Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doChangeQuantityItem (deprecated) USUNIEMY 3.06

Ostatnia zmiana: 11.09.2014 r.
Dostępność:
3 czerwca 2019 usuniemy metody do obsługi i zarządzania ofertami, które oznaczyliśmy jako deprecated. Oznacza to, że już teraz odradzamy użycia tych metod w nowych rozwiązaniach i zalecamy migrację na REST API w istniejących rozwiązaniach. Metoda pozwala na zmianę liczby przedmiotów dostępnych w ofercie zalogowanego użytkownika.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. item-id | long | wymagany
  Identyfikator oferty.
 3. new-item-quantity | int | wymagany
  Nowa wartość dla początkowej liczby przedmiotów w ofercie.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dochangequantityitem_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'item-id' => 1027314005,
   'new-item-quantity' => 3
);

 1. item-id | long
  Identyfikator oferty.
 2. item-info | string
  Informacja o wysokości ew. dopłaty (lub zwrotu) do oferty.
 3. item-quantity-left | int
  Liczba przedmiotów pozostałych do sprzedaży.
 4. item-quantity-sold | int
  Liczba przedmiotów sprzedanych.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dochangequantityitem_response = array(
   'item-id' => 1027314005,
   'item-info' => '-',
   'item-quantity-left' => 2,
   'item-quantity-sold' => 1
);

 • ERR_BID_DURING_CHANGES
  Dokonanie zmiany nie jest możliwe z uwagi na fakt, że w ofercie złożone zostały oferty kupna.
 • ERR_BLOCK_SELL_SELL
  Użytkownik z blokadą sprzedaży na koncie nie może dokonywać zmian w ofercie.
 • ERR_BLOCKED_USER_CANT_INVOKE_METHOD
  Użytkownik z blokadą konta nie może korzystać z tej metody.
 • ERR_CHANGING_QUANTITY_FOR_ADVERTISEMENT
  Nie można zmienić liczby sztuk w ogłoszeniu.
 • ERR_CHANGING_QUANTITY_FOR_MULTI_OFFER_DISABLED
  W ofertach z wieloma wariantami nie możesz zmienić liczby przedmiotów.
 • ERR_CONSTRAINT_VIOLATION_EXCEPTION_MIN
  Podano za małą liczbę sztuk - mniejszą od 1.
 • ERR_CONSTRAINT_VIOLATION_EXCEPTION_MAX
  Podano za dużą liczbę sztuk - większą od 100 000.
 • ERR_JUNIOR_LIMIT_EXCEEDED
  Przekroczono limit 50 zł na wystawianie ofert, który obowiązuje użytkowników kont Junior.
 • ERR_MULTI_ITEM_AND_BUYNOW_AND_STARTING
  Dokonanie zmiany nie jest możliwe z uwagi na fakt, że oferty wieloprzedmiotowe wymagają wyboru albo ceny Kup Teraz! albo ceny wywoławczej (nie obu równocześnie).
 • ERR_MULTI_ITEMS_NOT_ALLOWED_IN_THIS_CATEGORY
  Oferty wieloprzedmiotowe nie są dozwolone w tej kategorii.
 • ERR_MULTI_ITEMS_RELISTING_NOT_ALLOWED
  Wieloprzedmiotowe oferty z licytacją nie są dozwolone (nie dotyczy Polski).
 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_SOME_ITEMS_AND_RESERVE_PRICE
  Dokonanie zmiany nie jest możliwe z uwagi na fakt, że dla ofert wieloprzedmiotowych niedopuszczalne jest ustawienie ceny minimalnej.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.
 • ERR_YOU_CANT_CHANGE_ITEM
  Dokonanie zmiany nie jest możliwe z uwagi na fakt, że oferta została zakończona lub nie została wystawiona przez zalogowanego użytkownika.
 • ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_REQUIRED_FOR_ADVERTISEMENT
  Ogłoszenie musi zawierać nowy opis oferty.