Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doCheckNewAuctionExt (deprecated) USUNIEMY 3.06

Ostatnia zmiana: 19.06.2012 r.
Dostępność:
3 czerwca 2019 usuniemy metody do obsługi i zarządzania ofertami, które oznaczyliśmy jako deprecated. Oznacza to, że już teraz odradzamy użycia tych metod w nowych rozwiązaniach i zalecamy migrację na REST API w istniejących rozwiązaniach. Metoda pozwala na sprawdzenie ogólnych oraz szczegółowych kosztów związanych z wystawieniem oferty przed jej faktycznym wystawieniem.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. fields | FieldsValue[] | wymagany
  Tablica struktur zawierających informacje o polach formularza sprzedaży (ich listę pobrać można za pomocą metod doGetSellFormFieldsForCategory. W przypadku przekazania identyfikatora konkretnego pola w polu fid, w odpowiednim dla jego typu polu fvalue przekazać należy jego wartość, w pozostałych polach fvalue przesyłając pusty ciąg znaków (string), przekazując w nich 0 (typy liczbowe) lub wartość logiczną false (boolean). Przekazywać należy tylko te pola, których ustawienie jest konieczne lub pożądane.
  1. fid | int
   Identyfikator pola.
  2. fvalue-string | string
   Wartość pola dla typu tekstowego.
  3. fvalue-int | int
   Wartość pola dla liczb całkowitych.
  4. fvalue-float | float
   Wartość pola dla liczb zmiennoprzecinkowych.
  5. fvalue-image | base64Binary
   Wartość pola dla plików graficznych.
  6. fvalue-datetime | float
   Wartość pola dla dat i czasu (Unix time).
  7. fvalue-date | string
   Wartość pola dla dat (DD-MM-YYYY).
  8. fvalue-range-int | RangeIntValueStruct
   Wartość pola dla liczb całkowitych typu zakresowego.
           1. fvalue-range-int-min | int
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-int-max | int
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
  9. fvalue-range-float | RangeFloatValueStruct
   Wartość pola dla liczb rzeczywistych typu zakresowego.
           1. fvalue-range-float-min | float
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-float-max | float
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
  10. fvalue-range-date | RangeDateValueStruct
   Wartość pola dla dat typu zakresowego.
           1. fvalue-range-date-min | string
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-date-max | string
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
 3. item-template-id | int | niewymagany
  Pole zdezaktualizowane.
 4. local-id | int | niewymagany
  Wartość lokalnego identyfikatora, który może być dodatkowo nadany ofercie (zakres: 1-9999999999999). Lokalne identyfikatory ważne są do momentu przesunięcia do archiwum powiązanych z nimi ofert.
 5. item-template-create | ItemTemplateCreateStruct | niewymagany
  Struktura zdezaktualizowana.
  1. item-template-option | int | niewymagany
   Pole zdezaktualizowane.
  2. item-template-name | string | niewymagany
   Pole zdezaktualizowane.
 6. variants | VariantStruct | niewymagany
  Struktura zdezaktualizowana.
  1. fid | int | niewymagany
   Pole zdezaktualizowane.
  2. quantities | VariantQuantityStruct[] | niewymagany
   Struktura zdezaktualizowana.
   1. mask | int | niewymagany
    Pole zdezaktualizowane.
   2. quantity | int | niewymagany
    Pole zdezaktualizowane.
 7. tags | TagNameStruct | niewymagany
  Struktura zawierająca informacje o tagach uzupełniających dane przedmiotu wystawianego dla Strefy Marek. Możliwość tagowania ofert posiadają wyłącznie sprzedawcy ze Strefy Marek. Maksymalnie do oferty można dodać 10 tagów.
  1. tagName | string | niewymagany
   Nazwa taga przypisywanego do wystawianej oferty. Tagi są przypisane do sprzedającego oraz są widoczne w polu "Podkategorie" na liście ofert sprzedającego. Nowe tagi zostają automatycznie dodawane do listy tagów.
 8. afterSalesServiceConditions | AfterSalesServiceConditionsStruct | niewymagany
  Struktura zawiera informacje jakie warunki mają się wyświetlać w ofercie
  1. impliedWarranty | string | niewymagany 
   Identyfikator (uuid) warunków reklamacji. Możesz go pobrać przez zasób GET /after-sales-service-conditions/implied-warranties w REST API.
  2. returnPolicy | string | niewymagany 
   Identyfikator (uuid) polityki zwrotów. Możesz go pobrać przez zasób GET /after-sales-service-conditions/return-policies w REST API.
  3. warranty | string | niewymagany 
   Identyfikator (uuid) Informacji o gwarancjach. Możesz go pobrać przez zasób GET /after-sales-service-conditions/warranties w REST API.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dochecknewauctionext_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'fields' => array(
      array(
         'fid' => 1,   // Tytuł [Oferta testowa]
         'fvalue-string' => 'Oferta testowa',
         'fvalue-int' => 0,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                '
fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 2,   // Kategoria [Pozostałe > Pozostałe > Pozostałe]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 1051,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 4,   // Czas trwania [7]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 2,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 5,   // Liczba sztuk [1]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 1,   
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 8,   // Cena Kup Teraz! [10.00]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 0,   
         'fvalue-float' => 10.00,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 9,   // Kraj [Polska]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 1,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 10,  // Województwo [wielkopolskie]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 15,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 11,  // Miejscowość [Poznań]
         'fvalue-string' => 'Poznań',
         'fvalue-int' => 0,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 12,  // Transport [Kupujący pokrywa koszty transportu]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 1,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 14,  // Formy płatności [Wystawiam faktury VAT]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 32,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 15,  // Opcje dodatkowe [Wyróżnienie]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 8,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 24,  // Opis [Opis testowej oferty.]
         'fvalue-string' => 'Opis testowej oferty.',
         'fvalue-int' => 0,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 28,  // Sztuki/Komplety/Pary [Sztuk]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 0,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 29,  // Format sprzedaży [Aukcja (z licytacją) lub Kup Teraz!]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 0,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 35,  // Darmowe opcje przesyłki [Przesyłka elektroniczna (e-mail)]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 2,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 36,  // Paczka pocztowa ekonomiczna (pierwsza sztuka) [9.50]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 0,
         'fvalue-float' => 9.50,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
          'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalu

 1. item-price |  string
  Ogólne koszty związane z wystawieniem oferty o wskazanych parametrach.
 2. item-price-desc |  string
  Szczegółowy opis kosztów związanych z wystawieniem oferty o wskazanych parametrach.
 3. item-is-allegro-standard | int
  Informacja o tym, czy oferta będzie oznaczona jako Standard Allegro [PL]/Aukro Plus [CZ]/Super Offer [UA/KZ] (1 - będzie, 0 - nie będzie).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dochecknewauctionext_response = array(
   'item-price' => '12,25 zł',
   'item-price-desc' => 'Wystawienie przedmiotu: 0,25 zł
                         Opłata za wyróżnienie: 12,00 zł',
   'item-is-allegro-standard' => 0
);


 • ERR_ALCOHOL_NO_COMPANY
  Aby wystawiać oferty w kategorii Wina należy posiadać konto Firma.
 • ERR_ALCOHOL_NOT_ACTIVE
  Aby wystawiać oferty w kategorii Wina należy posiadać aktywny status Alkohol.
 • ERR_AUCTION_TYPE_NOT_EXISTS
  Nie można wystawić wieloprzedmiotowej licytacji lub na podaną kategorię nałożone jest ograniczenie niepozwalające na wystawianie w niej ofert wieloprzedmiotowych.
 • ERR_BAD_PICTURE_FORMAT
  Niepoprawny format zdjęcia (dopuszczalne formaty: GIF, JPG, PNG).
 • ERR_BLOCK_SELL_SELL
  Użytkownik z blokadą sprzedaży na koncie nie może wystawiać nowych ofert.
 • ERR_BLOCK_SELL_COMPANY_INFO
  Użytkownik z blokadą znaczka Firma nie może wystawiać nowych ofert.
 • ERR_BLOCKED_USER_CANT_INVOKE_METHOD
  Użytkownik ma zablokowane konto.
 • ERR_BUY_NOW_LESS_THAN_RESERVE_PRICE
  Cena Kup Teraz! nie może być być niższa od ceny minimalnej.
 • ERR_BUY_NOW_LESS_THAN_STARTING_PRICE
  Cena Kup Teraz! nie może być być niższa od ceny wywoławczej.
 • ERR_CANT_SET_LIGHT_DESCRIPTION_FOR_ITEM_WITHOUT_BIDS
  Brak możliwości dodania dopisku do opisu oferty podczas jej wystawiania.
 • ERR_CATEGORY_NOT_FOUND
  Nie podano identyfikatora kategorii, identyfikator jest błędny, lub wskazana kategoria nie jest kategorią najniższego rzędu.
 • ERR_CATEGORY_PAGE_AND_NO_PHOTO
  Aby skorzystać z opcji promowania oferty na stronie wskazanej kategorii, należy załadować co najmniej jedno zdjęcie.
 • ERR_CATEGORY_PAGE_NOT_ENOUGH_MONEY
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie kategorii z powodu braku funduszy na koncie wystarczających do uiszczenia przedpłaty (dotyczy Czech).
 • ERR_CATEGORY_PAGE_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie kategorii z powodu niewystarczającej liczby punktów użytkownika (wymagane min. 5 punktów).
 • ERR_CONVERSION_ERROR
  Wyniknęły problemy podczas konwersji zdjęć.
 • ERR_DEBT_NO_EXTRAS
  Stan konta jest zbyt niski, by wystawienie oferty było możliwe (dotyczy Ukrainy i Bułgarii).
 • ERR_DEPARTMENT_PAGE_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie działu z powodu niewystarczającej liczby punktów użytkownika (wymagane min. 5 punktów).
 • ERR_DESC_TOO_LONG_INFO
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar opisu oferty (65 kB).
 • ERR_DESCRIPTION_NOT_FOUND
  Nie podano opisu oferty.
 • ERR_EAN_CODE_NOT_AVAILABLE
  W tej kategorii nie ma możliwości podawania kodu EAN.
 • ERR_EXPLICIT_CONTENT_WARN
  Nie można skorzystać z niektórych opcji dodatkowych w przypadku sprzedaży przedmiotu w tej kategorii.
 • ERR_FEATURED_NOT_ACTIVATED
  Nie można ustawić opcji Wyróżnienie z powodu braku pełnej aktywacji konta (dotyczy Rosji).
 • ERR_FEATURED_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić opcji Wyróżnienie z powodu zbyt niskiej punktacji w systemie komentarzy (dotyczy Rosji).
 • ERR_FIELD_IS_NOT_AVAILABLE_FOR_ADVERTISEMENT
  To pole jest niedostepne dla ogłoszeń
 • ERR_FULFILLMENT_TIME_NOT_AVAILABLE_FOR_CATEGORY
  Opcja 'Czas dostawy' nie jest dostępna dla wybranej kategorii.
 • ERR_IF_YOU_WANNA_SELL
  Użytkownik bez pełnej aktywacji konta nie może wystawiać ofert w serwisie.
 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Brak/niepoprawny kod kraju.
 • ERR_INVALID_BUY_NOW_PRICE
  Niepoprawna wartość ceny Kup Teraz! (min. 1 zł).
 • ERR_INVALID_DURATION_TIME
  Niepoprawna wartość w polu określającym czas trwania oferty.
 • ERR_INVALID_EAN_CODE
  Niepoprawny kod EAN.
 • ERR_INVALID_FIRST_BANK_ACCOUNT_FORMAT
  Niepoprawny format pierwszego podanego numeru konta bankowego (dopuszczalny format: 26 cyfr pisanych łącznie, ew. rozdzielonych spacjami lub myślnikami).
 • ERR_INVALID_PARAM_AUCTION_TYPE
  Niepoprawna wartość w polu określającym format sprzedaży.
 • ERR_INVALID_PARAM_SELL_BY_SET
  Niepoprawna wartość w polu określającym sztuki/komplety/pary.
 • ERR_INVALID_PARAM_SHOP_PROLONG
  Niepoprawna wartość w polu określającym automatyczne wznowienie oferty w sklepie.
 • ERR_INVALID_POSTCODE_FORMAT
  Niepoprawny format kodu pocztowego (dopuszczalny format: 5 cyfr w postaci XX-XXX).
 • ERR_INVALID_PRODUCTS_CATALOGUE
  Błędny identyfikator produktu.
 • ERR_INVALID_QUANTITY
  Niepoprawna wartość w polu określającym liczbę sztuk (dopuszczalny zakres: 1-999).
 • ERR_INVALID_RESERVE_PRICE
  Niepoprawna wartość ceny minimalnej.
 • ERR_INVALID_SECOND_BANK_ACCOUNT_FORMAT
  Niepoprawny format drugiego podanego numeru konta bankowego (dopuszczalny format: 26 cyfr pisanych łącznie, ew. rozdzielonych spacjami lub myślnikami).
 • ERR_INVALID_STARTING_PRICE
  Niepoprawna wartość ceny wywoławczej (min. 1 zł).
 • ERR_INVALID_STATE
  Niepoprawna wartość w polu określającym województwo.
 • ERR_INVALID_VALUE_IN_ATTRIB_FIELD
  Niepoprawne przekazanie parametrów struktury (np. przekazano nieistniejące pole formularza sprzedaży).
 • ERR_INVALID_VALUE_IN_LOCAL_ID
  Niepoprawna wartość lokalnego identyfikatora (dopuszczalny zakres: 1-9999999999999).
 • ERR_ITEM_NAME_NOT_FOUND
  Nie podano tytułu oferty.
 • ERR_ITEM_NAME_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar tytułu oferty (50 znaków, przy założeniu, że niektóre symbole liczone są jako więcej niż 1 znak: < i > - 4 znaki,  & - 5 znaków, " - 6 znaków).
 • ERR_JUNIOR_CANT_BID_LIST_IN_THIS_CATEGORY
  Użytkownik konta Junior nie może wystawić oferty w wybranej kategorii (ograniczenia dot. kategorii: Nieruchomości, Samochody, Motocykle, Inne pojazdy i łodzie, Trafika, Broń, Wiatrówki, Erotyka).
 • ERR_JUNIOR_LIMIT_EXCEEDED
  Przekroczono limit 50 zł na wystawianie ofert, który obowiązuje użytkowników kont Junior.
 • ERR_LIST_THUMB_AND_NO_PHOTO
  Aby skorzystać z opcji miniaturka, należy załadować co najmniej jedno zdjęcie.
 • ERR_LOCATION_NOT_FOUND
  Nie podano lokalizacji przedmiotu (miejscowości).
 • ERR_LOCATION_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar nazwy miejscowości (40 znaków).
 • ERR_MAIN_AND_CATEGORY_PAGE_NOT_ENOUGH_MONEY
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej serwisu oraz stronie kategorii z powodu braku funduszy na koncie wystarczających do uiszczenia przedpłaty (dotyczy Czech).
 • ERR_MAIN_PAGE_INCORRECT_CATEGORY
  Dla wybranej kategorii nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej serwisu.
 • ERR_MAIN_PAGE_NOT_ENOUGH_MONEY
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej serwisu z powodu braku funduszy na koncie wystarczających do uiszczenia przedpłaty (dotyczy Czech).
 • ERR_MAIN_PAGE_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej  serwisu z powodu niewystarczającej liczby punktów użytkownika (wymagane min. 10 punktów).
 • ERR_MULTI_ITEM_AND_BUYNOW_AND_STARTING
  Dla ofert wieloprzedmiotowych należy wybrać albo cenę Kup Teraz!, albo cenę wywoławczą (nie obie równocześnie).
 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_NO_ON_DELIVERY_PAYMENT
  Dla wybranych opcji płatności przy odbiorze należy wybrać odpowiednią formę płatności.
 • ERR_NO_PREPAID_PAYMENT
  Dla wybranych opcji płatności z góry należy wybrać odpowiednią formę płatności.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_NO_STARTING_AND_BUY_NOW_PRICE
  Nie podano min. jednego formatu ceny (wywoławcza i/lub Kup Teraz!).
 • ERR_NOT_ALLOWED_CHARS_IN_ITEM_NAME_OFFLINER
  W tytule oferty użyto niedozwolonych znaków. Wszystkie użyte znaki muszą istnieć w alfabecie kraju zalogowanego użytkownika.
 • ERR_NOT_ENOUGH_MONEY_TO_SELL
  Stan konta jest zbyt niski, by wystawić ofertę z płatnymi opcjami promowania (dotyczy Czech i Rosji).
 • ERR_OBLIGATORY_ATTRIB_NOT_SET
  Nie podano parametru wymaganego dla wybranej kategorii.
 • ERR_OTHER_PHOTO_ERROR
  Podczas przesyłania zdjęć wystąpił błąd. Szczegółowe informacje znajdziesz w komunikacie błędu.
 • ERR_PAY_FORM_NOT_SELECTED
  Nie podano formy płatności.
 • ERR_PAYS_SHIPPING_NOT_SELECTED
  Nie podano wartości w polu określającym, która strona pokrywa koszty transportu.
 • ERR_PHARMACY_NO_COMPANY
  Aby móc wystawiać oferty w kategorii 'Leki bez recepty' należy posiadać konto Firma.
 • ERR_PHARMACY_NOT_ACTIVE
  Aby móc wystawiać oferty w kategorii 'Leki bez recepty' należy posiadać aktywny status Apteka.
 • ERR_PHARMACY_NOT_ALLOWED_AUCTION_TYPE
  W kategorii 'Leki bez recepty' wystawiane być mogą wyłącznie oferty Kup Teraz!.
 • ERR_PHARMACY_REQUIREMENTS_NOT_MET
  Aby móc wystawiać oferty w kategorii 'Leki bez recepty' należy brać udział w programie Aukro+, a wystawiany towar nie może być w stanie innym niż 'nowy' (dotyczy CZ).
 • ERR_PHOTO_TOO_LARGE
  Przekroczono maksymalną dopuszczalną rozdzielczość zdjęcia (26 Mpix).
 • ERR_POSTAGE_OPTIONS_ERROR
  Nie podano minimum jednego sposobu dostawy.
 • ERR_POSTAGE_OPTIONS_VALUES_INCORRECT
  Niepoprawnie wypełniono koszta dostawy (należy podać wartość we wszystkich trzech polach: pierwsza sztuka, kolejna sztuka, ilość w paczce - lub jedynie dla pierwszej sztuki).
 • ERR_POSTAGE_VALUES_SELLER_PAYMENT
  Nie można podać cen za dostawę większych od 0, gdy sprzedający pokrywa koszty przesyłki.
 • ERR_POSTAL_CODE_EMPTY_ERROR
  Nie podano kodu pocztowego.
 • ERR_PRODUCT_CATALOGUE_FOTO_NOT_ENABLED
  Aby załączyć do oferty zdjęcie pochodzące z Katalogu Produktów, oferta musi być powiązana z produktem.
 • ERR_RESERVE_LESS_THAN_STARTING_PRICE
  Cena minimalna nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 • ERR_RESERVED_PRICE_NOT_ALLOWED
  Cena minimalna jest niedopuszczalna dla tego formatu aukcji.
 • ERR_RESERVED_PRICE_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić ceny minimalnej z powodu niewystarczającej liczby punktów użytkownika (dotyczy Rosji i Ukrainy).
 • ERR_SELECT_PHOTO
  Brak danych zdjęcia.
 • ERR_SELL_NOT_ALLOWED
  Użytkownik nie może wystawić oferty we wskazanym kraju.
 • ERR_SHIPMENT_DESCRIPTION_REQUIRED
  Po wskazaniu chęci przekazania dodatkowych informacji o przesyłce i płatności, należy podać ich treść.
 • ERR_SHOP_BUY_NOW_PRICE_ERROR
  Oferta wystawiana w Sklepie Allegro musi mieć ustaloną cenę Kup Teraz!.
 • ERR_SHOP_CANT_LIST_IN_THIS_COUNTRY
  Użytkownik nie ma aktywnego Sklepu Allegro lub nie może wystawiać ofert sklepowych w tym kraju.
 • ERR_SHOP_CATEGORY_NOT_FOUND
  Niepoprawna wartość identyfikatora kategorii sklepowej (informacje o kategoriach sklepowych zalogowanego użytkownika pobrać można za pomocą metody doGetShopCatsData)
 • ERR_SHOP_NOT_ALLOWED_CATS
  Dla ofert wystawianych w Sklepie Allegro nie można skorzystać z wybranej kategorii (ograniczenia dot. kategorii: Nieruchomości, Samochody, Motocykle, Inne pojazdy i łodzie, Wakacje).
 • ERR_SHOP_NOT_ALLOWED_OPTIONS
  Dla ofert wystawianych w Sklepie Allegro nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej  serwisu, stronie kategorii oraz wyróżnienia oferty na liście kategorii.
 • ERR_SHOP_PRIVATE_AUCTION_ERROR
  Oferta prywatna nie może być wystawiana w Sklepie Allegro (dotyczy Ukrainy).
 • ERR_SHOP_RESERVE_PRICE_ERROR
  Oferta wystawiana w Sklepie Allegro nie może mieć ustawionej ceny minimalnej.
 • ERR_SHOP_STARTING_PRICE_ERROR
  Oferta wystawiana w Sklepie Allegro nie może mieć ustawionej ceny wywoławczej.
 • ERR_SOME_ITEMS_AND_RESERVE_PRICE
  Cena minimalna jest niedopuszczalna dla ofert wieloprzedmiotowych.
 • ERR_TICKETS_AND_AUCTION
  Bilety i wejściowki na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe muszą mieć ustaloną cenę Kup Teraz!.
 • ERR_TOO_DISTANT_FUTURE
  Niepoprawna (zbyt odległa) data rozpoczęcia oferty (maks. 30 dni naprzód).
 • ERR_TOO_MANY_FUTURE_AT_THIS_TIME
  Przekroczono ogólny limit ofert do planowanego wystawienia (1000) w wybranej 5-minutowej puli.
 • ERR_TOO_MANY_ITEMS
  Przekroczono limit na wystawianie ofert przez użytkowników bez pełnej aktywacji konta (dotyczy Rosji).
 • ERR_TOO_MANY_YOUR_FUTURE_AUCTIONS
  Przekroczono jednostkowy (dla użytkownika) limit ofert do planowanego wystawienia (1000).
 • ERR_TRANSPORT_SHIPMENT_DESCRIPTION_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar pola z dodatkowymi informacjami o przesyłce i płatności (500 znaków).
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.
 • ERR_WORD_IN_ITEM_NAME_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar pojedynczego słowa w tytule oferty (30 znaków).
 • ERR_YOU_HAVE_TO_ACTIVE_CODE
  Użytkownik bez aktywowanego kodu sprzedaży nie może wystawiać ofert w serwisie.
 • ERR_AFTER_SALES_SERVICE_CONDITIONS_OWNED_BY_SELLER
  Podano warunek oferty innego użytkownika niż zalogowany
 • ERR_REFERENCED_VALUE_NOT_EXISTS
  Podano identyfikator (uuid) warunku, który nie istnieje.
 • ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_INCORRECT
  podany przez użytkownika opis w FID 341 jest pusty lub zawiera błędy.
 • ERR_PHOTO_COUNT_TOO_HIGH
  Wysyłasz zbyt dużo zdjęć, np. próbujesz wystawić ofertę z 16 zdjęciami na zwykłym koncie.
 • FIELD_IS_NOT_AVAILABLE_FOR_ADVERTISEMENT
  To pole nie jest dostępne dla ogłoszeń. 
 • ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_REQUIRED_FOR_ADVERTISEMENT
  Ogłoszenie musi zawierać nowy opis oferty.
 • ERR_DELIVERY_NO_COMPANY
  Wybrana metoda dostawy wymaga, aby posiadać konto Firma.
 • ERR_FIELD_IS_NOT_AVAILABLE
  To pole jest niedostępne.