Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doQuerySysStatus

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie wartości jednego z wersjonowanych komponentów (drzewo kategorii oraz pola formularza sprzedaży) oraz umożliwia podgląd klucza wersji dla wskazanego krajów.

 1. sysvar | int | wymagany
  Komponent, którego wartość ma być pobrana (3 - struktura drzewa kategorii, 4 - pola formularza sprzedaży).
 2. country-id | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 3. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.Orientacyjna struktura wywołania metody

$doquerysysstatus_request = array(
   'sysvar' => 3,
   'country-id' => 1,
   'webapi-key' => 'g2fe408289'
);

 1. info |  string
  Wersja wskazanego komponentu.
 2. ver-key |  long
  Wartość klucza wersji.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$doquerysysstatus_response = array(
   'info' => '1.2.63',
   'ver-key' => 16551276
);


 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_UNKNOWN_FEATURE
  Niepoprawny rodzaj komponentu.
 • ERR_WEBAPI_EXPIRED
  Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
 • ERR_WEBAPI_KEY
  Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

#1 (02.04.2010 r.) / python (Autor: r4IXer)
 1. from suds.client import Client
 2. url = 'http://webapi.allegro.pl/uploader.php?wsdl'
 3. web_api = 'xxxxxxxxx'
 4. client = Client(url)
 5. result = client.service.doQuerySysStatus(1,1,web_api)
 6. print result['ver-key']
#2 (26.04.2010 r.) / php (Autor: lucapix)
 1. $url = "http://webapi.allegro.pl/uploader.php?wsdl";
 2. $apiKey = "klucz_api";
 3.  
 4. $component = 1; // AllegroWebAPI
 5. $country = 1; // Polska
 6.  
 7. $client = new SoapClient($url);
 8. $version = $client->doQuerySysStatus($component, $country, $apiKey);
 9.  
 10. print_r($version);
 11.  
 12. /*
 13. Array
 14. (
 15. [info] => 1.0.0
 16. [ver-key] => 25371657
 17. )
 18. */
#3 (08.06.2010 r.) / c# (Autor: bubuchna)
 1. using allegro.webapi;
 2.  
 3. namespace allegro
 4. {
 5. public partial class klasa : Form
 6. {
 7. const string webapiKey = "xxx"; // tutaj podajemy nasz klucz webAPI
 8. const int countryid = 1; // 1 dla Polski
 9.  
 10. long versionKey = 0;
 11. string info = "";
 12. string sessionHandle = "";
 13.  
 14. AllegroWebApiService service;
 15.  
 16. public main()
 17. {
 18. InitializeComponent();
 19.  
 20. service = new AllegroWebApiService();
 21. info = service.doQuerySysStatus(1, countryid , webapiKey, out versionKey); // pobranie wersji usługi Allegro WebAPI
 22. }
 23. }
 24. }
#4 (09.12.2013 r.) / delphi (Autor: Dahlia)
 1. var
 2. _DoQuerySysStatusRequest : DoQuerySysStatusRequest;
 3. _doQuerySysStatusResponse : doQuerySysStatusResponse;
 4. _webapiKey : string;
 5. begin
 6. _webapiKey := '*******';
 7. GetservicePort(True,'',httprio);
 8. _DoQuerySysStatusRequest := DoQuerySysStatusRequest.Create;
 9. _DoQuerySysStatusRequest.sysvar := 1;
 10. _DoQuerySysStatusRequest.countryId := 1;
 11. _DoQuerySysStatusRequest.webapiKey := _webapiKey;
 12. _doQuerySysStatusResponse := ( httprio as servicePort).doQuerySysStatus(_DoQuerySysStatusRequest);
 13. end;
#5 (26.09.2014 r.) / java (Autor: Grzegorz_B)
 1. import java.io.IOException;
 2. import java.security.MessageDigest;
 3. import java.security.NoSuchAlgorithmException;
 4.  
 5. import org.kobjects.base64.Base64;
 6. import org.ksoap2.SoapEnvelope;
 7. import org.ksoap2.SoapFault;
 8. import org.ksoap2.serialization.PropertyInfo;
 9. import org.ksoap2.serialization.SoapObject;
 10. import org.ksoap2.serialization.SoapSerializationEnvelope;
 11. import org.ksoap2.transport.HttpTransportSE;
 12. import org.ksoap2.transport.Transport;
 13. import org.xmlpull.v1.XmlPullParserException;
 14.  
 15. /**
 16. * Przykład wywołań metod doQuerySysStatus i doLoginEnc za pomocą frameworka ksoap2-android.
 17. *
 18. * @author Grzegorz Byczyński
 19. */
 20. public class AllegroTest {
 21.  
 22. private final int soapVersion = SoapEnvelope.VER11;
 23. private final String endpointUri = "https://webapi.allegro.pl/service.php";
 24. private final String namespace = "https://webapi.allegro.pl/service.php";
 25.  
 26. public static void main(String[] args) throws SoapFault, NoSuchAlgorithmException {
 27. AllegroTest allegro = new AllegroTest();
 28. String apiKey = "12345678";
 29. long versionKey = allegro.doQuerySysStatus(3, 1, apiKey);
 30. String sessionHandlePart = allegro.doLogin("login", Base64.encode(MessageDigest.getInstance("SHA-256").digest("password".getBytes())), 1, versionKey, apiKey);
 31. System.out.println("Version key: " + versionKey + ", sessionHandlePart: " + sessionHandlePart);
 32. }
 33.  
 34. public long doQuerySysStatus(int service, int country, String apiKey) throws SoapFault {
 35. PropertyInfo sysvar = createPropertyInfo("sysvar", service);
 36. PropertyInfo countryId = createPropertyInfo("countryId", country);
 37. PropertyInfo webapiKey = createPropertyInfo("webapiKey", apiKey);
 38.  
 39. SoapObject response = this.sendSoap("DoQuerySysStatusRequest", "#doQuerySysStatus", sysvar, countryId, webapiKey);
 40. return Long.parseLong(response.getPropertyAsString("verKey"));
 41. }
 42.  
 43. public String doLogin(String login, String passwordHash, int country, long versionKey, String apiKey) throws SoapFault {
 44. PropertyInfo userLogin = createPropertyInfo("userLogin", login);
 45. PropertyInfo userHashPassword = createPropertyInfo("userHashPassword", passwordHash);
 46. PropertyInfo countryCode = createPropertyInfo("countryCode", country);
 47. PropertyInfo webapiKey = createPropertyInfo("webapiKey", apiKey);
 48. PropertyInfo localVersion = createPropertyInfo("localVersion", versionKey);
 49.  
 50. SoapObject response = this.sendSoap("DoLoginEncRequest", "#doLoginEnc", userLogin, userHashPassword, countryCode, webapiKey, localVersion);
 51. return response.getPropertyAsString("sessionHandlePart");
 52. }
 53.  
 54. protected SoapObject sendSoap(String methodName, String soapAction, PropertyInfo... properties) throws SoapFault {
 55. SoapObject request = new SoapObject(this.namespace, methodName);
 56. for (PropertyInfo property : properties) {
 57. request.addPropertyIfValue(property);
 58. }
 59.  
 60. SoapSerializationEnvelope envelope = new SoapSerializationEnvelope(this.soapVersion);
 61. envelope.implicitTypes = true; // removes i:type attribute for SimpleTypes
 62. envelope.setAddAdornments(false); // removes id & c:root attributes
 63. envelope.setOutputSoapObject(request);
 64.  
 65. Transport transport = new HttpTransportSE(this.endpointUri);
 66. try {
 67. transport.call(soapAction, envelope);
 68. } catch (XmlPullParserException | IOException e) {
 69. throw new IllegalStateException(e.getMessage(), e);
 70. }
 71.  
 72. if (envelope.bodyIn instanceof SoapFault) {
 73. throw (SoapFault) envelope.bodyIn;
 74. }
 75.  
 76. return (SoapObject) envelope.bodyIn;
 77. }
 78.  
 79. protected PropertyInfo createPropertyInfo(String key, Object value) {
 80. PropertyInfo property = new PropertyInfo();
 81. property.setName(key);
 82. property.setValue(value);
 83. property.setNamespace(this.namespace);
 84. return property;
 85. }
 86. }
#6 (08.05.2015 r.) / php (Autor: RTNET)
 1. $this->soapClient = new SoapClient($CONFIG['allegro_wsdl']);
 2. $result = $this->soapClient->doQuerySysStatus(Array('sysvar' => 1, 'countryId' => $CONFIG['allegro_country_id'], 'webapiKey' => $CONFIG['allegro_klucz']));
 3. var_dump($result);