Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetSiteJournal

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie informacji z dziennika zdarzeń na temat zdarzeń (rozpoczęcie, zakończenie, złożenie oferty kupna w licytacji, zakup przez Kup Teraz!, zmiana w ofercie, odwołanie oferty kupna w licytacji) w ofertach zalogowanego użytkownika (dane zwracane są tylko dla ofert użytkownika utworzonych przez niego w kraju do którego jest on zalogowany w momencie wywoływania metody) lub we wszystkich ofertach w serwisie. Zwracanych jest zawsze 100 najnowszych zdarzeń (zaczynając od punktu podanego w parametrze starting-point), posortowanych rosnąco po czasie ich wystąpienia. W przypadku przekazania w parametrze starting-point wartości 0, zwróconych zostanie 100 chronologicznie najwcześniejszych zdarzeń, do których dostęp ma jeszcze dziennik zdarzeń (zazwyczaj są to dane z ostatnich 8-9 dni). Aby sterować pobieraniem kolejnych porcji danych (tak aby dotrzeć do danych najświeższych), należy w parametrze starting-point przekazywać wartość row-id ostatniego (setnego) elementu, zwracanego w ramach danego wywołania i robić to sukcesywnie, dopóki w wyniku wywołania nie otrzyma się porcji danych mniejszej niż 100 elementów (co będzie świadczyło, że otrzymane dane są danymi najświeższymi).

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. starting-point | long | niewymagany
  Punkt startu, pozwalający na sterowanie pobieraniem kolejnych porcji danych dot. informacji o zdarzeniach związanych z ofertami (jego wartość zwracana jest w polu row-id struktury site-journal-array).
 3. info-type | int | niewymagany
  Zakres zwracanych informacji (0 - zwracane są tylko dane dot. zdarzeń w ofertach zalogowanego użytkownika, 1 - zwracane są dane dot. zdarzeń we wszystkich ofertach w serwisie; domyślnie ustawiana jest wartość 0).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetsitejournal_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'starting-point' => 2865837087,
   'info-type' => 0
);

 1. site-journal-array | SiteJournal[]
  Tablica struktur zawierających informacje o zdarzeniach związanych z ofertami.
  1. row-id | long
   Identyfikator rekordu zawierającego informację o zdarzeniu.
  2. item-id | long
   Identyfikator oferty.
  3. change-type | string
   Typ zdarzenia (start - rozpoczęcie oferty; end - zakończenie oferty; bid - złożenie oferty kupna w licytacji; now - zakup przez Kup Teraz!; change - zmiana w ofercie; cancel_bid - odwołanie oferty kupna w licytacji przez sprzedającego lub administratora).
  4. change-date | long
   Data zapisania zdarzenia w dzienniku (w formacie Unix time).
  5. current-price | float
   Aktualna cena przedmiotu w licytacji (lub 0 jeżeli oferta jest typu Kup Teraz!).
  6. item-seller-id | long
   Identyfikator sprzedającego.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetsitejournal_response = array(
   'site-journal-array' => array(
      array(
         'row-id' => 2869399784,
         'item-id' => 975967833,
         'change-type' => 'start',
         'change-date' => 1269603383,
         'current-price' => 0,
         'item-seller-id' => 4109848),
      array(
         'row-id' => 2869434550,
         'item-id' => 975967833,
         'change-type' => 'change',
         'change-date' => 1269603891,
         'current-price' => 0,
         'item-seller-id' => 4109848),
      array(
         'row-id' => 2869460429,
         'item-id' => 975967833,
         'change-type' => 'end',
         'change-date' => 1269604287,
         'current-price' => 0,
         'item-seller-id' => 4109848))
);


 • ERR_INVALID_INFO_TYPE
  Niepoprawna wartość dla zakresu zwracanych informacji.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

#1 (24.04.2010 r.) / php (Autor: danielnowacki)
 1. /**
 2. * Definicja metod klienta do komunikacji z usługami WebAPI
 3. *
 4. * @package Allegro/Client
 5. * @author Daniel Nowacki
 6. * @version 1.0
 7. */
 8. abstract class Allegro_Client_Abstract extends SoapClient
 9. {
 10. const JOURNAL_INFO_TYPE_USER = 0
 11. const JOURNAL_INFO_TYPE_SERVICE = 1
 12. ...
 13.  
 14. /**
 15. * Pobiera dziennik zdarzeń
 16. *
 17. * Uwaga, metoda zwraca $maxLimit rekordów z dziennika zdarzeń. Jako, że
 18. * WebAPI pozwala pobrać maksymalnie 100 ostatnich zdarzeń, to aby osiągnąć
 19. * wartość $maxLimit, Allegro może być odpytane kilka razy.
 20. *
 21. * @see http://www.allegro.pl/webapi/documentation.php/show/id,65
 22. *
 23. * @param float $startingPoint punkt startu, od którego będize pobierane $limit wpisów
 24. * @param int $maxLimit wartość 0 oznacza bez limitu, wpp. ogranicza liczbę wyników do wartości
 25. * @param int $infoType 0 - tylko zalogowanego, 1 - całego serwisu
 26. * @return array dziennik zdarzeń
 27. */
 28. public function &getSiteJournal($startingPoint = null, $maxLimit = 0, $infoType = Allegro_Client_Abstract::JOURNAL_INFO_TYPE_USER )
 29. {
 30. $handle = $this->getSessionHandle()->getIdentifier();
 31.  
 32. $stopCondition = false;
 33. $journal = array();
 34. $currentLimit = 0;
 35. while(!$stopCondition)
 36. {
 37. // metoda doGetSiteJournal zwraca maksymalnie po 100 zdarzeń
 38. $journalPortion = $this->doGetSiteJournal($handle, $startingPoint, $infoType);
 39.  
 40. $journal = array_merge($journal, $journalPortion);
 41.  
 42. $packageSize = count($journalPortion);
 43. $currentLimit+= $packageSize;
 44.  
 45. // paczka mniejsza niż 100, lub przekroczony maksymalny limit
 46. if ($packageSize < 100 || (($currentLimit >= $maxLimit) && $maxLimit > 0) )
 47. {
 48. $stopCondition = true;
 49. }
 50. else
 51. {
 52. $startingPoint = $journalPortion[99]->{'row-id'};
 53. }
 54. }
 55.  
 56. if ($maxLimit > 0) return array_slice($journal, 0, $maxLimit);
 57.  
 58. return $journal;
 59. }
 60.  
 61. /**
 62. * Pobiera informacje na temat ostatniej zmiany w dzienniku zdarzeń
 63. *
 64. * Dziennik zdarzeń pozwala na wykrycie zdarzeń w aukcjach, bez
 65. * zbytniego obciążania WebAPI Allegro. Parametr $startingPoint warto
 66. * związać z obiektem utrwalającym w pewnym kontekście (np loginem sesji).
 67. * Kolejne wywołania metody powinny być z wywoływane z ostatnio pobranym
 68. * punktem startowym (stąd konieczność utrwalania punktu startu)
 69. *
 70. * @see http://www.allegro.pl/webapi/documentation.php/show/id,66
 71. *
 72. * @param float $startingPoint punkt startu
 73. * @param int $infoType 0 - tylko zalogowanego użytkownika, 1 - całego serwisu
 74. * @return array informacje z dziennika zdarzeń
 75. */
 76. public function getSiteJournalInfo($startingPoint = null, $infoType = Allegro_Client_Abstract::JOURNAL_INFO_TYPE_USER )
 77. {
 78. // metoda sessionHandle zwraca instancję obiektu implementującego interfejs Allegro_Session_Interface
 79. $handle = $this->getSessionHandle()->getIdentifier();
 80.  
 81. return get_object_vars($this->doGetSiteJournalInfo($handle, $startingPoint, $infoType));
 82. }
 83. }
 84.  
 85. interface Allegro_Session_Interface
 86. {
 87. /**
 88. * Pobiera dane o sesji (uzyskane przy logowaniu) jakie zwróciło WebAPI
 89. *
 90. * @return array
 91. */
 92. public function getAllegroFormatSessionInfo();
 93.  
 94. /**
 95. * Pobiera pozostały czas do wygaśnięcia sesji
 96. *
 97. * @return int sekundy do wygaśnięcia sesji
 98. */
 99. public function getExpireTime();
 100.  
 101. /**
 102. * Aktywność sesji
 103. *
 104. * @return boolean ważność sesji
 105. */
 106. public function isActive();
 107.  
 108. /**
 109. * Metody SOAP Allegro, używają najczęściej identyfikatora sesji
 110. *
 111. * @throws Allegro_Exception gdy sesja nie jest aktywna
 112. * @return string identyfikator sesji
 113. */
 114. public function getIdentifier();
 115.  
 116. /**
 117. * Ustawia informacje na temat zalogowanego użytkowania. Ze względu na
 118. * bezpieczeństwo warto metodę zaimplementować tak, aby nie pozwoliła
 119. * na nadpisanie tożsamości.
 120. *
 121. * @param array identity tożsamość zalogowanego użytkownika
 122. */
 123. public function setIdentity(array $identity);
 124.  
 125. /**
 126. * Pobiera tożsamość ustawioną przy logowaniu
 127. *
 128. * @return array identity
 129. */
 130. public function getIdentity();
 131.  
 132.  
 133. /**
 134. * Zniszczenie sesji logowania.
 135. *
 136. * Nie znalazłem, w dokumentacji żadnej metody w Allegro WebAPI, aby
 137. * zniszczyć zakończyć sesję logowania. Jednak zostawiam ją w
 138. * interfejsie, przyda się chociażby do zniszczenia lokalnej sesji
 139. *
 140. * @throws Allegro_Exception gdy brak sesji
 141. * @return true przy powodzeniu
 142. */
 143. public function destroy();
 144.  
 145. }