Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doQueryAllSysStatus USUNIEMY 26.10.2020

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie wartości wszystkich wersjonowanych komponentów oraz umożliwia podgląd kluczy wersji dla wszystkich krajów.

 1. country-id | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 2. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.Orientacyjna struktura wywołania metody

$doqueryallsysstatus_request = array(
   'country-id' => 1,
   'webapi-key' => 'g2fe408289'
);

 1. sys-country-status |  SysStatusType[]
  Tablica struktur zawierających informacje o komponentach i kluczach wersji.
  1. country-id |  int
   Identyfikator kraju.
  2. program-version |  string
   Wersja programu.
  3. cats-version |  string
   Wersja struktury drzewa kategorii.
  4. api-version |  string
   Wersja usługi Allegro WebAPI.
  5. attrib-version |  string
   Wersja parametrów.
  6. form-sell-version |  string
   Wersja pól formularza sprzedaży.
  7. site-version |  string
   Wersja serwisów.
  8. ver-key | long
   Wartość klucza wersji.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$doqueryallsysstatus_response = array(
   'sys-country-status' => array(
      array(
         'country-id' => 1,
         'program-version' => '1.0.0',
         'cats-version' => '1.2.63',
         'api-version' => '1.0.1',
         'attrib-version' => '1.0.6',
         'form-sell-version' => '1.0.56',
         'site-version' => '1.0.4',
         'ver-key' => 16551276),
      array(
         'country-id' => 34,
         'program-version' => '1.0.0',
         'cats-version' => '1.0.19',
         'api-version' => '1.0.0',
         'attrib-version' => '1.0.1',
         'form-sell-version' => '1.0.4',
         'site-version' => '1.0.1',
         'ver-key' => 27904892),
      array(...))
);


 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_WEBAPI_EXPIRED
  Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
 • ERR_WEBAPI_KEY
  Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.