Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetSiteJournalInfo

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie informacji z dziennika zdarzeń na temat liczby zdarzeń w ofertach zalogowanego użytkownika lub we wszystkich ofertach w serwisie, od zdefiniowanego (w parametrze starting-point) momentu (bierze pod uwagę chronologicznie najstarsze 10000 aukcji - zaczynając od podanego punktu startu). Aby sterować momentem rozpoczęcia pobierania informacji o liczbie zdarzeń (tak aby dotrzeć do danych najświeższych), należy w parametrze starting-point przekazywać odpowiednią wartość row-id, zwracaną w ramach wywołania metody doGetSiteJournal.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. starting-point | long | niewymagany
  Punkt startu, pozwalający na sterowanie momentem rozpoczęcia pobierania informacji o liczbie zdarzeń związanych z ofertami (jego wartość zwracana jest w polu row-id, zwracanym przez metodę doGetSiteJournal).
 3. info-type | int | niewymagany
  Zakres zwracanych informacji (0 - zwracane są tylko dane dot. liczby zdarzeń w ofertach zalogowanego użytkownika, 1 - zwracane są dane dot. liczby zdarzeń we wszystkich ofertach w serwisie; domyślnie ustawiana jest wartość 0).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetsitejournalinfo_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'starting-point' => 2877989976,
   'info-type' => 0
);

 1. site-journal-info | SiteJournalInfo
  Struktura zawierająca informacje o liczbie zdarzeń związanych z ofertami.
  1. items-number | int
   Liczba zdarzeń, które miały miejsce od podanego punktu startu.
  2. last-item-date | long
   Data ostatniego zdarzenia (w formacie Unix time).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetsitejournalinfo_response = array(
   'site-journal-info' => array(
      'items-number' => 4373,
      'last-item-date' => 1269800973)
);


 • ERR_INVALID_INFO_TYPE
  Niepoprawna wartość dla zakresu zwracanych informacji.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.