Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doCancelRefundWarning

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na anulowanie ostrzeżenia. Po anulowaniu ostrzeżenia dot. danej transakcji, nie ma możliwości ponownego wystąpienia o zwrot prowizji dla niej. Anulowanie ostrzeżenia jest równoznaczne z ponownym naliczeniem prowizji za sprzedany przedmiot.

 1. sessionId | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. refundId | int | wymagany
  Identyfikator wniosku o zwrot prowizji.Orientacyjna struktura wywołania metody

$docancelrefundwarning_request = array(
   'sessionId' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'refundId' => 84263
);


 1. cancellationResult | int
  Potwierdzenie anulowania ostrzeżenia (1).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$docancelrefundwarning_response = array(
   'cancellationResult' => 1
);


 • ERR_ALERT_NOT_REVOKED
  Ostrzeżenie nie zostało anulowane z powodu nieoczekiwanego błędu.
 • ERR_CANT_REVOKE_ALERT_FOR_THIS_REFUND
  Nie można anulować ostrzeżenia dla tego wniosku (zwrot prowizji nie został przyznany lub jego przyznanie nie spowodowało nadania ostrzeżenia).
 • ERR_INCORRECT_REFUND_ID
  Numer wniosku nie jest poprawny.
 • ERR_METHOD_UNAVAILABLE_IN_FOREIGN_COUNTRY
  Metoda dostępna tylko w kraju użytkownika.
 • ERR_NO_ALERT_GIVEN
  Do tego wniosku nie zostało przyznane ostrzeżenie.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.