Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doFinishItems (deprecated) USUNIEMY 3.06

Ostatnia zmiana: 13.03.2012 r.
Dostępność:
3 czerwca 2019 usuniemy metody do obsługi i zarządzania ofertami, które oznaczyliśmy jako deprecated. Oznacza to, że już teraz odradzamy użycia tych metod w nowych rozwiązaniach i zalecamy migrację na REST API w istniejących rozwiązaniach. Metoda pozwala na kończenie przed czasem (bez lub z odwołaniem ofert) wielu ofert zalogowanego użytkownika (zarówno trwających jak i zaplanowanych do wystawienia). Pamiętaj! Jeśli wyślesz zadanie zakończenia już nieaktywnej oferty nie otrzymasz błędu.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. finish-items-list | FinishItemsStruct[] | wymagany
  Tablice struktur zawierających informacje o ofertach, które mają zostać zakończone (maks. 25).
  1. finish-item-id | long | wymagany
   Identyfikator oferty.
  2. finish-cancel-all-bids | int | niewymagany
   Informacja o tym, czy wraz z zakończeniem oferty mają zostać odwołane złożone w niej oferty kupna (1 - tak, 0 - nie). Domyślną wartością jest 0. Odwołanie dotyczy tylko ofert złożonych w ramach licytacji.
  3. finish-cancel-reason | string | niewymagany (wymagany gdy finish-cancel-all-bids = 1)
   Powód odwołania ofert.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dofinishitems_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'finish-items-list' => array(
      array(
         'finish-item-id' =>
971093571,
         'finish-cancel-all-bids' => 0,
         'finish-cancel-reason' => ''),
      array(
         'finish-item-id' =>
971093572,
         'finish-cancel-all-bids' => 1,
         'finish-cancel-reason' => 'Pomyłka'))

);

 1. finish-items-succeed | long[]
  Tablica zawierająca identyfikatory ofert, których zakończenie się powiodło.
 2. finish-items-failed | FinishFailureStruct[]
  Tablice struktur zawierających informacje o ofertach, których zakończenie się nie powiodło.
  1. finish-item-id | long
   Identyfikator oferty.
  2. finish-error-code | string
   Kod błędu wskazujący na powód niepowodzenia.
  3. finish-error-message | string
   Komunikat błędu opisujący powód niepowodzenia.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dofinishitems_response = array(
   'finish-items-succeed' =>
array(971093571),
   'finish-items-failed' => array(
      array(
         'finish-item-id' => 971093572, 
         'finish-error-code' => 'ERR_YOU_CANT_CHANGE_ITEM',
         'finish-error-message' => 'Nie można dokonać zmian w tej ofercie. Możliwe
                                    przyczyny:1. Nie sprzedajesz tego przedmiotu;
                                    2. Oferta się zakończyła. 3. Nikt nie licytował
                                    w tej ofercie.'))
);

 • ERR_BLOCKED_USER_CANT_INVOKE_METHOD
  Użytkownik z blokadą konta nie może korzystać z tej metody.
 • ERR_GIVE_CANCEL_BIDS_REASON
  Jeżeli oferta ma zostać zakończona z odwołaniem ofert kupna, należy podać powód ich odwołania.
 • ERR_INPUT_ARRAY_EMPTY
  Tablica struktur zawierających informacje potrzebne do zakończenia ofert jest pusta.
 • ERR_ITEMS_ARRAY_OVERSIZED
  Tablica struktur zawierających informacje potrzebne do zakończenia ofert przekracza dopuszczalny limit (maks. 25).
 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.
 • ERR_YOU_CANT_CHANGE_ITEM
  Nie można zakończyć wskazanej oferty (została już zakończona lub nie została wystawiona przez zalogowanego użytkownika).