Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetFilledPostBuyForms

Ostatnia zmiana: 01.09.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie identyfikatorów uprzednio wypełnionych przez zalogowanego użytkownika formularzy pozakupowych (ułożenie chronologiczne - najnowsze najwyżej). Metoda może być wykorzystywana np. do wstępnego wypełniania nowego formularza danymi wybranymi przez kupującego wcześniej.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. payment-type | int | wymagany
  Metoda płatności, dla której mają zostać zwrócone FODiZ-y (maska: 1 - Allegro Finanse, 2 - zwykły przelew, 4 - przy odbiorze).
 3. user-role | int | wymagany
  Rola zalogowanego użytkownika w kontekście pobieranych formularzy (1 - sprzedający, 2 - kupujący).
 4. filling-time-from | long | niewymagany
  Data początkowa zakresu czasu (w formacie Unix time), od którego ma zostać pobrana lista wypełnionych formularzy pozakupowych.
 5. filling-time-to| long | niewymagany
  Data końcowa zakresu czasu (w formacie Unix time), do którego ma zostać pobrana lista wypełnionych formularzy pozakupowych.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetfilledpostbuyforms_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'payment-type' => 1,
   'user-role' => 2,
   'filling-time-from' => 1309392000,
   'filling-time-to' => 1309824000
);

 1. filled-post-buy-forms | FilledPostBuyFormsStruct
  Struktura z identyfikatorami wypełnionych formularzy pozakupowych.
  1. transactions-ids | long[]
   Tablica identyfikatorów transakcji. Szczegóły na temat każdej z transakcji uzyskać można za pomocą metod: doGetPostBuyFormsDataForBuyers/doGetPostBuyFormsDataForSellers.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetfilledpostbuyforms_response = array(
   'filled-post-buy-forms' => array(
      'transactions-ids' => array(4481748, 4567893))
);

 • ERR_INCORRECT_PAYMENT_TYPE
  Niepoprawny identyfikator metody płatności.
 • ERR_INCORRECT_USER_ROLE
  Niepoprawna lub pusta rola zalogowanego użytkownika.
 • ERR_NEW_PAYMENT_INTERNAL_ERROR
  Wewnętrzny błąd systemu związany z pobieraniem transakcji Allegro Finanse.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).