Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetMyPaymentsInfo

Tematyka: Allegro Finanse
Ostatnia zmiana: 01.09.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobieranie kompletu informacji dot. ustawień Allegro Finanse z konta zalogowanego użytkownika.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetmypaymentsinfo_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1'
);

 1. payments-info | PaymentsInfoStruct
  Struktura z ustawieniami Allegro Finanse zalogowanego użytkownika.
  1. payments-balance | float
   Saldo konta.
  2. payments-bank-account | string
   Rachunek bankowy, na który przelewane są środki z konta Allegro Finanse.
  3. payments-user-data | PaymentsUserDataStruct
   Dane osobowe właściciela konta.
   1. user-full-name | string
    Imię i nazwisko użytkownika.
   2. user-address | string
    Adres użytkownika.
   3. user-postcode | string
    Kod pocztowy użytkownika.
   4. user-city | string
    Miejscowość użytkownika.
   5. user-country | int
    Identyfikator kraju użytkownika.
   6. user-phone | string
    Numer telefonu użytkownika.
  4. payments-payout | PaymentsPayoutStruct
   Struktura z informacjami o wypłatach.
   1. payout-type | int
    Wybrana opcja wypłat (1 - automatyczne, 2 - na żądanie).
   2. payout-auto-settings | PayoutAutoSettingsStruct
    Struktura z dodatkowymi informacjami dla wypłat automatycznych.
    1. payout-auto-amount | float
     Minimalna kwota dla wypłat automatycznych.
    2. payout-auto-frequency | PayoutAutoFrequencyStruct
     Struktura z informacjami o częstotliwości wypłat automatycznych.
     1. frequency-type | int
      Częstotliwość wypłat automatycznych (1 - w każdy dzień roboczy, 2 - raz w tygodniu, 3 - raz w miesiącu, 4 – niestandardowa (dla wypłat realizowanych przekazem pocztowym lub na konta zagraniczne: 14 dnia miesiąca, o ile wartość zgromadzonych środków przekroczy 100 zł lub ostatniego dnia miesiąca, niezależnie od kwoty, całość zgromadzonych środków)).
     2. frequency-week-value | int
      Ustalony dzień tygodnia dla wypłat, w przypadku gdy frequency-type = 2 (1 - pon, 2 - wt, ..., 7 - nd). Dla pozostałych frequency-type w polu zwracane jest 0.
     3. frequency-month-value | int
      Ustalony dzień miesiąca dla wypłat, w przypadku gdy frequency-type = 3 (-1 - ostatni dzień miesiąca, 1-31 - poszczególne dni miesiąca). Dla pozostałych frequency-type w polu zwracane jest 0.
  5. payments-notifications | int
   Informacja o włączonych powiadomieniach dot. Allegro Finanse (maska: 1 - e-mail o wpłacie od kupującego, 2 - e-mail o wypłacie, 4 - miesięczne zestawienie płatności).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetmypaymentsinfo_response = array(
   'payments-info' => array(
      'payments-balance' => 9.99,
      'payments-bank-account' => 'PL 08 1140 2004 0000 3452 6875 5449',
      'payments-user-data' => array(
         'user-full-name' => 'Jan Kowalski',
         'user-address' => 'os. Przyjaźni 53/8',
         'user-postcode' => '61-629',
         'user-city' => 'Poznań'
         'user-country' => 1,
         'user-phone' => '+48600100200'),
      'payments-payout' => array(
         'payout-type' => 1,
         'payout-auto-settings' => array(
            'payout-auto-amount' => 100.00,
            'payout-auto-frequency' => array(
               'frequency-type' => 2,
               'frequency-week-value' => 5,
               'frequency-month-value' => 0))),
      'payments-notifications' => 3)
);

 • ERR_NEW_PAYMENT_INTERNAL_ERROR
  Wewnętrzny błąd systemu związany z pobieraniem transakcji Allegro Finanse.
 • ERR_NEW_PAYMENTS_NOT_CONFIGURED
  Brak aktywnego konta w ramach Allegro Finanse.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.