Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetRelatedItems

Ostatnia zmiana: 01.09.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobieranie identyfikatorów ofert, powiązanych z podaną na wejściu, dla których nastąpić ma wypełnienie wspólnego formularza pozakupowego (realizacja pierwszego kroku procesu pozakupowego). Dla powiązanych aukcji z dostępnym PayU, zwracane są tylko te, dla których proces płatności jeszcze się nie rozpoczął. Do wykorzystywania przede wszystkim wraz z doSendPostBuyForm.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. item-ids | long[] | wymagany
  Tablica identyfikatorów ofert, w których zakupu dokonał zalogowany użytkownik (max. 25).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetrelateditems_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'item-ids' => array(1505350850, 1504460478)
);

 1. related-items | RelatedItemsStruct
  Strukuktura zawierająca informacje nt. ofert powiązanych z ofertami podanymi na wejściu (z nimi włącznie).
  1. related-items-info | RelatedItemsInfoStruct[]
   Tablica struktur zawierających szczegółowe nformacje nt. każdej z powiązanych ofert.
   1. item-id | long
    Identyfikator oferty.
   2. item-title | string
    Tytuł oferty.
   3. item-thumbnail | string
    Link do miniaturki (jeżeli jest dostępna w ofercie).
   4. item-price | float
    Cena pojedynczego przedmiotu w ofercie.
   5. item-bought-count | int
    Liczba kupionych przedmiotów.
   6. item-amount | float
    Zsumowana kwota do zapłaty za wszystkie kupione przedmioty.
   7. item-payment-type | int
    Typy metod płatności dostępne w ofercie (maska: 1 - PayU, 2 - zwykły przelew, 4 - przy odbiorze).
   8. item-seller-id | int
    Identyfikator sprzedającego.
   9. item-seller-name | string
    Nazwa sprzedającego.
   10. item-invoice-info | int
    Informacja o tym, czy dla danej oferty może być wystawiona faktura (1 - tak, 0 - nie).
  2. related-items-amount | float
   Zsumowana kwota do zapłaty za wszystkie przedmioty kupione w powiązanych ofertach.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetrelateditems_response = array(
   'related-items' => array(
      'related-items-info' => array(
         array(

            'item-id' => 1624011084,
            'item-title' => 'Oferta z niezwykłą okazją',
            'item-thumbnail' => 'http://img07.allegroimg.pl/photos/128x96/17/06/44/04/1706440465',
            'item-price' => 2.00,
            'item-bought-count' => 2,
            'item-amount' => 4.00,
            'item-payment-type' => 7,
            'item-seller-id' => 1631852,
            'item-seller-name' => 'jnowak',
            'item-invoice-info' => 0),
         array(
            'item-id' => 1624011085,
            'item-title' => 'Oferta bardzo tania',
            'item-thumbnail' => 'http://img07.allegroimg.pl/photos/128x96/17/06/44/04/1706440486',
            'item-price' => 1.00,
            'item-bought-count' => 9,
            'item-amount' => 9.00,
            'item-payment-type' => 6,
            'item-seller-id' => 1631852,
            'item-seller-name' => 'jnowak',
            'item-invoice-info' => 1)),
      'related-items-amount' => 13.00)
);

 • ERR_INCORRECT_ITEM_ID
  Co najmniej jeden z podanych identyfikatorów ofert jest niepoprawny (oferta nie istnieje, została przeniesiona do archiwum lub zalogowany użytkownik nie był w niej kupującym).
 • ERR_ITEM_FROM_OTHER_COUNTRY
  Oferta wystawiona została w kraju innym niż kraj do którego zalogowany jest użytkownik.
 • ERR_ITEMS_ARRAY_EMPTY_OR_OVERFLOWED
  Tablica identyfikatorów ofert jest pusta lub przekroczono jej maksymalny rozmiar (25 elementów).
 • ERR_ITEMS_MISMATCHED
  Podane oferty nie są powiązane wspólną metodą płatności (np. w jednej sprzedający ogranicza płatność tylko do PayU, a w pozostałych dostępna jest jedynie płatność przy odbiorze).
 • ERR_NEW_PAYMENT_INTERNAL_ERROR
  Wewnętrzny błąd systemu związany z pobieraniem transakcji PzA.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).