Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doFinishItem

Ostatnia zmiana: 13.03.2012 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na kończenie przed czasem (z lub bez odwołania ofert) oferty zalogowanego użytkownika (zarówno trwającej jak i zaplanowanej do wystawienia).

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. finish-item-id | long | wymagany
  Identyfikator oferty.
 3. finish-cancel-all-bids | int | niewymagany
  Informacja o tym, czy wraz z zakończeniem oferty mają zostać odwołane złożone w niej oferty kupna (1 - tak, 0 - nie). Domyślną wartością jest 0. Odwołanie dotyczy tylko ofert złożonych w ramach licytacji.
 4. finish-cancel-reason | string | niewymagany (wymagany gdy finish-cancel-all-bids = 1)
  Powód odwołania ofert.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dofinishitem_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'finish-item-id' => 1027314010,
   'finish-cancel-all-bids' => 0,
   'finish-cancel-reason' => ''
);

 1. finish-value | int
  Wynik operacji (1 - oferta została zakończona, 0 - oferta nie została zakończona).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dofinishitem_response = array(
   'finish-value' => 1
);

 • ERR_BLOCKED_USER_CANT_INVOKE_METHOD
  Użytkownik z blokadą konta nie może korzystać z tej metody.
 • ERR_GIVE_CANCEL_BIDS_REASON
  Jeżeli oferta ma zostać zakończona z odwołaniem ofert kupna, należy podać powód ich odwołania.
 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.
 • ERR_YOU_CANT_CHANGE_ITEM
  Nie można zakończyć wskazanej oferty (została już zakończona lub nie została wystawiona przez zalogowanego użytkownika).