Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doCancelRefundForm (deprecated) USUNIEMY 29.04

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na anulowanie wniosku o zwrotu prowizji. Po anulowaniu procedury zwrotu dot. danej transakcji, nie ma możliwości ponownego wystąpienia o zwrot prowizji dla niej.

 1. sessionId | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. refundId | int | wymagany
  Identyfikator wniosku o zwrot prowizji.Orientacyjna struktura wywołania metody

$docancelrefundform_request = array(
   'sessionId' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'refundId' => 84263
);


 1. cancellationResult | int
  Potwierdzenie anulowania wniosku o zwrot prowizji (1).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$docancelrefundform_response = array(
   'cancellationResult' => 1
);


 • ERR_CANNOT_BE_CANCELLED
  Nie możesz anulować tego wniosku, ponieważ jest już rozpatrzony.
 • ERR_INCORRECT_REFUND_ID
  Numer wniosku nie jest poprawny.
 • ERR_METHOD_UNAVAILABLE_IN_FOREIGN_COUNTRY
  Metoda dostępna tylko w kraju użytkownika.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.