Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetItemsInfo

Ostatnia zmiana: 27.11.2014 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie wszystkich dostępnych informacji (m.in. opis, kategoria, zdjęcia, parametry, dostępne sposoby dostawy i formy płatności, etc.) o wskazanych ofertach.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. items-id-array | long[] | wymagany
  Tablica identyfikatorów ofert, o których mają być pobrane informacje (maks. 10).
 3. get-desc | int | niewymagany
  Parametr wskazujący na to, czy ma zostać pobrany opis oferty (1 - tak, 0 - nie; domyślna wartość: 0).
 4. get-image-url | int | niewymagany
  Parametr wskazujący na to, czy mają zostać pobrane odnośniki do zdjęć (1 - tak, 0 - nie; domyślna wartość: 0).
 5. get-attribs | int | niewymagany
  Parametr wskazujący na to, czy ma zostać pobrana lista parametrów przypisanych do oferty (1 - tak, 0 - nie; domyślna wartość: 0).
 6. get-postage-options | int | niewymagany
  Parametr wskazujący na to, czy mają zostać pobrane opcje dostawy wybrane dla oferty (1 - tak, 0 - nie; domyślna wartość: 0).
 7. get-company-info | int | niewymagany
  Parametr wskazujący na to, czy mają zostać pobrane dane (dotyczy tylko ofert wystawionych na koncie zarejestrowanym jako Firma) wystawiającego ofertę (1 - tak, 0 - nie; domyślna wartość: 0).
 8. get-product-info | int | niewymagany
  Parametr zdezaktualizowany.
 9. getAfterSalesServiceConditions | int | niewymagany
  Parametr wskazujący na to, czy mają zostać pobrane dane o warunkach oferty (1 - tak, 0 - nie; domyślna wartość: 0).
 10. getEan | int | niewymagany
  Parametr wskazujący na to, czy mają zostać pobrane dane o numerze EAN (1 - tak, 0 - nie; domyślna wartość: 0).
 11. getAdditionalServicesGroup | int | niewymagany
  Jeśli ustawisz jego wartość na 1, w odpowiedzi otrzymasz identyfikator grupy usług dodatkowych (1 - tak, 0 - nie; domyślna wartość: 0).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetitemsinfo_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'items-id-array' => array(975967833, 886978949),
   'get-desc' => 1,
   'get-image-url' => 1,
   'get-attribs' => 1,
   'get-postage-options' => 1,
   'get-company-info' => 0,
   'get-product-info' => 0,
   'getAfterSalesServiceConditions' => 0

);

 1. array-item-list-info | ItemInfoStruct[]
  Tablica struktur zawierających informacje o wskazanych ofertach.
  1. item-info | ItemInfo
   Struktura zawierająca ogólne informacje o ofercie.
   1. it-id | long
    Identyfikator oferty.
   2. it-country | int
    Pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać 1).
   3. it-name | string
    Tytuł oferty.
   4. it-price | float
    Aktualna cena (dla ofert typu aukcja z licytacją).
   5. it-bid-count | int
    Liczba ofert kupna złożonych w ofercie.
   6. it-ending-time | long
    Czas zakończenia oferty (w formacie Unix time).
   7. it-seller-id | long
    Identyfikator sprzedającego.
   8. it-seller-login | string
    Nazwa sprzedającego.
   9. it-seller-rating | int
    0.Pole nieaktywne.Informacje o ocenach można pobrać przez REST API
   10. it-starting-time | long
    Czas rozpoczęcia oferty (w formacie Unix time; widoczny tylko dla użytkownika, który daną ofertę wystawiał - dla pozostałych w polu zwracane jest 0).
   11. it-starting-price | float
    Cena wywoławcza (dla ofert typu aukcja z licytacją; widoczna tylko dla użytkownika, który daną ofertę wystawiał - dla pozostałych w polu zwracane jest 0).
   12. it-quantity | int
    Aktualna liczba przedmiotów dostępnych w ofercie.
   13. it-foto-count | int
    Liczba zdjęć dołączonych do oferty (dotyczy tylko tych wgranych na serwery Allegro).
   14. it-reserve-price | float
    Cena minimalna (dla ofert typu aukcja z licytacją; widoczna tylko dla użytkownika, który daną ofertę wystawiał, dla pozostałych w polu zwracane jest: 0 - jeżeli cena minimalna nie jest ustawiona, -1 - jeżeli aktualna cena jest niższa od ceny minimalnej, -2 - jeżeli aktualna cena jest równa lub wyższa od ceny minimalnej).
   15. it-location | string
    Lokalizacja przesyłki. Dla ofert z wysyłkową metodą dostawy jest to miejsce, skąd wysłano przesyłkę. Dla ofert, które mają dostępny wyłącznie odbiór osobisty, jest to miejsce odbioru zakupionych przedmiotów.
   16. it-buy-now-price | float
    Cena Kup Teraz! (jeżeli cena KT! nie jest ustawiona w ofercie, w polu zwracane jest 0).
   17. it-buy-now-active | int
    Informacja o tym, czy w ofercie jest ustawiona (i cały czas aktywna) cena Kup Teraz! (1 - jest, 0 - nie jest).
   18. it-advertisement-price | float
    Cena ogłoszenia. Jeżeli oferta nie jest ogłoszeniem, zwrócimy w tym polu 0.
   19. it-advertisement-active | int
    Informacja czy oferta jest ogłoszeniem (0 - nie, 1 - tak).
   20. it-high-bidder | int
    Zawsze 0.
   21. it-high-bidder-login | string
    Zawsze pusty string.
   22. it-description | string
    Opis oferty.
   23. itStandardizedDescription | string
    Nowy opis oferty zawsze jako sekcja CDATA.
   24. it-options | int
    Wartość informująca o wybranych dla oferty opcjach dodatkowych (więcej).
   25. it-state | int
    Identyfikator regionu (województwa).
   26. it-is-eco | int
    Informacja o tym, czy oferta jest promowana na liście ofert Eko-Użytkowników (1 - jest, 0 - nie jest).
   27. it-hit-count | long
    Zawsze 0.
   28. it-postcode | string
    Pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać pustą wartość).
   29. it-vat-invoice | int
    Informacja o tym, czy sprzedający wystawia faktury VAT (1 - wystawia, 0 - nie wystawia).
   30. itVatMarginInvoice | int
    Informacja o tym, czy sprzedający wystawia faktury VAT-marża (1 - wystawia, 0 - nie wystawia).
   31. itWithoutVatInvoice | int
    Informacja o tym, czy sprzedający wystawia faktury bez VAT (1 - wystawia, 0 - nie wystawia).
   32. it-bank-account1 | string
    Pierwszy numer konta bankowego sprzedającego.
   33. it-bank-account2 | string
    Drugi numer konta bankowego sprzedającego.
   34. it-starting-quantity | int
    Początkowa liczba przedmiotów dostępnych w ofercie.
   35. it-is-for-guests | int
    Zawsze 1.
   36. it-has-product | int
    Informacja o tym, czy oferta jest powiązana z produktem (1 - jest, 0 - nie jest).
   37. it-order-fulfillment-time | int
    Informacja o najkrótszym dostępnym czasie realizacji zamówienia (w godzinach). W UA działa jako "Wysyłka w ciagu" wraz z dodatkową wartością 1 ('natychmiast').
   38. it-ending-info | int
    Informacja na temat stanu oferty (1 - trwa, 2 - zakończyła się w sposób "naturalny" (koniec czasu trwania, albo wykupienie wszystkich dostępnych przedmiotów w przypadku Kup Teraz), 3 - została zakończona przez sprzedającego przed czasem).
   39. it-is-allegro-standard | int
    Informacja o tym, czy oferta jest oznaczona jako Standard Allegro [PL], Aukro Plus [CZ] lub Super Offer [UA/KZ] (1 - jest, 0 - nie jest).
   40. it-is-new-used | int
    Pole zdezaktualizowane. Zwraca 0 dla innych wartości parametru niż nowy lub używany. Poprawną wartość parametru stan otrzymasz w strukturze item-attribs.
   41. it-is-brand-zone | int
    Informacja o tym, czy oferta została wystawiona w ramach Strefy Marek (1 - jest, 0 - nie jest).
   42. it-duration-info | DurationInfoStruct[]
    Struktura zawierająca informacje o czasie trwania oferty.
    1. duration-type | int
     Informacja o typie czasu trwania oferty (1 - oferta z zaplanowanym czasem zakończenia, 2 - oferta trwająca do wyczerpania przedmiotów).
   43. itEan | string  
    Kod EAN zdefiniowany dla danej oferty. Jeśli użytkownik nie danej wystawił oferty - otrzymasz pustą wartość. Jeśli wystawił - otrzymasz poprawną wartość.
   44. itContact | string
    UUID danych kontaktowych. Zarządzasz nimi przez REST API - opisaliśmy to dokładnie w tym artykule.
  2. item-cats | ItemCatList[]
   Tablica struktur zawierających informacje o strukturze kategorii oferty.
   1. cat-level | int
    Identyfikator poziomu zagłębienia kategorii (indeksowany od 0).
   2. cat-id | long
    Identyfikator kategorii.
   3. cat-name | string
    Nazwa kategorii.
  3. item-images | ItemImageList[]
   Tablica struktur zawierających informacje o zdjęciach dodanych do oferty.
   1. image-type | int
    Typ zdjęcia (1 - miniaturka, 2 - średni rozmiar, 3 - oryginalne zdjęcie).
   2. image-url | string
    Odnośnik do zdjęcia.
  4. item-attribs | AttribStruct[]
   Tablica struktur zawierających informacje o parametrach ustawionych dla oferty.
   1. attrib-name | string
    Nazwa parametru.
   2. attrib-values | string[]
    Tablica wartości parametru (parametry typu zakresowego zwracane są pod postacią dwóch osobnych elementów tablicy: array[0] = wartość_początkowa; array[1] = wartość_końcowa).
  5. item-postage-options | PostageStruct[]
   Tablica struktur zawierających informacje o opcjach dostawy wybranych dla oferty.
   1. postage-amount | float
    Cena za pierwszą sztukę.
   2. postage-amount-add | float
    Cena za kolejne sztuki (w przypadku niezdefiniowania przez sprzedającego, domyślnie przyjmowana jest tu wartość równa postage-amount).
   3. postage-pack-size | int
    Liczba w paczce (w przypadku niezdefiniowania przez sprzedającego, domyślnie przyjmowana jest tu wartość 1).
   4. postage-id | int
    Identyfikator sposobu dostawy (listę identyfikatorów sposobów dostawy uzyskać można za pomocą metody doGetShipmentData).
   5. postage-free-shipping | int
    Informacja o tym, czy dla danej opcji dostawy sprzedający ustalił wysyłkę gratis (1 - tak, 0 - nie).
   6. postage-fulfillment-time | FulfillmentTimeStruct
    Struktura zawierająca informacje (w godzinach) o przybliżonym 'Czasie realizacji zamówienia' dla danej oferty.
    1. fulfillment-time-from | int
     Początek zakresu (w godzinach) dla przybliżonego 'Czasu realizacji zamówienia' (informacja zwracana tylko dla PL). 0 w polu oznacza, że sprzedający nie określił czasu dla 'Wysyłki w ciągu' lub 'Czas realizacji zamówienia' nie jest w danym kraju obsługiwany.
    2. fulfillment-time-to | int
     Koniec zakresu (w godzinach) dla przybliżonego 'Czasu realizacji zamówienia' (informacja zwracana tylko dla PL). 0 w polu oznacza, że sprzedający nie określił czasu dla 'Wysyłki w ciągu' lub 'Czas realizacji zamówienia' nie jest w danym kraju obsługiwany.
  6. item-payment-options | ItemPaymentOptions
   Pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać 1).
   1. pay-option-transfer | int
    Zwykły przelew (1 - opcja włączona, 0 - opcja wyłączona).
   2. pay-option-on-delivery | int
    Płatność przy odbiorze (1 - opcja włączona, 0 - opcja wyłączona)
   3. pay-option-allegro-pay | int
    Pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać 1).
   4. pay-option-see-desc | int
    Dodatkowe informacje o przesyłce i płatności (1 - opcja włączona, 0 - opcja wyłączona).
   5. pay-option-payu | int
    Pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać 0).
   6. pay-option-escrow | int
    Pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać 0).
  7. item-company-info | CompanyInfoStruct
   Struktura zawierająca podstawowe informacje na temat firmy (jeżeli oferta została wystawiona z konta zarejestrowanego jako Firma).
   1. company-first-name | string
    Imię osoby obsługującej konto.
   2. company-last-name | string
    Nazwisko osoby obsługującej konto.
   3. company-name | string
    Nazwa firmy.
   4. company-address | string
    Adres siedziby firmy.
   5. company-postcode | string
    Kod pocztowy.
   6. company-city | string
    Miasto, w którym znajduje się siedziba firmy.
   7. company-nip | string
    NIP firmy.
  8. item-product-info | ProductStruct
   Struktura zdezaktualizowana.
   1. product-id | long
    Pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać 0).
   2. product-name | string
    Pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać pustą wartość).
   3. product-description | string
    Pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać pustą wartość).
   4. product-images-list | string[]
    Pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać pustą wartość).
   5. product-parameters-group-list | ProductParametersGroupStruct[]
    Struktura zdezaktualizowana.
    1. product-parameters-group-name | string
     Pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać pustą wartość).
    2. product-parameters-list | ProductParametersStruct[]
     Struktura zdezaktualizowana.
     1. product-parameter-name | string
      Pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać pustą wartość).
     2. product-parameter-values | string[]
      Pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać pustą wartość).
     3. product-parameter-description | string
      Pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać pustą wartość).
  9. AfterSalesServiceConditions | AfterSalesServiceConditionsStruct 
   Struktura zawiera informacje jakie warunki są przypisane w ofercie.
   1. impliedWarranty | string
    Identyfikator (uuid) warunków reklamacji. Możesz go pobrać przez zasób GET /afterSalesServiceConditions/implied-warranties w REST API.
   2. returnPolicy | string
    Identyfikator (uuid) polityki zwrotów. Możesz go pobrać przez zasób GET /afterSalesServiceConditions/return-policies w REST API.
   3. warranty | string
    Identyfikator (uuid) Informacji o gwarancjach. Możesz go pobrać przez zasób GET /afterSalesServiceConditions/warranties w REST API.
  10. itEan | int 
   Kod EAN zdefiniowany dla danej oferty
  11. itemAdditionalServicesGroup | string 
   Identyfikator (uuid) grupy usług dodatkowych. Możesz go sprawdzić zasobemGET /sale/offer-additional-services/groups w REST API.
 2. array-items-not-found | long[]
  Tablica identyfikatorów ofert, o których nie pobrano informacji z uwagi na fakt, że dana oferta została przeniesiona do archiwum (zakończyła się później niż 60 dni temu) lub podano błędny identyfikator oferty.
 3. array-items-admin-killed | long[]
  Tablica identyfikatorów ofert, do których nie pobrano informacji z uwagi na fakt, że dana oferta została usunięta przez administratora serwisu.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetitemsinfo_response = array(
   'array-item-list-info' => array(
      'item-info' => array(
         'it-id' => 975967833,
         'it-country' => 1,
         'it-name' => 'Oferta testowa',
         'it-price' => 0.00,
         'it-bid-count' => 0,
         'it-ending-time' => 1270204577,
         'it-seller-id' => 4109848,
         'it-seller-login' => 'm010ch',
         'it-seller-rating' => 0,
         'it-starting-time' => 1269603377,
         'it-starting-price' => 0.00,
         'it-quantity' => 1,
         'it-foto-count' => 1,
         'it-reserve-price' => 0.00,
         'it-location' => 'Poznań',
         'it-buy-now-price' => 1.00,
         ' it-buy-now-active' => 1,
         ' it-advertisement-price' => 0,
         ' it-advertisement-active' => 0,
         ' it-high-bidder' => 0,
         ' it-high-bidder-login' => '',
         ' it-description' => 'Opis testowej oferty.',
         ' it-options' => 67108896,
         'it-state' => 15,
         'it-is-eco' => 0,
         'it-hit-count' => 5,
         'it-postcode' => '',
         'it-vat-invoice' => 0,
         'it-bank-account1' => '',
         'it-bank-account2' => '',
         'it-starting-quantity' => 2,
         'it-is-for-guests' => 1,
         'it-has-product' => 1,
         'it-order-fulfillment-time' => 48,
         'it-ending-info' => 2,
         'it-is-allegro-standard' => 1,
         'it-is-new-used' => 1,
         'it-is-brand-zone' => 0,
         'it-duration-info' => array(,
             'duration-type' => 1)),
      'item-cats' => array(
         array(
            'cat-level' => 0,
            'cat-id' => 73973,
            'cat-name' => 'Delikatesy'),
         array(
            'cat-level' => 1,
            'cat-id' => 73975,
            'cat-name' => 'Makarony')),
      'item-images' => array(
         array(
            'image-type' => 1,
            'image-url' => 'http://img16.allegroimg.pl/photos/128x96/975/96/78/975967833'),
         array(
            'image-type' => 2,
            'image-url' => 'http://img16.allegroimg.pl/photos/400x300/975/96/78/975967833'),
         array(
            'image-type' => 3,
            ' image-url' => 'http://img16.allegroimg.pl/photos/oryginal/975/96/78/975967833')),
      'item-attribs' => array(
         array(
            ' attrib-name' => 'Kształt',
            ' attrib-values' => array('świderki')),
         array(
            'attrib-name' => 'Skład',
            'attrib-values' => array('bezjajeczny'))),
      'item-postage-options' => array(
         array(

            'postage-amount' => 0.00,
            'postage-amount-add' => 0.00,
            'postage-pack-size' => 1,
            'postage-id' => 12,
            'postage-free-shipping' => 0,

            'postage-fulfillment-time' => array(
               'fulfillment-time-from' => 24,
               'fulfillment-time-to' => 24))),
      'item-payment-options' => array(
         'pay-option-transfer' => 0,
         'pay-option-on-delivery' => 0,
         'pay-option-allegro-pay' => 1,
         'pay-option-see-desc' => 0,
         'pay-option-payu' => 0,
         'pay-option-escrow' => 0),
      'item-company-info' => array(
         'company-first-name' => '',
         'company-last-name' => '',
         'company-name' => '',
         'company-address' => '',
         'company-postcode' => '',
         'company-city' => '',
         'company-nip' => '') ,
      'item-product-info' => array(
         'product-id' => 0,
         'product-name' => '',
         'product-description' => '',
         'product-images-list' => array(),
         'product-parameters-group-list' => array(
            array(
               'product-parameters-group-name' => '',  
               'product-parameters-list' => array(
                  array(
                     'product-parameter-name' => '',
                     'product-parameter-value' => array(),
                     'product-parameter-description' => ''))),
   'array-items-not-found' => array(886978949),
   'array-items-admin-killed' => array()
);


 • ERR_ITEMS_ARRAY_OVERSIZED
  Nie podano żadnego identyfikatora oferty lub liczba podanych identyfikatorów przekracza dopuszczalny limit (maks. 25).
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.