Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetShipmentData

Tematyka: Różne
Ostatnia zmiana: 13.03.2012 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie pełnej listy sposobów dostawy dostępnych we wskazanym kraju.

 1. country-id | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 2. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetshipmentdata_request = array(
   'country-id' => 1,
   'webapi-key' => 'g2fe408289'
);

 1. shipment-data-list | ShipmentDataStruct[]
  Tablica struktur zawierających informacje o dostępnych sposobach dostawy.
  1. shipment-id | int
   Identyfikator sposobu dostawy.
  2. shipment-name | string
   Nazwa sposobu dostawy.
  3. shipment-type | int
   Typ sposobu płatności (1 - płatność z góry, 2 - płatność przy odbiorze).
  4. shipment-time | ShipmentTimeStruct
   Struktura zawierająca informacje o czasie wysyłki określonym przez przewoźnika, odpowiednim dla danego sposobu dostawy.
   1. shipment-time-from | int
    Początek zakresu dla czasu wysyłki określonego przez przewoźnika (w godzinach; informacja zwracana tylko dla PL).
   2. shipment-time-to | int
    Koniec zakresu dla czasu wysyłki określonego przez przewoźnika (w godzinach; informacja zwracana tylko dla PL).
 2. local-version | long
  Wartość klucza wersji odpowiednia dla wybranego kraju i przekazanego klucza WebAPI.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetshipmentdata_response = array(
   'shipment-data-list' => array(
      array(
         'shipment-id' => 1,
         'shipment-name' => 'Paczka pocztowa ekonomiczna',
         'shipment-type' => 1,

         'shipment-time' => array(
           'shipment-time-from ' => 72,
           'shipment-time-to ' => 72 )),
      array(
         'shipment-id ' => 2,
         'shipment-name ' => 'List ekonomiczny',
         'shipment-type' => 1,
         'shipment-time' => array(
           'shipment-time-from ' => 72,
           'shipment-time-to ' => 72 )),
      array(
         'shipment-id ' => 3,
         'shipment-name ' => 'Paczka pocztowa priorytetowa',
         'shipment-type' => 1,
         'shipment-time' => array(
           'shipment-time-from ' => 24,
           'shipment-time-to ' => 24 )),
      array(
         'shipment-id ' => 4,
         'shipment-name ' => 'List priorytetowy',
         'shipment-type' => 1,
         'shipment-time' => array(
           'shipment-time-from ' => 24,
           'shipment-time-to ' => 24 )),
      array(
         'shipment-id ' => 5,
         'shipment-name ' => 'Przesyłka pobraniowa',
         'shipment-type' => 2,
         'shipment-time' => array(
           'shipment-time-from ' => 72,
           'shipment-time-to ' => 72 )),
      array(...)),
   'local-version' => 16551276
);

 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_WEBAPI_EXPIRED
  Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
 • ERR_WEBAPI_KEY
  Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

#1 (15.11.2016 r.) / php (Autor: Aneo2006)
 1. private function getShipmentData() {
 2. try {
 3. $this->soap_client = new SoapClient($this->wsdl);
 4. $session_params = array('countryId' => $this->country, 'webapiKey' => $this->webApiKey);
 5. $session = $this->soap_client->doGetShipmentData($session_params);
 6. var_dump($session->shipmentDataList->item[0]);
 7. $shipContent = '<div class="shipmentLabel">'._t('Opcje dostawy').'</div>';
 8. $shipContent .= '<div class="shipmentWrapper">';
 9. foreach ($session->shipmentDataList->item as $shipKey => $shipValue) {
 10. $shipContent .= '<div class="shipmentItem" data-target="' . $shipValue->shipmentId . '">';
 11. $shipContent .= '<div class="name">' . $shipValue->shipmentName . ' (' . $shipValue->shipmentId . ')</div>';
 12. if ($shipValue->shipmentTime->shipmentTimeFrom === $shipValue->shipmentTime->shipmentTimeTo) {
 13. $shipContent .= '<div class="period">' . _t('Około ') . ($shipValue->shipmentTime->shipmentTimeFrom / 24) . _t(' dni') . '</div>';
 14. } else {
 15. $shipContent .= '<div class="period">' . _t('Od ') . ($shipValue->shipmentTime->shipmentTimeFrom / 24) . _t(' do ') . ($shipValue->shipmentTime->shipmentTimeTo / 24) . _t(' dni') . '</div>';
 16. }
 17. $shipContent .= '</div>';
 18. }
 19. $shipContent .= '</div>';
 20. $this->web->assign('shipContent', $shipContent);
 21. //return $session;
 22. } catch (SoapFault $error) {
 23. $this->web->assign('allegroLoginMessage', '<i class="fa fa-times" aria-hidden="true"></i> Błąd ' . $error->faultcode, ': ' . $error->faultstring);
 24. }
 25. }