Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doRequestSurcharge

Tematyka: Allegro Finanse
Ostatnia zmiana: 25.01.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na wnioskowanie o dopłatę do transakcji, za którą płatność jest niekompletna. Dla każdej transakcji można wysłać tylko jeden wniosek o dopłatę.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. surcharge-trans-id | long | wymagany
  Identyfikator transakcji, do pobrania za pomocą doGetTransactionsIDs.
 3. surcharge-value | float | wymagany
  Kwota dopłaty.
 4. surcharge-message | string | niewymagany
  Wiadomość dla kontrahenta.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dorequestsurcharge_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'surcharge-trans-id' => 42254380,
   'surcharge-value' => 30.00,
   'surcharge-message' => 'Proszę o dopłatę brakującej kwoty.'
);

 1. request-value int
  Wynik operacji (1 - żądanie zostało wysłane, 0 - żądanie nie zostało wysłane).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dorequestsurcharge_response = array(
   'request-value' => 1
);


 • ERR_INCORRECT_TRANSACTION_ID
  Nieprawidłowy identyfikator transakcji.
 • ERR_INCORRECT_SURCHARGE_VALUE
  Brak lub niepoprawna wartość kwoty dopłaty.
 • ERR_NEW_PAYMENT_INTERNAL_ERROR
  Wewnętrzny błąd systemu związany z pobieraniem transakcji Allegro Finanse.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_PZA_ISNT_CONFIGURED
  Użytkownik nie ma w pełni skonfigurowanego Allegro Finanse.
 • ERR_SURCHARGE_REQUEST_ALREADY_MADE
  Wniosek o dopłatę do tej transakcji został złożony wcześniej.
 • ERR_USER_CANNOT_MAKE_SURCHARGE_REQUEST
  Użytkownik nie był sprzedającym w podanej ofercie.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.