Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doBidItem

Tematyka: Kupujący
Ostatnia zmiana: 17.07.2014 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na złożenie oferty kupna w trwającej ofercie.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. bid-it-id | long | wymagany
  Identyfikator oferty, w której ma zostać złożona oferta kupna.
 3. bid-user-price | float | wymagany
  Oferowana kwota (dla ofert z licytacją). Dla ofert typu Kup Teraz!, w polu przekazana musi zostać kwota równa kwocie KT ustalonej przez sprzedającego, zgodna z widoczną w trwającej ofercie.
 4. bid-quantity | long | wymagany
  Liczba przedmiotów, której dotyczy składana oferta (także w przypadku oferty wielowariantowej).
 5. bid-buy-now | long | niewymagany (wymagany dla ofert typu Kup Teraz!)
  Informacja o tym, czy w ofercie (która musi mieć taki format zakupu dostępny) zakup ma być dokonany przez Kup Teraz! (1 - tak, 0 - nie). Domyślną wartością jest 0.
 6. pharmacy-recipient-data | PharmacyRecipientDataStruct | niewymagany
  Struktura zawierająca dane adresowe kupującego leki (dot. kategorii: Zdrowie i Uroda > Leki bez recepty; wypełnienie struktury przy zakupie w kategorii innej niż wskazana, spowoduje że dane w niej przekazane będą ignorowane).
  1. recipient-first-name | string | niewymagany
   Imię kupującego leki.
  2. recipient-last-name | string | niewymagany
   Nazwisko kupującego leki. 
  3. recipient-address | string | niewymagany
   Adres kupującego leki. 
  4. recipient-postcode | string | niewymagany
   Kod pocztowy kupującego leki.
  5. recipient-city | string | niewymagany
   Miasto, w którym mieszka kupujący leki.
 7. variant-id | string | niewymagany (wymagany dla ofert z kategorii obsługujących oferty wielowariantowe. Ich lista jest dostępna w naszym FAQ)
  Identyfikator kupowanego wariantu, uzyskany za pomocą metody doShowItemInfoExt.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dobiditem_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'bid-it-id' => 1086438628,
   'bid-user-price' => 15.00,
   'bid-quantity' => 1,
   'bid-buy-now' => 0,
   'pharmacy-recipient-data' => array()
   'variant-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad5',
);


 1. bid-price | string
  Wysokość składanej oferty oraz informacja o dokonaniu zakupu lub aktualnym stanie licytacji.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dobiditem_response = array(
   'bid-price' => '15,50 zł - Niestety zostałeś przelicytowany. Ktoś wcześniej zaoferował wyższą kwotę maksymalną Obecnie najwyższa oferta wynosi 15,50 zł'
);


 • ERR_AUCTION_KILLED
  Nie można pobrać informacji o wskazanej ofercie, ponieważ została ona usunięta przez administratora serwisu.
 • ERR_BLOCKED_USER_CANT_INVOKE_METHOD
  Użytkownik z blokadą konta nie może korzystać z tej metody.
 • ERR_CANNOT_BID_ITEM
  Nie można złożyć oferty we wskazanej ofercie (np. podano niepoprawną liczbę przedmiotów, oferowana kwota jest zbyt niska, oferta nie ma udostępnionej możliwości zakupu przez Kup Teraz!, w ofercie udostępniono jedynie możliwość zakupu przez Kup Teraz!, oferta zdążyła się zakończyć, dokonano próby zakupu alkoholu z konta o statusie Junior, itp.).
 • ERR_CANNOT_BID_VARIANT_NOT_PROVIDED
  Aby dokonać zakupu w ofercie wielowariantowej konieczne jest wybranie wariantu przedmiotu.
 • ERR_INCORRECT_BUY_NOW_PRICE
  Przy zakupie przez Kup Teraz!, w polu bid-user-price należy przekazać kwotę równą kwocie KT ustalonej przez sprzedającego, zgodną z widoczną w trwającej ofercie.
 • ERR_INVALID_ITEM_ID
  Podano niepoprawny identyfikator oferty.
 • ERR_INVALID_QUANTITY
  Ilość sztuk przedmiotu w danym wariancie deklarowana do zakupu jest nieprawidłowa (większa niż ilość dostępnych sztuk w danym wariancie lub mniejsza niż 1).
 • ERR_ITEM_FROM_OTHER_COUNTRY
  Oferta wystawiona została w kraju innym niż kraj do którego zalogowany jest użytkownik.
 • ERR_ITEMS_PER_USER_LIMIT_EXCEEDED
  Przekroczono ustalony przez sprzedającego limit liczby przedmiotów możliwych do zakupu przez pojedynczego użytkownika (dotyczy tylko ofert promowanych jako Okazje Allegro, które mają narzucony limit ofert dla jednego użytkownika).
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_NOCODE_CAN_BID
  Nie można złożyć oferty we wskazanej ofercie - użytkownicy bez pełnej aktywacji konta nie mogą brać udziału w ofertach, w których sprzedający ustawił dla nich ograniczenie dostępu po pierwszym zakupie lub w których sprzedający (w ofercie typu Kup Teraz!) nie pozwala na płatność za pośrednictwem PayU.
 • ERR_NOCODE_CANNOT_BID_HOUR
  Nie można złożyć oferty we wskazanej ofercie - użytkownicy bez pełnej aktywacji konta nie mogą licytować, jeżeli czas do zakończenia oferty jest krótszy niż 1 godzina.
 • ERR_NOCODE_NO_BUYNOW
  Nie można złożyć oferty we wskazanej ofercie - użytkownicy bez pełnej aktywacji konta nie mogą korzystać z ofert typu Kup Teraz! w przypadku gdy dokonali już zakupu w swojej pierwszej ofercie (w ramach limitu 500 zł). Zasada ta obowiązuje jedynie w serwisach zagranicznych.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

#1 (29.10.2013 r.) / php (Autor: pokupkivpolshe)
 1. <?php
 2. //pobieranie ustawień aplikacji webowej
 3. require_once 'app_config.php';
 4.  
 5. //pobieranie ustawień połączenia z bazą danych
 6. require_once 'database_connection.php';
 7.  
 8. //pobieranie ustawień allegro
 9. require_once 'allegro_settings.php';
 10.  
 11. //w przykładzie została wykorzystana funkcja error_handler ($string) celem której jest przekierowanie użykownika na stronę z informacją o błędzie $string.
 12.  
 13. //zakładamy, że jesteśmy zalogowani do serwisu Allegro przez SOAP czyli został pobrany identyfikator sesji $session['session-handle-part']
 14. $session_handle = $session['session-handle-part'];
 15.  
 16. //pobieranie niezbędnych argumentów z bazy danych
 17. $select_query = sprintf("SELECT price, quantity FROM auctions WHERE link='%s';", mysql_real_escape_string ($link));
 18.  
 19. //wykonanie polecenia MySQL
 20. $result = mysql_query($select_query)
 21. or error_handler ('Bląd aktualizacji danych w tabeli z aukcjami: '.mysql_error());
 22.  
 23. //otrzymanie danych z bazy danych
 24. while ($row = mysql_fetch_array($result))
 25. {
 26. $price = $row['price'];
 27. $quantity = $row['quantity'];
 28. }
 29.  
 30. //funkcja licytacji; $link - identyfikator aukcji; $price - oferowana stawka licytacji do aukcji; $quantity - liczba przedmiotów, której dotyczy składana oferta.
 31. function Licytacja ($session_handle, $link, $price, $quantity=1)
 32. {
 33. try
 34. {
 35. $session = $client->doBidItem($session['session-handle-part'], $link, $price, $quantity);
 36. }
 37. catch(SoapFault $error)
 38. {
 39. //wyłapywanie błędów przy wykonaniu funkcji 'doShowItemInfoExt'
 40. $system_error=$error->faultcode.': '.$error->faultstring;
 41. //zapisywanie w tabeli AUCTIONS (kolumna system_message) komunikatu o błędzie.
 42. $update_query = sprintf("UPDATE auctions SET system_message ='%s' WHERE link='%s';",
 43. mysql_real_escape_string ($system_error),
 44. mysql_real_escape_string ($link));
 45. //wykonanie polecenia MySQL
 46. mysql_query($update_query)
 47. or error_handler ('Bląd aktualizacji danych w tabeli z aukcjami: '.mysql_error());
 48. }
 49.  
 50. }
 51.  
 52. ?>