Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doChangePriceItem (deprecated) USUNIEMY 3.06

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
3 czerwca 2019 usuniemy metody do obsługi i zarządzania ofertami, które oznaczyliśmy jako deprecated. Oznacza to, że już teraz odradzamy użycia tych metod w nowych rozwiązaniach i zalecamy migrację na REST API w istniejących rozwiązaniach. Metoda pozwala na zmianę cen dostępnych w ofercie bez złożonych ofert kupna. Konieczne jest podanie oczekiwanych wartości wszystkich trzech cen (nawet jeżeli np. tylko jedna ma ulec zmianie, w parametrach reprezentujących pozostałe dwie ceny znaleźć powinna się ich aktualna wartość). Przekazanie wartości 0 w danym parametrze dezaktywuje wskazana cenę w ofercie.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. item-id | long | wymagany
  Identyfikator oferty.
 3. new-starting-price | float | niewymagany (wymagany gdy podano new-reserve-price lub nie podano new-buy-now-price)
  Nowa wartość dla ceny wywoławczej.
 4. new-reserve-price | float | niewymagany
  Nowa wartość dla ceny minimalnej.
 5. new-buy-now-price | float | niewymagany (wymagany gdy nie podano new-starting-price)
  Nowa wartość dla ceny Kup Teraz!
 6. new-advertisement-price | float | niewymagany
  Nowa wartość dla ceny ogłoszenia.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dochangepriceitem_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'item-id' => 1027314005,
   'new-starting-price' => 35.00,
   'new-reserve-price' => 0.00,
   'new-buy-now-price' => 0.00
   'new-advertisement-price' => 0.00
);

 1. item-info | string
  Informacja o wysokości ew. dopłaty (lub zwrotu) do oferty.
 2. item-id | long
  Identyfikator oferty.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dochangepriceitem_response = array(
   'item-info' => '-0,50 zł',
   'item-id' => 1027314005
);

 • ERR_ADVERTISEMENT_INCORRECT_PRICE
  Nie możesz definiować ceny kup teraz, ceny wywoławczej, ani ceny minimalnej dla ogłoszeń.
 • ERR_BID_DURING_CHANGES
  Dokonanie zmiany nie jest możliwe z uwagi na fakt, że w ofercie złożone zostały oferty kupna.
 • ERR_BLOCK_SELL_SELL
  Użytkownik z blokadą sprzedaży na koncie nie może dokonywać zmian w ofercie.
 • ERR_BLOCKED_USER_CANT_INVOKE_METHOD
  Użytkownik z blokadą konta nie może korzystać z tej metody.
 • ERR_BUY_NOW_LESS_THAN_RESERVE_PRICE
  Cena Kup Teraz! nie może być być niższa od ceny minimalnej.
 • ERR_BUY_NOW_LESS_THAN_STARTING_PRICE
  Cena Kup Teraz! nie może być być niższa od ceny wywoławczej.
 • ERR_END_DURING_CHANGES
  Dokonanie zmiany nie jest możliwe z uwagi na fakt, że oferta została zakończona.
 • ERR_INVALID_BUY_NOW_PRICE
  Niepoprawna wartość ceny Kup Teraz! (min. 1 zł).
 • ERR_INVALID_RESERVE_PRICE
  Niepoprawna wartość ceny minimalnej.
 • ERR_INVALID_STARTING_PRICE
  Niepoprawna wartość ceny wywoławczej (min. 1 zł).
 • ERR_JUNIOR_LIMIT_EXCEEDED
  Przekroczono limit 50 zł na wystawianie ofert, który obowiązuje użytkowników kont Junior.
 • ERR_MULTI_ITEM_AND_BUYNOW_AND_STARTING
  Dokonanie zmiany nie jest możliwe z uwagi na fakt, że oferty wieloprzedmiotowe wymagają wyboru albo ceny Kup Teraz! albo ceny wywoławczej (nie obu równocześnie).
 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_NO_STARTING_AND_BUY_NOW_PRICE
  Nie podano min. jednego formatu ceny (wywoławcza i/lub Kup Teraz!).
 • ERR_RESERVE_LESS_THAN_STARTING_PRICE
  Cena minimalna nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 • ERR_SHOP_RESERVE_PRICE_ERROR
  Oferta wystawiana w Sklepie Allegro nie może mieć ustawionej ceny minimalnej.
 • ERR_SHOP_STARTING_PRICE_ERROR
  Oferta wystawiana w Sklepie Allegro nie może mieć ustawionej ceny wywoławczej.
 • ERR_SOME_ITEMS_AND_RESERVE_PRICE
  Dokonanie zmiany nie jest możliwe z uwagi na fakt, że dla ofert wieloprzedmiotowych niedopuszczalne jest ustawienie ceny minimalnej.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.
 • ERR_YOU_CANT_CHANGE_ITEM
  Dokonanie zmiany nie jest możliwe z uwagi na fakt, że oferta nie została wystawiona przez zalogowanego użytkownika.
 • ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_REQUIRED_FOR_ADVERTISEMENT
  Ogłoszenie musi zawierać nowy opis oferty.