Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doFinishItems

Ostatnia zmiana: 13.03.2012 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na kończenie przed czasem (bez lub z odwołaniem ofert) wielu ofert zalogowanego użytkownika (zarówno trwających jak i zaplanowanych do wystawienia).

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. finish-items-list | FinishItemsStruct[] | wymagany
  Tablice struktur zawierających informacje o ofertach, które mają zostać zakończone (maks. 25).
  1. finish-item-id | long | wymagany
   Identyfikator oferty.
  2. finish-cancel-all-bids | int | niewymagany
   Informacja o tym, czy wraz z zakończeniem oferty mają zostać odwołane złożone w niej oferty kupna (1 - tak, 0 - nie). Domyślną wartością jest 0. Odwołanie dotyczy tylko ofert złożonych w ramach licytacji.
  3. finish-cancel-reason | string | niewymagany (wymagany gdy finish-cancel-all-bids = 1)
   Powód odwołania ofert.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dofinishitems_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'finish-items-list' => array(
      array(
         'finish-item-id' =>
971093571,
         'finish-cancel-all-bids' => 0,
         'finish-cancel-reason' => ''),
      array(
         'finish-item-id' =>
971093572,
         'finish-cancel-all-bids' => 1,
         'finish-cancel-reason' => 'Pomyłka'))

);

 1. finish-items-succeed | long[]
  Tablica zawierająca identyfikatory ofert, których zakończenie się powiodło.
 2. finish-items-failed | FinishFailureStruct[]
  Tablice struktur zawierających informacje o ofertach, których zakończenie się nie powiodło.
  1. finish-item-id | long
   Identyfikator oferty.
  2. finish-error-code | string
   Kod błędu wskazujący na powód niepowodzenia.
  3. finish-error-message | string
   Komunikat błędu opisujący powód niepowodzenia.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dofinishitems_response = array(
   'finish-items-succeed' =>
array(971093571),
   'finish-items-failed' => array(
      array(
         'finish-item-id' => 971093572, 
         'finish-error-code' => 'ERR_YOU_CANT_CHANGE_ITEM',
         'finish-error-message' => 'Nie można dokonać zmian w tej ofercie. Możliwe
                                    przyczyny:1. Nie sprzedajesz tego przedmiotu;
                                    2. Oferta się zakończyła. 3. Nikt nie licytował
                                    w tej ofercie.'))
);

 • ERR_BLOCKED_USER_CANT_INVOKE_METHOD
  Użytkownik z blokadą konta nie może korzystać z tej metody.
 • ERR_GIVE_CANCEL_BIDS_REASON
  Jeżeli oferta ma zostać zakończona z odwołaniem ofert kupna, należy podać powód ich odwołania.
 • ERR_INPUT_ARRAY_EMPTY
  Tablica struktur zawierających informacje potrzebne do zakończenia ofert jest pusta.
 • ERR_ITEMS_ARRAY_OVERSIZED
  Tablica struktur zawierających informacje potrzebne do zakończenia ofert przekracza dopuszczalny limit (maks. 25).
 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.
 • ERR_YOU_CANT_CHANGE_ITEM
  Nie można zakończyć wskazanej oferty (została już zakończona lub nie została wystawiona przez zalogowanego użytkownika).

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.