Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetBlackListUsers

Tematyka: Czarna lista
Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie listy użytkowników, którzy znajdują się na czarnej liście zalogowanego użytkownika.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetblacklistusers_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1'
);

 1. black-list-users | BlackListStruct[]
  Tablica struktur zawierających informacje o użytkownikach znajdujących się na czarnej liście.
  1. user-id | long
   Identyfikator użytkownika.
  2. user-login | string
   Nazwa użytkownika.
  3. user-rating | int
   0. Pole nieaktywne.Informacje o ocenach można pobrać przez REST API
  4. user-country | int
   Kraj użytkownika.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetblacklistusers_response = array(
   'black-list-users' => array(
      array(
         'user-id' => 6241878,
         'user-login' => 'i_like_cheese',
         'user-rating' => 0,
         'user-country' => 1),
      array(
         'user-id' => 7730309,
         'user-login' => 'i_like_coffee',
         'user-rating' => 0,
         'user-country' => 1))
);

 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.