Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetPostBuyFormsDataForBuyers (deprecated) USUNIEMY 29.04

Ostatnia zmiana: 13.03.2012 r.
Dostępność:
Metoda pozwala kupującym na pobranie wszystkich danych z wypełnionych przez nich formularzy pozakupowych oraz dopłat do nich. Metoda zwraca także szczegółowe informacje dot. płatności (realizowanych przez Allegro Finanse) powiązanych ze wskazanymi transakcjami, transakcje koszykowe (również dla wielu sprzedających), informacje nt. wybranego punktu odbioru oraz dane identyfikacyjne dot. przesyłki zawierającej produkty składające się na wskazane transakcje. W przypadku podania w wejściowej tablicy niepoprawnych identyfikatorów transakcji lub takich do których zalogowany użytkownik nie ma dostępu, są one pomijane podczas prezentowania danych wyjściowych (dane zwracane są tylko dla identyfikatorów transakcji rozpoznanych jako poprawne i należące do użytkownika będącego właścicielem danej sesji). Dodatkowo - wywołanie metody dla transakcji, w której zalogowany użytkownik był stroną sprzedającą, spowoduje zwrócenie pustej struktury. Do takich celów wykorzystywana być powinna metoda doGetPostBuyFormsDataForSellers.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. transactions-ids-array | long[] | wymagany
  Tablica identyfikatorów transakcji lub dopłat do nich (maks. 25; informacje nt. powiązania identyfikatora oferty z identyfikatorem transakcji uzyskać można za pomocą metody doGetTransactionsIDs).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetpostbuyformsdataforbuyers_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'transactions-ids-array' => array(3381748)
);

 1. post-buy-form-data | PostBuyFormForBuyersDataStruct[]
  Tablica struktur zawierających informacje pobrane z wypełnionych formularzy pozakupowych.
  1. post-buy-form-id | long
   Identyfikator transakcji.
  2. post-buy-form-buyer-id | int
   Identyfikator kupującego.
  3. post-buy-form-sellers | PostBuyFormSellersStruct[]
   Tablica struktur zawierająca informacje o przedmiotach kupionych od określonych sprzedających składających się na transakcję.
   1. post-buy-form-seller-id | int
    Identyfikator sprzedającego.
   2. post-buy-form-seller-name | string
    Nazwa sprzedającego.
   3. post-buy-form-items | PostBuyFormItemStruct[]
    Tablica struktur zawierająca informacje o zakupach użytkownika w ofercie.
    1. post-buy-form-it-quantity | int
     Liczba zakupionych towarów.
    2. post-buy-form-it-amount | float
     Łączna cena za wszystkie zakupione w ofercie towary.
    3. post-buy-form-it-id | long
     Identyfikator oferty.
    4. post-buy-form-it-title | string
     Tytuł oferty.
    5. post-buy-form-it-country | int
     Identyfikator kraju.
    6. post-buy-form-it-price | float
     Cena pojedynczego towaru.
    7. post-buy-form-it-deals | PostBuyFormItemDealsStruct[] 
     Tablica struktur zawierająca informacje o pojedynczych zakupach użytkownika w ofercie.
     1. deal-id | long
      Identyfikator aktu zakupowego.
     2. deal-final-price | float
      Końcowa cena zakupu (z uwzględnieniem ewentualnego rabatu).
     3. deal-quantity | int
      Liczba kupionych przedmiotów.
     4. deal-date | datetime
      Data wystąpienia aktu zakupowego.
     5. deal-was-discounted | boolean
      Informacja czy zakup został dokonany z wykorzystaniem kodu rabatowego.
     6. deal-variant | PostBuyFormItemDealsVariantStruct
      Struktura zwracająca informacje o wybranym przez kupującego wariancie. W tej metodzie struktura zawsze będzie zwracana pusta.
      1. variant-name | string
       Nazwa parametru posiadającego warianty.
      2. variant-value | string
       Wartość wariantu parametru.
   4. post-buy-form-shipment-id | int
    Identyfikator sposobu dostawy (listę identyfikatorów sposobów dostawy uzyskać można za pomocą metody doGetShipmentData).
   5. post-buy-form-postage-amount | float
    Koszt wybranego sposobu dostawy.
   6. post-buy-form-msg-to-seller | string
    Treść wiadomości dla sprzedającego.
   7. post-buy-form-amount | float
    Łączna cena za wszystkie towary zakupione u danego sprzedającego (z wliczonym kosztem dostawy).
   8. post-buy-form-surcharges-list | long[]
    Tablica identyfikatorów dopłat do transakcji.
   9. post-buy-form-shipment-tracking | PostBuyFormShipmentTrackingStruct[]
    Tablica struktur zawierająca informacje o przesyłce.
    1. post-buy-form-operator-id | int
     Identyfikator operatora przesyłki (0 - Inny, 1 - UPS, 2 - GLS, 3 - Ruch, 4 - DHL, 5 - InPost, 6 - Poczta Polska, 7 - DPD, 9 - DPD, 10 - FedEX, 11 - TNT Express, 12 - DB Schenker, 13 - Raben, 14 - GEIS, 15 - Pocztex, 16 - DTS, 17 -PEKAES, 18 - Patron Service).
     1. postBuyFormOperatorName | string | Nazwa operatora przesyłki, gdy postBuyFormOperatorId = 0
    2. post-buy-form-package-id | string
     Identyfikator paczki.
    3. post-buy-form-package-status | string
     Status przesyłki (od operatora).
   10. post-buy-form-gd-address | PostBuyFormAddressStruct
    Struktura zawierająca informacje o wybranym przez użytkownika punkcie odbioru.
    1. post-buy-form-adr-country | int
     Identyfikator kraju.
    2. post-buy-form-adr-street | string
     Adres punktu odbioru.
    3. post-buy-form-adr-postcode | string
     Kod pocztowy punktu odbioru.
    4. post-buy-form-adr-city | string
     Miasto, w którym znajduje się punkt odbioru.
    5. post-buy-form-adr-full-name | string
     Nazwa punktu odbioru.
    6. post-buy-form-adr-company | string
     Pole nieużywane (zawsze będzie puste).
    7. post-buy-form-adr-phone | string
     Telefon komórkowy użytkownika.
    8. post-buy-form-adr-nip | string
     Pole nieużywane
     (zawsze będzie puste).
    9. post-buy-form-created-date | string
     Data utworzenia formularza pozakupowego.
    10. post-buy-form-adr-type | int
     Pole nieużywane (zawsze będzie puste).
    11. postBuyFormAdrId | string
     Identyfikator punktu odbioru.
   11. post-buy-form-gd-additional-info | string
    Dodatkowe informacje związane z punktem dostawy.
   12. post-buy-form-sent-by-seller | int
    Informacja o tym która strona transakcji wypełniła formularz pozakupowy (0 - kupujący, 1 - sprzedający z poziomu Sendit.pl).
  4. post-buy-form-total-amount | float
   Łączna kwota za wszystkie zakupione w ramach transakcji towary (z wliczonym kosztem dostawy).
  5. post-buy-form-invoice-option | int
   Informacja o tym, czy użytkownik chce otrzymać fakturę za zakupy (1 - chce, 0 - nie chce).
  6. post-buy-form-invoice-data | PostBuyFormAddressStruct
   Struktura zawierająca dane użytkownika, na które ma zostać wystawiona faktura (wypełniana w przypadku, gdy post-buy-form-invoice-option = 1).
   1. post-buy-form-adr-country | int
    Identyfikator kraju.
   2. post-buy-form-adr-street | string
    Adres użytkownika.
   3. post-buy-form-adr-postcode | string
    Kod pocztowy użytkownika.
   4. post-buy-form-adr-city | string
    Miasto użytkownika.
   5. post-buy-form-adr-full-name | string
    Imię i nazwisko użytkownika.
   6. post-buy-form-adr-company | string
    Nazwa firmy użytkownika.
   7. post-buy-form-adr-phone | string
    Telefon użytkownika.
   8. post-buy-form-adr-nip | string
    NIP użytkownika.
   9. post-buy-form-created-date | string
    Data utworzenia formularza pozakupowego.
   10. post-buy-form-adr-type | int
    Typ adresu wskazanego przez użytkownika przy wypełnianiu formularza (analogiczny z typami zwracanymi przez doGetMyAddresses; dla adresów wpisanych ręcznie w polu zwracane jest 0).
   11. postBuyFormAdrId | string
    Pole nieużywane (zawsze będzie puste).
  7. post-buy-form-shipment-address | PostBuyFormAddressStruct
   Struktura zawierająca adres do wysyłki użytkownika.
   1. post-buy-form-adr-country | int
    Identyfikator kraju.
   2. post-buy-form-adr-street | string
    Adres użytkownika.
   3. post-buy-form-adr-postcode | string
    Kod pocztowy użytkownika.
   4. post-buy-form-adr-city | string
    Miasto użytkownika.
   5. post-buy-form-adr-full-name | string
    Imię i nazwisko użytkownika.
   6. post-buy-form-adr-company | string
    Nazwa firmy użytkownika.
   7. post-buy-form-adr-phone | string
    Telefon użytkownika.
   8. post-buy-form-adr-nip | string
    Pole nieużywane
    (zawsze będzie puste).
   9. post-buy-form-created-date | string
    Data wypełnienia formularza.
   10. post-buy-form-adr-type | int
    Typ adresu wskazanego przez użytkownika przy wypełnianiu formularza (analogiczny z typami zwracanymi przez doGetMyAddresses; dla adresów wpisanych ręcznie w polu zwracane jest 0).
   11. postBuyFormAdrId | string
    Pole nieużywane (zawsze będzie puste).
  8. post-buy-form-pay-type | string
   Typ metody płatności (zgodny z Allegro Finanse - pełną listę typów znajdziesz tutaj). Dodatkowo, w polu zwrócone mogą zostać także dwa inne typy: co (Checkout Allegro Finanse) oraz ai (Raty ) a także trzy typy spoza Allegro Finanse: collect_on_delivery (Płacę przy odbiorze), wire_transfer (Zwykły przelew - poza systemem Allegro Finanse) oraz not_specified (dla post-buy-form-sent-by-seller = 1).
  9. post-buy-form-pay-id | long
   Identyfikator płatności.
  10. post-buy-form-pay-status | string
   Status transakcji Allegro Finanse (listę wszystkich możliwych statusów dla wpłat podejrzeć można tutaj).
  11. post-buy-form-date-init | string
   Data rozpoczęcia transakcji Allegro Finanse.
  12. post-buy-form-date-recv | string
   Data zakończenia transakcji Allegro Finanse.
  13. post-buy-form-date-cancel | string
   Data anulowania transakcji Allegro Finanse.
  14. post-buy-form-payment-amount | float
   Kwota wpłacona przez kupującego za pośrednictwem Allegro Finanse.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetpostbuyformsdataforbuyers_response = array(
   'post-buy-form-data' => array(
      array(
         'post-buy-form-id' => 3381748,
         'post-buy-form-buyer-id' => 43765,
         'post-buy-form-sellers' =>   array(
            array(
               'post-buy-form-seller-id' => 1831859,
               'post-buy-form-seller-name' => 'm010ch',

               'post-buy-form-items' => array(
                  array(
                     'post-buy-form-it-quantity' => 3,
                     'post-buy-form-it-amount' => 30.00,
                     'post-buy-form-it-id' => 975567862,
                     'post-buy-form-it-title' => 'Oferta testowa',
                     'post-buy-form-it-country' => 1,
                     'post-buy-form-it-price' => 10.00,
                     'post-buy-form-it-deals' =>
                        array(
                           'deal-id' => 987121979,
                           'deal-final-price' => 20.00,
                           'deal-quantity' => 1,
                           'deal-date' => '2013-12-18 13:08:16',
                           'deal-was-discounted' => true,
                           'deal-variant' =>
                                 'variant-name' => 'Rozmiar',
                                 'variant-value' => '42'))),
               'post-buy-form-shipment-id' => 10005,
               'post-buy-form-postage-amount' => 20.00,
               'post-buy-form-msg-to-seller' => 'Proszę o szybką wysyłkę',
               'post-buy-form-amount' => 50.00,
               'post-buy-form-surcharges-list' => array( 5681726),
               'post-buy-form-shipment-tracking' => array(
                  array(
                     'post-buy-form-operator-id' => 1,
                     'post-buy-form-package-id' => '1Z7E09X67746525354'
,
                     'post-buy-form-package-status' => 'Wysłane z ładunkiem' )) ,
               'post-buy-form-gd-address' => array(
                  'post-buy-form-adr-country' => 1,
                  'post-buy-form-adr-street' => 'ul. Gen. Maczka 1A/4',
                  'post-buy-form-adr-postcode' => '60-651',
                  'post-buy-form-adr-city' => 'Poznań',
                  'post-buy-form-adr-full-name' => 'DHL SERVICE POINT: Moto-obroty',
                  'post-buy-form-adr-company' => '',
                  'post-buy-form-adr-phone' => '600111222',
                  'post-buy-form-adr-nip'  => '',
                  'post-buy-form-created-date' => '2011-05-01 11:11:06 ' ,
                  'post-buy-form-adr-type' => 0),
                'post-buy-form-gd-additional-info' => 'W soboty punkt czynny do godziny 14.',
               'post-buy-form-sent-by-seller' => 0),
         'post-buy-form-total-amount' => 50.00,
         'post-buy-form-invoice-option' => 0,
         'post-buy-form-invoice-data' => array(
            'post-buy-form-adr-country' => 0,
            'post-buy-form-adr-street' => '',
            'post-buy-form-adr-postcode' => '',
            'post-buy-form-adr-city' => '',
            'post-buy-form-adr-full-name' => '',
            'post-buy-form-adr-company' => '',
            'post-buy-form-adr-phone' => '',
            'post-buy-form-adr-nip' => '',
            'post-buy-form-created-date' => '',
            'post-buy-form-adr-type' => 0),

         'post-buy-form-shipment-address' => array(
            'post-buy-form-adr-country' => 1,
            'post-buy-form-adr-street' => 'ul. Wspólna 80',
            'post-buy-form-adr-postcode' => '60-328',
            'post-buy-form-adr-city'  => 'Poznań',
            'post-buy-form-adr-full-name'  => 'Jan Kowalski',
            'post-buy-form-adr-company' => '',
            'post-buy-form-adr-phone' => '987-654-321',
            'post-buy-form-adr-nip'  => '',
            'post-buy-form-created-date' => ' 2011-05-01 11:11:06 ',
            'post-buy-form-adr-type' => 1),

         'post-buy-form-pay-type' => 'ab',
         'post-buy-form-pay-id' => 87893421,
         'post-buy-form-pay-status' => 'Zakończona',
         'post-buy-form-date-init' => '2010-10-21 11:11:06 ',
         'post-buy-form-date-recv' => '2010-10-21 11:12:42 ',
         'post-buy-form-date-cancel' =>
'',

         'post-buy-form-payment-amount' => 50.00))
);

 • ERR_INPUT_ARRAY_EMPTY
  Tablica identyfikatorów transakcji jest pusta.
 • ERR_INPUT_ARRAY_OVERSIZED
  Liczba podanych identyfikatorów transakcji przekracza dopuszczalny limit (maks. 25).
 • ERR_NEW_PAYMENT_INTERNAL_ERROR
  Wewnętrzny błąd systemu związany z pobieraniem transakcji Allegro Finanse.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_SURCHARGES_ONLY
  Przekazano wyłącznie identyfikatory transakcji będących dopłatami.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).