Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetMyAddresses

Ostatnia zmiana: 01.09.2011 r.
Dostępność:
Metoda służy po pobierania informacji o zapisanych na koncie użytkownika danych adresowych. Do wykorzystywania przede wszystkim wraz z doSendPostBuyForm.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetmyaddresses_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1'
);

 1. addresses-info | AddressesInfoStruct[]
  Tablica struktur z pełnymi danymi adresowymi zalogowanego użytkownika.
  1. address-type | int
   Typ adresu (1 - z ustawień konta, 2 - z danych do wysyłki, 3 - służbowy).
  2. address-user-data | AddressUserDataStruct
   Struktura z danymi użytkownika (odpowiednia dla typu adresu wskazanego w address-type).
   1. user-company | string
    Firma użytkownika.
   2. user-full-name | string
    Imię i nazwisko użytkownika.
   3. user-address | string
    Adres użytkownika.
   4. user-postcode | string
    Kod pocztowy użytkownika.
   5. user-city | string
    Miasto użytkownika.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetmyaddresses_response = array(
   'addresses-info' => array(
      array(
         'address-type' => 1,
         'address-user-data' => array(
            'user-company' => 'Inter-Komp',
            'user-full-name' => 'Jan Kowalski',
            'user-address' => 'os. B. Chrobrego 3/4',
            'user-post-code' => '60-566',
            'user-city' => 'Poznań')),
      array(
         'address-type' => 2,
         'address-user-data' => array(
            'user-company' => '',
            'user-full-name' => 'Jan Kowalski',
            'user-address' => 'ul. Kolejowa 29/2',
            'user-post-code' => '61-301',
            'user-city' => 'Poznań'))
)

);

 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.