Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetCatsDataCount

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie licznika kategorii dostępnych we wskazanym kraju.

 1. country-id | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 2. local-version | long | niewymagany
  Parametr zdezaktualizowany (należy przekazać dowolną wartość, odpowiednią dla typu parametru).
 3. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.
 4. onlyLeaf | boolean | niewymagany
  Jeśli ustawisz jego wartość na true / 1 (boolean), w odpowiedzi otrzymasz tylko kategorie najniższego rzędu.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetcatsdatacount_request = array(
   'country-id' => 1,
   'local-version' => 0,
   'webapi-key' => 'g2fe408289'
);

 1. cats-count | int
  Wartość licznika kategorii.
  1. ver-key | long
   Wartość klucza wersji odpowiednia dla wybranego kraju i przekazanego klucza WebAPI.
  2. ver-str | string
   Wersja komponentu struktury drzewa kategorii odpowiednia dla przekazanego klucza WebAPI.  Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

  $dogetcatsdatacount_response = array(
     'cats-count' => 21616,
     'ver-key' => 16551276,
     'ver-str' => '1.2.63'
  );

  • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
   Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
  • ERR_NO_DATABASE
   Problemy z bazą danych Allegro.
  • ERR_WEBAPI_EXPIRED
   Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
  • ERR_WEBAPI_KEY
   Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
  • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
   Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).
  • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
   Problemy z usługą Allegro WebAPI.

  Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

  #1 (11.10.2013 r.) / php (Autor: 30bc47073697df3f9e90248dbd2d26c6)
  1. <?php
  2. /* https://bitbucket.org/ptic/php-allegro-webapi */
  3. require_once 'Api.php';
  4. $api = new AllegroApi();
  5.  
  6. try {
  7. $api->login();
  8. print_r($api->getCatsDataCount());
  9. }
  10. catch (SoapFault $exc) {
  11. echo $exc->getMessage();
  12. }
  #2 (29.05.2014 r.) / php (Autor: crasher102)
  1. <!DOCTYPE html>
  2. <html ng-app lang="pl">
  3. <head>
  4. <META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
  5. <title>WebAPI ALLEGRO</title>
  6. <link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.min.css" />
  7. <link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css" />
  8. </head>
  9. <body>
  10.  
  11. <?php
  12. if (@$_POST['search']) {
  13.  
  14. define('ALLEGRO_COUNTRY', 1);
  15.  
  16. try {
  17. $client = new SoapClient('https://webapi.allegro.pl/uploader.php?wsdl');
  18. $version = $client->doQuerySysStatus(1, ALLEGRO_COUNTRY, $_POST['key']);
  19. $session = $client->doLoginEnc($_POST['user'], base64_encode(hash('sha256', $_POST['password'], true)), ALLEGRO_COUNTRY, $_POST['key'], $version['ver-key']);
  20.  
  21. $search_query = array(
  22. 'search-string' => $_POST['search'],
  23. 'search-options' => NULL,
  24. 'search-order' => 4,
  25. 'search-order-type' => NULL,
  26. 'search-country' => NULL,
  27. 'search-category' => 1,
  28. 'search-offset' => NULL,
  29. 'search-city' => NULL,
  30. 'search-state' => NULL,
  31. 'search-price-from' => $_POST['price-from'],
  32. 'search-price-to' => $_POST['price-to'],
  33. 'search-limit' => NULL,
  34. 'search-order-fulfillment-time' => NULL,
  35. 'search-user' => NULL);
  36. $result = $client->doSearch($session['session-handle-part'], $search_query);
  37.  
  38. $dogetcatsdata_request = array(
  39. 'countryId' => 1,
  40. 'localVersion' => 1400805042,
  41. 'webapiKey' => '21324e29'
  42. );
  43.  
  44. $cats = $client->doGetCatsData(1, $version['ver-key'], "21324e29");
  45.  
  46. } catch (Exception $e) {
  47. echo "<div id='error'>{$e->getMessage()}</div>";
  48. }
  49. }
  50. ?>
  51.  
  52. <div class="container " >
  53.  
  54. <br />
  55. <form class="form-horizontal" role="form" method="post">
  56. <label class="col-sm-3 control-label">DANE DO LOGOWANIA</label><br /><br />
  57. <div class="form-group">
  58.  
  59. <label class="col-sm-2 control-label">Login</label>
  60. <div class="col-sm-2">
  61. <input class="form-control" type='text' name='user' value='<?php echo str_ireplace("'", ''', @$_POST['user']) ?>'>
  62. </div>
  63.  
  64.  
  65. </div>
  66. <div class="form-group">
  67. <label class="col-sm-2 control-label">Hasło</label>
  68. <div class="col-sm-2">
  69. <input class="form-control" type='password' name='password' value='<?php echo str_ireplace("'", ''', @$_POST['password']) ?>'>
  70. </div>
  71. </div>
  72. <div class="form-group">
  73. <label class="col-sm-2 control-label">WebAPI Key</label>
  74. <div class="col-sm-2">
  75. <input class="form-control" type='text' name='key' value='<?php echo str_ireplace("'", ''', @$_POST['key']) ?>'>
  76. </div>
  77. </div>
  78. <hr />
  79. </form>
  80. </div>
  81. <div class="container">
  82. <form class="form-horizontal" role="form" method="post">
  83. <label class="col-sm-3 control-label">KRYTERIA WYSZUKIWANIA</label><br /><br />
  84. <div class="form-group">
  85. <label class="col-sm-2 control-label">Cena od</label>
  86. <div class="col-sm-2">
  87. <input class="form-control" type='text' name='price-from' value='<?php echo str_ireplace("'", ''', @$_POST['price-from']) ?>'>
  88. </div>
  89. </div>
  90. <div class="form-group">
  91. <label class="col-sm-2 control-label">Cena do</label>
  92. <div class="col-sm-2">
  93. <input class="form-control" type='text' name='price-to' value='<?php echo str_ireplace("'", ''', @$_POST['price-to']) ?>'>
  94. </div>
  95. </div>
  96. <div class="form-group">
  97. <label class="col-sm-2 control-label">Produkt</label>
  98. <div class="col-sm-2">
  99. <input class="form-control" type='text' name='search' value='<?php echo str_ireplace("'", ''', @$_POST['search']) ?>'>
  100. </div>
  101. </div>
  102. <div class="form-group">
  103. <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
  104. <input type='submit' class="btn btn-default">
  105. </div>
  106. </div>
  107. </form>
  108. </div>
  109. <hr />
  110. <br />
  111. <?php
  112. if (@$result) {
  113. echo "<h4>Wyniki wyszukiwania</h4>";
  114. echo "<div id='result'>";
  115. echo "<table class='table data-table table-striped'>";
  116. echo "<thead><tr><th>Obraz</th><th>Tytul</th><th>Cena</th></tr></thead><tbody>";
  117. foreach ($result['search-array'] as $art) {
  118. $art = get_object_vars($art);
  119. $price = $art['s-it-price'] ? $art['s-it-price'] : $art['s-it-buy-now-price'];
  120. $price = number_format($price, 2, ',', ' ');
  121. echo "<tr>";
  122. echo "<td><img src='{$art['s-it-thumb-url']}' /></td>";
  123. echo "<td>{$art['s-it-name']}</td>";
  124. echo "<td>{$price}</td>";
  125. echo "</tr>";
  126. }
  127. echo "</tbody></table>";
  128. echo "</div>";
  129. }
  130. echo "<pre>";
  131. if(@$cats) {
  132. var_dump($cats);
  133. }
  134. echo "</pre>";
  135. ?>
  136.  
  137. </div>
  138.  
  139. </body>
  140. </html>