Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doQuerySysStatus USUNIEMY 26.10.2020

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie wartości jednego z wersjonowanych komponentów (drzewo kategorii oraz pola formularza sprzedaży) oraz umożliwia podgląd klucza wersji dla wskazanego krajów.

 1. sysvar | int | wymagany
  Komponent, którego wartość ma być pobrana (3 - struktura drzewa kategorii, 4 - pola formularza sprzedaży).
 2. country-id | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 3. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.Orientacyjna struktura wywołania metody

$doquerysysstatus_request = array(
   'sysvar' => 3,
   'country-id' => 1,
   'webapi-key' => 'g2fe408289'
);

 1. info |  string
  Wersja wskazanego komponentu.
 2. ver-key |  long
  Wartość klucza wersji.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$doquerysysstatus_response = array(
   'info' => '1.2.63',
   'ver-key' => 16551276
);


 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_UNKNOWN_FEATURE
  Niepoprawny rodzaj komponentu.
 • ERR_WEBAPI_EXPIRED
  Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
 • ERR_WEBAPI_KEY
  Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.