: 01.09.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobieranie identyfikatorów ofert, powiązanych z podaną na wejściu, dla których nastąpić ma wypełnienie wspólnego formularza pozakupowego (realizacja pierwszego kroku procesu pozakupowego). Dla powiązanych aukcji z dostępnym PayU, zwracane są tylko te, dla których proces płatności jeszcze się nie rozpoczął. Do wykorzystywania przede wszystkim wraz z doSendPostBuyForm.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. item-ids | long[] | wymagany
  Tablica identyfikatorów ofert, w których zakupu dokonał zalogowany użytkownik (max. 25).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetrelateditems_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'item-ids' => array(1505350850, 1504460478)
);

 1. related-items | RelatedItemsStruct
  Strukuktura zawierająca informacje nt. ofert powiązanych z ofertami podanymi na wejściu (z nimi włącznie).
  1. related-items-info | RelatedItemsInfoStruct[]
   Tablica struktur zawierających szczegółowe nformacje nt. każdej z powiązanych ofert.
   1. item-id | long
    Identyfikator oferty.
   2. item-title | string
    Tytuł oferty.
   3. item-thumbnail | string
    Link do miniaturki (jeżeli jest dostępna w ofercie).
   4. item-price | float
    Cena pojedynczego przedmiotu w ofercie.
   5. item-bought-count | int
    Liczba kupionych przedmiotów.
   6. item-amount | float
    Zsumowana kwota do zapłaty za wszystkie kupione przedmioty.
   7. item-payment-type | int
    Typy metod płatności dostępne w ofercie (maska: 1 - PayU, 2 - zwykły przelew, 4 - przy odbiorze).
   8. item-seller-id | int
    Identyfikator sprzedającego.
   9. item-seller-name | string
    Nazwa sprzedającego.
   10. item-invoice-info | int
    Informacja o tym, czy dla danej oferty może być wystawiona faktura (1 - tak, 0 - nie).
  2. related-items-amount | float
   Zsumowana kwota do zapłaty za wszystkie przedmioty kupione w powiązanych ofertach.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetrelateditems_response = array(
   'related-items' => array(
      'related-items-info' => array(
         array(

            'item-id' => 1624011084,
            'item-title' => 'Oferta z niezwykłą okazją',
            'item-thumbnail' => 'http://img07.allegroimg.pl/photos/128x96/17/06/44/04/1706440465',
            'item-price' => 2.00,
            'item-bought-count' => 2,
            'item-amount' => 4.00,
            'item-payment-type' => 7,
            'item-seller-id' => 1631852,
            'item-seller-name' => 'jnowak',
            'item-invoice-info' => 0),
         array(
            'item-id' => 1624011085,
            'item-title' => 'Oferta bardzo tania',
            'item-thumbnail' => 'http://img07.allegroimg.pl/photos/128x96/17/06/44/04/1706440486',
            'item-price' => 1.00,
            'item-bought-count' => 9,
            'item-amount' => 9.00,
            'item-payment-type' => 6,
            'item-seller-id' => 1631852,
            'item-seller-name' => 'jnowak',
            'item-invoice-info' => 1)),
      'related-items-amount' => 13.00)
);

 • ERR_INCORRECT_ITEM_ID
  Co najmniej jeden z podanych identyfikatorów ofert jest niepoprawny (oferta nie istnieje, została przeniesiona do archiwum lub zalogowany użytkownik nie był w niej kupującym).
 • ERR_ITEM_FROM_OTHER_COUNTRY
  Oferta wystawiona została w kraju innym niż kraj do którego zalogowany jest użytkownik.
 • ERR_ITEMS_ARRAY_EMPTY_OR_OVERFLOWED
  Tablica identyfikatorów ofert jest pusta lub przekroczono jej maksymalny rozmiar (25 elementów).
 • ERR_ITEMS_MISMATCHED
  Podane oferty nie są powiązane wspólną metodą płatności (np. w jednej sprzedający ogranicza płatność tylko do PayU, a w pozostałych dostępna jest jedynie płatność przy odbiorze).
 • ERR_NEW_PAYMENT_INTERNAL_ERROR
  Wewnętrzny błąd systemu związany z pobieraniem transakcji PzA.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.