Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetMyAddresses

Ostatnia zmiana: 01.09.2011 r.
Dostępność:
Metoda służy po pobierania informacji o zapisanych na koncie użytkownika danych adresowych. Do wykorzystywania przede wszystkim wraz z doSendPostBuyForm.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetmyaddresses_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1'
);

 1. addresses-info | AddressesInfoStruct[]
  Tablica struktur z pełnymi danymi adresowymi zalogowanego użytkownika.
  1. address-type | int
   Typ adresu (1 - z ustawień konta, 2 - z danych do wysyłki, 3 - służbowy).
  2. address-user-data | AddressUserDataStruct
   Struktura z danymi użytkownika (odpowiednia dla typu adresu wskazanego w address-type).
   1. user-company | string
    Firma użytkownika.
   2. user-full-name | string
    Imię i nazwisko użytkownika.
   3. user-address | string
    Adres użytkownika.
   4. user-postcode | string
    Kod pocztowy użytkownika.
   5. user-city | string
    Miasto użytkownika.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetmyaddresses_response = array(
   'addresses-info' => array(
      array(
         'address-type' => 1,
         'address-user-data' => array(
            'user-company' => 'Inter-Komp',
            'user-full-name' => 'Jan Kowalski',
            'user-address' => 'os. B. Chrobrego 3/4',
            'user-post-code' => '60-566',
            'user-city' => 'Poznań')),
      array(
         'address-type' => 2,
         'address-user-data' => array(
            'user-company' => '',
            'user-full-name' => 'Jan Kowalski',
            'user-address' => 'ul. Kolejowa 29/2',
            'user-post-code' => '61-301',
            'user-city' => 'Poznań'))
)

);

 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).