Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doSendEmailToUser

Ostatnia zmiana: 10.11.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na wysłanie określonego rodzaju wiadomości do wybranego użytkownika.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. mail-to-user-item-id | long | wymagany (nie, jeżeli podano mail-to-user-receiver-id oraz mail-to-user-subject-id)
  Identyfikator oferty (dla zapytania typu: Zadaj pytanie sprzedającemu).
 3. mail-to-user-receiver-id | long | wymagany (nie, jeżeli podano mail-to-user-item-id)
  Identyfikator użytkownika (dla zapytania typu: Wyślij e-mail do użytkownika).
 4. mail-to-user-subject-id | int | niewymagany (wymagany, gdy podano mail-to-user-receiver-id)
  Opcja dla tematu wiadomości (1 - Wiadomość od użytkownika Allegro, 2 - Pytanie o przedmiot, 3 - Wiadomość dotycząca wysyłki przedmiotu, 4 - Wiadomość dotycząca zapłaty za przedmiot, 5 - Podziękowanie za transakcję).
 5. mail-to-user-option | int | niewymagany
  Opcja pozwalająca na wskazanie, czy kopia wiadomości ma zostać wysłana do zalogowanego użytkownika (1 - tak, 0 - nie). Domyślną wartością jest 0.
 6. mail-to-user-message | string | wymagany
  Treść wiadomości.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dosendemailtouser_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'mail-to-user-item-id' => 1019445021,
   'mail-to-user-receiver-id' => 0,
   'mail-to-user-subject-id' => 0,
   'mail-to-user-option' => 1,
   'mail-to-user-message' => 'Czy mógłbym prosić o więcej zdjęć?'
);

 1. mail-to-user-receiver-id | long
  Identyfikator użytkownika, do którego została wysłana wiadomość.
 2. mail-to-user-result | string
  Komunikat informujący o rezultacie operacji.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dosendemailtouser_response = array(
   'mail-to-user-receiver-id' => 4109848,
   'mail-to-user-result' => 'Twój e-mail został wysłany.'
);


 • ERR_BLOCKED_USER_CANT_INVOKE_METHOD
  Użytkownik z blokadą konta nie może korzystać z tej metody.
 • ERR_EMAIL_TO_USER_CONTRACT_TERMINATED
  Nie można wysłać wiadomości do wskazanego użytkownika - jego konto zostało zamknięte.
 • ERR_EMAIL_TO_USER_INCORRECT_SUBJECT_ID
  Niepoprawna opcja dla tematu wiadomości.
 • ERR_EMAIL_TO_USER_MESSAGE_NOT_FOUND
  Brak treści wiadomości.
 • ERR_EMAIL_TO_USER_RECEIVER_BLOCKED
  Nie można wysłać wiadomości do wskazanego użytkownika - jego konto zostało zablokowane.
 • ERR_EMAIL_TO_USER_TOO_MANY_EMAILS_SENT
  Przekroczono dopuszczalny dobowy limit liczby wiadomości wysłanych z pojedynczego konta (3 sztuki dla nieaktywowanych użytkowników; 50 sztuk dla "standardowych" użytkowników; 500 sztuk dla kont ze statusem Firma).
 • ERR_INCORRECT_CC_OPTION
  Niepoprawna opcja (różna od 0 lub 1) pozwalająca na wskazanie, czy kopia wiadomości ma zostać wysłana do zalogowanego użytkownika.
 • ERR_INVALID_BUYER_OR_SELLER_ARCH
  Identyfikator użytkownika nie jest zgodny z identyfikatorem sprzedającego we wskazanej ofercie.
 • ERR_INVALID_ITEM_ID
  Niepoprawny identyfikator oferty.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_USER_IS_GUEST
  Wskazany użytkownik nie ma zarejestrowanego konta w serwisie.
 • ERR_USER_NOT_EXISTS
  Niepoprawny identyfikator użytkownika.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.