Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetCountries USUNIEMY 26.10.2020

Tematyka: Różne
Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie listy wszystkich krajów dostępnych w serwisie.

 1. country-code | int | wymagany
  Identyfikator kraju.
 2. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetcountries_request = array(
   'country-code' => 1,
   'webapi-key' => 'g2fe408289'
);

 1. country-array |  CountryInfoType[]
  Tablica struktur zawierających informacje o dostępnych krajach.
  1. country-id |  int
   Identyfikator kraju.
  2. country-name | string
   Nazwa kraju.


Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetcountries_response = array(
   'country-array' => array(
      array(
         'country-id' => 1,
         'country-name' => 'Polska'),
      array(
         'country-id' => 2,
         'country-name' => 'United Kingdom'),
      array(...))
);


 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_WEBAPI_EXPIRED
  Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
 • ERR_WEBAPI_KEY
  Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.