Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doCancelBidItem

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na odwołanie ofert kupna złożonych w ofercie zalogowanego użytkownika.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. cancel-item-id | long | wymagany
  Identyfikator oferty.
 3. cancel-bids-array| int[] | wymagany
  Tablica identyfikatorów kupujących, których oferty mają zostać odwołane.
 4. cancel-bids-reason| string | wymagany
  Powód odwołania ofert.
 5. cancel-add-to-black-list| long | niewymagany
  Informacja o tym, czy wraz z odwołaniem ofert kupujących mają oni zostać dodani na czarną listę zalogowanego użytkownika (1 - tak, 0 - nie). Domyślną wartością jest 0.Orientacyjna struktura wywołania metody

$docancelbiditem_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'cancel-item-id' => 1048196513,
   'cancel-bids-array' => array(8498, 999999999, 123),
   'cancel-bids-reason' => 'Na prośbę użytkownika',
   'cancel-add-to-black-list' => 0
);


 1. cancel-bid-value | int
  Liczba odwołanych ofert.
 2. cancelled-bids | int[]
  Tablica identyfikatorów kupujących, których oferty zostały pomyślnie odwołane.
 3. not-cancelled-bids | int[]
  Tablica identyfikatorów kupujących, których oferty nie zostały odwołane (nie brali udziału w ofercie lub podane identyfikatory były niepoprawne).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$docancelbiditem_response = array(
   'cancel-bid-value' => 1,
   'cancelled-bids' => array(8498),
   'not-cancelled-bids' => array(999999999, 123)
);


 • ERR_BLOCKED_USER_CANT_INVOKE_METHOD
  Użytkownik z blokadą konta nie może korzystać z tej metody.
 • ERR_GIVE_CANCEL_BIDS_REASON
  Nie podano powodu odwołania ofert.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_SELECT_BIDS_TO_CANCEL
  Nie podano co najmniej jednego identyfikatora kupującego.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.
 • ERR_YOU_CANT_CHANGE_ITEM
  Odwołanie ofert nie jest możliwe z uwagi na fakt, że oferta nie została wystawiona przez zalogowanego użytkownika, jest zakończona lub nie zostały w niej złożone żadne oferty kupna.
 • ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_REQUIRED_FOR_ADVERTISEMENT
  Ogłoszenie musi zawierać nowy opis oferty.