Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetRefundsDeals (deprecated) USUNIEMY 29.06.2020

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie listy aktów zakupowych dla których możliwe jest złożenie wniosku o zwrot prowizji. Logika działania metody została oparta na systemie dynamicznych filtrów, zwracanych kontekstowo i pozwalających precyzyjnie sterować zakresem zwracanych danych. Tutorial opisujący zasadę działania dynamicznych filtrów znajduje się pod adresem: https://allegro.pl/webapi/tutorials.php/tutorial/id,281.

 1. sessionId | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. filterOptions | FilterOptionsType[] | niewymagany
  Kryteria filtrowania wyników (lista możliwych do ustawienia w danym kontekście filtrów, zwracana jest na wyjściu metody w ramach struktury filtersList).
  1. filterId | string | niewymagany
   Identyfikator filtra.
  2. filterValueId | string[] | niewymagany
   Identyfikator(y) wartości filtra (dla filtrów pojedynczych lub wielokrotnych).
  3. filterValueRange | RangeValueType | niewymagany
   Zakres wartości filtra (dla filtrów zakresowych).
   1. rangeValueMin | string | niewymagany
    Minimalna wartość filtra.
   2. rangeValueMax | string | niewymagany
    Maksymalna wartość filtra.
 3. sortOrder | string | niewymagany
  Kierunek sortowania: asc - rosnąco (wartość domyślna dla większości listingów), desc - malejąco.
 4. resultSize | int | niewymagany
  Rozmiar porcji danych (min. 1, maks. 1000). Domyślna wartość: 100.
 5. resultOffset | int | niewymagany
  Sterowanie pobieraniem kolejnych porcji danych. Domyślna wartość: 0.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetrefundsdeals_request = array(
   'sessionId' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'filterOptions' => array(
     array(
      'filterId' => 'itemId',
      'filterValueId' => array('3199800297'))),
);


 1. dealsCount | int
  Liczba wszystkich aktów zakupowych (pasujących do danego zapytania).
 2. dealsList | RefundListType[]
  Tablica struktur zawierajaca informacje o aktach zakupowych. Lista zwracana jest od najstarszego aktu zakupowego.
  1. dealId | long
   Identyfikator aktu zakupowego.
  2. dealDate | dateTime
   Data wystąpienia aktu zakupowego.
  3. timeLeft | int
   Pozostały czas do wypełnienia wniosku o zwrot prowizji(w dniach).
  4. buyerId | int
   Identyfikator kupującego.
  5. buyerLogin | string
   Nazwa kupującego.
  6. itemId | long
   Identyfikator oferty.
  7. itemTitle | string
   Tytuł oferty.
  8. bidsCount | int
   Liczba kupionych przedmiotów w ofercie.
  9. quantityType | string
   Typ dostępnych w ofercie przedmiotów: pieces - sztuki, sets - komplety, pairs - pary.
  10. paymentStatus | string
   Status płatności za zakup (complete - zapłacone, missing - brak wpłaty, on_delivery - płatność przy odbiorze, without_payu - brak informacji o wpłacie).
 3. filtersList | FilterListType[]
  Informacje o filtrach możliwych do ustawienia w danym kontekście.
  1. filterId | string
   Identyfikator filtra.
  2. filterName | string
   Nazwa filtra.
  3. filterType | string
   Typ filtra: country - filtr globalny dla danego serwisu/kraju, category - filtr istniejący tylko w ramach przekazanej kategorii (parametr).
  4. filterControlType | string
   Typ kontrolki potrzebnej do wyświetlenia filtra: combobox (do wyboru pojedyncza wartość z listy), checkbox (do wyboru wiele wartości z listy), textbox (wartość do samodzielnego uzupełnienia).
  5. filterDataType | string
   Typ danych jakie przyjmuje filtr: string, int, long, float, datetime.
  6. filterIsRange | boolean
   Informacja o tym czy parametr jest typu zakresowego: true/false.
  7. filterArraySize | int
   Maksymalna liczba wartości jaką można przekazać dla danego filtra (zwracana tylko dla filtrów wielokrotnych).
  8. filterValues | FilterValueType[]
   Informacje o wartościach filtrów.
   1. filterValueId | string
    Identyfikator wartości filtra.
   2. filterValueName | string
    Nazwa wartości filtra (do wyświetlenia w aplikacji).
   3. filterValueCount | int
    Liczba ofert pasujących do danego filtra (zwracana tylko gdy jest możliwa do wyliczenia w danym kontekście).
  9. filterRelations | FilterRelationType
   Informacje o relacjach między filtrami.
   1. relationAnd | string[]
    Lista wszystkich identyfikatorów filtrów, z którymi dany filtr musi zostać użyty.
   2. relationOr | string[]
    Lista identyfikatorów filtrów, spośród których co najmniej jeden musi być użyty z danym filtrem.
   3. relationExclude | string[]
    Lista identyfikatorów filtrów, z którymi dany filtr nie może zostać użyty.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetrefundsdeals_response = array(
   'dealsCount' => 1,
   'dealsList' => array(
      array(
        'dealId' => 987121979,
        'dealDate' => 2013-12-18 13:08:16,
        'timeLeft' => 1,
        'buyerId' => 5921761,
        'buyerLogin' => 'testowekonto',
        'itemId' => 3136513627,
        'itemTitle' => 'Wiedźmin - Sezon Burz',
        'bidsCount' => 1,
        'quantityType' => 'pieces',
        'paymentStatus' => 'complete')),
   'filtersList' => array(
      array(
        'filterId' => 'itemId',
        'filterName' => 'Identyfikator oferty',
        'filterType' => 'country',
        'filterControlType' => 'textbox',
        'filterDataType' => 'long',
        'filterIsRange' => false,
        'filterRelations' => array(
             'relationExclude' => array('userLogin'))),
      array(
        'filterId' => 'userLogin',
        'filterName' => 'Nazwa użytkownika',
        'filterType' => 'country',
        'filterControlType' => 'textbox',
        'filterDataType' => 'string',
        'filterIsRange' => false,
        'filterRelations' => array(
             'relationExclude' => array('itemId'))))
);


 • ERR_FILTER_DEPENDENCY_MISMATCH
  Filtr nie może zostać użyty jednocześnie z przynajmniej jednym z podanych filtrówlista filtrów.
 • ERR_INCORRECT_FILTER_VALUE
  Niepoprawna wartość identyfikatora wartości filtra (dla filtra pojedynczego, wielokrotnego lub zakresowego).
 • ERR_INCORRECT_RESULT_OFFSET
  Niepoprawna wartość offsetu (mniejsza od 0).
 • ERR_INCORRECT_RESULT_SIZE
  Niepoprawna wartość rozmiaru porcji danych (spoza zakresu 1-1000).
 • ERR_INCORRECT_SORT_ORDER
  Niepoprawna wartość kierunku sortowania.
 • ERR_METHOD_UNAVAILABLE_IN_FOREIGN_COUNTRY
  Metoda dostępna tylko w kraju użytkownika.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.