Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetFilledPostBuyForms

Ostatnia zmiana: 01.09.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie identyfikatorów uprzednio wypełnionych przez zalogowanego użytkownika formularzy pozakupowych (ułożenie chronologiczne - najnowsze najwyżej). Metoda może być wykorzystywana np. do wstępnego wypełniania nowego formularza danymi wybranymi przez kupującego wcześniej.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. payment-type | int | wymagany
  Metoda płatności, dla której mają zostać zwrócone FODiZ-y (maska: 1 - Allegro Finanse, 2 - zwykły przelew, 4 - przy odbiorze).
 3. user-role | int | wymagany
  Rola zalogowanego użytkownika w kontekście pobieranych formularzy (1 - sprzedający, 2 - kupujący).
 4. filling-time-from | long | niewymagany
  Data początkowa zakresu czasu (w formacie Unix time), od którego ma zostać pobrana lista wypełnionych formularzy pozakupowych.
 5. filling-time-to| long | niewymagany
  Data końcowa zakresu czasu (w formacie Unix time), do którego ma zostać pobrana lista wypełnionych formularzy pozakupowych.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetfilledpostbuyforms_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'payment-type' => 1,
   'user-role' => 2,
   'filling-time-from' => 1309392000,
   'filling-time-to' => 1309824000
);

 1. filled-post-buy-forms | FilledPostBuyFormsStruct
  Struktura z identyfikatorami wypełnionych formularzy pozakupowych.
  1. transactions-ids | long[]
   Tablica identyfikatorów transakcji. Szczegóły na temat każdej z transakcji uzyskać można za pomocą metod: doGetPostBuyFormsDataForBuyers/doGetPostBuyFormsDataForSellers.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetfilledpostbuyforms_response = array(
   'filled-post-buy-forms' => array(
      'transactions-ids' => array(4481748, 4567893))
);

 • ERR_INCORRECT_PAYMENT_TYPE
  Niepoprawny identyfikator metody płatności.
 • ERR_INCORRECT_USER_ROLE
  Niepoprawna lub pusta rola zalogowanego użytkownika.
 • ERR_NEW_PAYMENT_INTERNAL_ERROR
  Wewnętrzny błąd systemu związany z pobieraniem transakcji Allegro Finanse.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.