Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doQueryAllSysStatus

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie wartości wszystkich wersjonowanych komponentów oraz umożliwia podgląd kluczy wersji dla wszystkich krajów.

 1. country-id | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 2. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.Orientacyjna struktura wywołania metody

$doqueryallsysstatus_request = array(
   'country-id' => 1,
   'webapi-key' => 'g2fe408289'
);

 1. sys-country-status |  SysStatusType[]
  Tablica struktur zawierających informacje o komponentach i kluczach wersji.
  1. country-id |  int
   Identyfikator kraju.
  2. program-version |  string
   Wersja programu.
  3. cats-version |  string
   Wersja struktury drzewa kategorii.
  4. api-version |  string
   Wersja usługi Allegro WebAPI.
  5. attrib-version |  string
   Wersja parametrów.
  6. form-sell-version |  string
   Wersja pól formularza sprzedaży.
  7. site-version | string
   Wersja serwisów.
  8. ver-key | long
   Wartość klucza wersji.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$doqueryallsysstatus_response = array(
   'sys-country-status' => array(
      array(
         'country-id' => 1,
         'program-version' => '1.0.0',
         'cats-version' => '1.2.63',
         'api-version' => '1.0.1',
         'attrib-version' => '1.0.6',
         'form-sell-version' => '1.0.56',
         'site-version' => '1.0.4',
         'ver-key' => 16551276),
      array(
         'country-id' => 34,
         'program-version' => '1.0.0',
         'cats-version' => '1.0.19',
         'api-version' => '1.0.0',
         'attrib-version' => '1.0.1',
         'form-sell-version' => '1.0.4',
         'site-version' => '1.0.1',
         'ver-key' => 27904892),
      array(...))
);


 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_WEBAPI_EXPIRED
  Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
 • ERR_WEBAPI_KEY
  Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

#1 (21.12.2011 r.) / c# (Autor: saper_2)
 1. /// <summary>
 2. /// Get all version with codes for all countries
 3. /// </summary>
 4. private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 5. {
 6. int CountryCode = 228; // Neverland
 7. string WebApiKey = "[klucz_web_api]";
 8.  
 9. // addLog(string text, bool noNewLine=false)
 10. addLog("Init AllegroWebApiService... ", false);
 11. AllegroWebApiService api = new AllegroWebApiService();
 12. addLog("DONE.");
 13.  
 14. addLog("+++++ BEGIN +++++");
 15. try
 16. {
 17. // get data
 18. SysStatusType[] ssta = api.doQueryAllSysStatus(CountryCode, WebApiKey);
 19. foreach (SysStatusType sst in ssta)
 20. {
 21. addLog(
 22. "Country id=" + sst.countryid.ToString("000") +
 23. " program-version="" + sst.programversion + """ +
 24. " cats-version="" + sst.catsversion + """ +
 25. " api-version="" + sst.apiversion + """ +
 26. " attrib-version="" + sst.attribversion + """ +
 27. " form-sell-version="" + sst.formsellversion + """ +
 28. " site-version="" + sst.siteversion + """ +
 29. " var-key="" + sst.verkey + """
 30. );
 31. }
 32. }
 33. catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException ee)
 34. {
 35. // ops... error!?...
 36. addLog("Error: Code=" + ee.Code.Name + Environment.NewLine + ee.Message);
 37. }
 38. addLog("----- END -----");
 39. }
#2 (24.01.2013 r.) / php (Autor: rafalwit)
 1. <?
 2. $url = "http://webapi.allegro.pl/uploader.php?wsdl";
 3. $apiKey = "klucz_webapi";
 4.  
 5. $component = 1; // AllegroWebAPI
 6. $country = 1; // Polska
 7.  
 8. $client = new SoapClient($url);
 9. $version = $client->doQueryAllSysStatus($country, $apiKey);
 10.  
 11. print_r($version);
 12. ?>
#3 (11.09.2013 r.) / python (Autor: twfree)
 1. from suds.client import Client
 2.  
 3. myApiKey = 'XXX'
 4. url = 'https://webapi.allegro.pl/service.php?wsdl'
 5.  
 6. client = Client(url)
 7.  
 8. dataFromAllegro = client.service.doQueryAllSysStatus(1,myApiKey)
 9.  
 10. for SysStatusType in dataFromAllegro[0]:
 11. print "country_id = %s; ver_Key = %s rn" % (SysStatusType.countryId, SysStatusType.verKey)
#4 (26.05.2014 r.) / php (Autor: szymat-jaslo)
 1. $request = array( 'countryId' => 1, 'webapiKey' => 'WEBAPI' );
 2. $client = new SoapClient("https://webapi.allegro.pl.webapisandbox.pl/service.php?wsdl");
 3.  
 4. $results = $client->doQueryAllSysStatus($request);
 5. print_t($results);
#5 (17.01.2016 r.) / c# (Autor: Serion_)
 1. ServiceService allegroWebApiService = new ServiceService();
 2. ServicePort allegro = allegroWebApiService.getServicePort();
 3.  
 4. int countryCode = 1; //kod kraju - dostajemy go razem z kluczem webapi
 5. final String webapiKey = "xxxxx"; //klucz webapi
 6.  
 7. DoQueryAllSysStatusRequest params = new DoQueryAllSysStatusRequest();
 8. params.setCountryId(countryCode);
 9. params.setWebapiKey(webapiKey);
 10. DoQueryAllSysStatusResponse response = allegro.doQueryAllSysStatus(params);