Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetArchiveRefundsList

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na pobieranie wniosków o zwrot prowizji do ofert archiwalnych, w ramach których zostało nadane ostrzeżenie (w czasie do 180 dni od otrzymania ostrzeżenia). W przypadku przekazania identyfikatora oferty dla której nie zostało nadane ostrzeżenie, zostanie zwrócona pusta struktura.

 1. sessionId | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. itemId | long | wymagany
  Identyfikator oferty.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetarchiverefundslist_request = array(
   'sessionId' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'itemId' => 3748327483
);


 1. refundsCount | int
  Liczba wszystkich wniosków o zwrot prowizji (pasujących do danego zapytania).
 2. refundsList | RefundsForWarningCancelsListType[]
  Tablica struktur zawierajaca informacje o wnioskach o zwrot prowizji (pasujących do danego zapytania) dla których możliwe jest anulowanie ostrzeżenia.
  1. refundId | int
   Identyfikator wniosku o zwrot prowizji.
  2. buyerId | int
   Identyfikator kupującego.
  3. buyerLogin | string
   Nazwa kupującego.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetarchiverefundslist_response = array(
   'refundsCount' => 1,
   'refundsList' => array(
      array(
         'refundId' => 987121979,
         'buyerId' => 5921761,
         'buyerLogin' => 'testowekonto'))
);


 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.