Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetMyPaymentsRefunds

Tematyka: Allegro Finanse
Ostatnia zmiana: 10.11.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie listy zwrotów (wycofanych wpłat dokonanych za pośrednictwem Allegro Finanse) za transakcje zrealizowane przez zalogowanego użytkownika. Okres czasu, dla jakiego metoda zwraca dane to ok. 90 dni. W przypadku przekazania identyfikatora użytkownika, który nie istnieje - zwracana jest pusta struktura.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. seller-id | int | niewymagany
  Identyfikator sprzedającego, któremu dokonana została wpłata której dotyczy zwrot.
 3. item-id | long | niewymagany
  Identyfikator oferty, której dotyczy zwrot.
 4. limit | int | niewymagany
  Rozmiar porcji danych (min. 1, maks. 25; przesłanie wartości 0 lub wyższej niż maksymalna spowoduje ustawienie rozmiaru porcji na wartość domyślną: 25).
 5. offset | int | niewymagany
  Sterowanie (poprzez inkrementację przekazywanej wartości) pobieraniem kolejnych porcji danych (numery porcji indeksowane są od 0).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetmypaymentsrefunds_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'seller-id' => 0,
   'item-id' => 0,
   'limit' => 0,
   'offset' => 0
);

 1. pay-trans-payment-refunds | UserPaymentRefundsStruct[]
  Tablica struktur zawierających informacje o zwrotach zalogowanego użytkownika.
  1. pay-refund-trans-id | long
   Identyfikator transakcji Allegro Finanse.
  2. pay-refund-it-id | long
   Identyfikator oferty (lub 0 dla zwrotu kwoty dodatkowej).
  3. pay-refund-seller-id | int
   Identyfikator sprzedającego.
  4. pay-refund-value | float
   Wartość kwoty zwrotu.
  5. pay-refund-reason | string
   Treść powodu zwrotu.
  6. pay-refund-date | long
   Data zwrotu (w formacie Unix time).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetmypaymentsrefunds_response = array(
   'pay-trans-payment-refunds' => array(
      array(
         'pay-refund-trans-id' => 1964852,
         'pay-refund-it-id' => 891436088,
         'pay-refund-seller-id' => 2907979,
         'pay-refund-value' => 54.00,
         'pay-refund-reason' => 'Towar niedostępny',
         'pay-refund-date' => 1264636263))
);


 • ERR_INCORRECT_ITEM_ID
  Niepoprawny (< 0) identyfikator oferty lub oferta o podanym identyfikatorze nie istnieje.
 • ERR_INCORRECT_PAGE_NUMBER
  Niepoprawny (< 0) numer porcji danych.
 • ERR_INCORRECT_PAGE_SIZE
  Niepoprawny (< 0) rozmiar porcji danych.
 • ERR_INCORRECT_SELLER_ID
  Niepoprawny (< 0) identyfikator sprzedającego.
 • ERR_NEW_PAYMENT_INTERNAL_ERROR
  Wewnętrzny błąd systemu związany z pobieraniem transakcji Allegro Finanse.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.